18. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 5. 2006

Kdo má modernější pojetí bezpečnosti?

Chce-li být politologie považována za vědu, musí se držet metody kritického myšlení. Jednou z jeho zásad je ad fontes (k pramenům). Chce-li být Jiří Pehe politologem a ne pouhým ideologem, měl by si aspoň přečíst programy politických stran, které srovnává, ne jen to, co o nich píší média. Pokud si je přečetl, měl by brát v úvahu všechna fakta, ne jen ta, jež svědčí jeho hypotéze.

V příspěvku Zahraničně-politická témata v českých volbách 2006, přetištěném ze sborníku Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), se píše:

Pokud jde o zahraničně po,litická témata ve stranických programech, lze mezi hlavními politickými stranami najít nejdůležitější rozdíly v jejich představách o vztazích k Severoatlantické alianci, k Evropské unii, a k USA. Zatímco Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Občanská demokratická strana (ODS) i Křesťanská a demokratická Unie-Československá strana lidová (KDU-ČSL) trvají na pokračující účasti České republiky v NATO a chtějí spolupráci v rámci této obranné aliance dále prohlubovat, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), jakož i Strana zelených (SZ) mají odlišné představy.

KSČM je proti dalšímu setrvání České republiky v NATO (zvýraznil MP). Postoj zelených je sofistikovanější: chtějí NATO nahradit novým systémem evropské kolektivní bezpečnosti

Člověku by se skoro chtělo věřit, že KSČM chce hazardovat s bezpečností naší ze všech stran ohrožované křehké demokracie, neboť je pouze destruktivní a ve vzniklém vakuu nenavrhuje nic. V jejím volebním programu však stojí doslova toto (obdobně v dlouhodobém programu):

"Chápání bezpečnosti ČR a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti, s tím, že do evropských bezpečnostních struktur patří všechny evropské státy včetně těch, které nejsou členy EU nebo NATO. Přebudovat Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v politicko-bezpečnostní, hospodářské, ekologické i právní oblasti jako celoevropskou organizaci s obnovou a posílením jejích původních úkolů vyplývajících ze závěrů Helsinské konference v roce 1975."

Ve volebním programu Strany zelených se píše:

"Zelení budou usilovat o to, aby evropské bezpečnostní síly v budoucnu mohly nahradit NATO v Evropě. Zelení prosazují, aby se státy EU i v bezpečnostní a obranné politice výrazněji řídily zájmy společné evropské zahraniční politiky a aby vůči USA vystupovaly sebevědoměji, a to i v rámci NATO, zvláště bude-li zahraniční politika Spojených států nadále tak jednostranná a z řady závažných důvodů sporná, jak tomu je v rámci tzv. boje proti terorismu po 11. 9. 2001."

Nevím, jak vy, ale já zde vidím jako "sofistikovanější", tedy promyšlenější, program KSČM.

Lze dokonce i připustit, že při redigování sborníku se úmyslného faux pas dopustila vrcholně antikomunistická AMO (odkud ta na to vlastně bere peníze, pane Kotrbo?), která do svých "demokratických" diskusí zásadně nezve komunisty podle hesla "S komunisty se nemluví". Tak mi to přímo na komoru potvrdil pan Berdych i další funkcionáři zmíněné asociace. Pak by se ovšem pan Pehe možná dopustil neopatrnosti -- že by svůj příspěvek neautorizoval?

autor je zastupitel v Praze a podílel se na zpracování dlouhodobého i volebního programu KSČM

Poznámka Štěpána Kotrby: To by snad měl vědět spíše pražský zastupitel, než já, kdo podporuje Asociaci pro mezinárodní otázky... Je to několik firem, z nichž pro něj nejzajímavější je Kongresové centrum Praha. Bývalý Palác kultury... Dále je to Železniční stavitelství Brno, napojené na České dráhy. Pak fiannčně přispívá Fridrich Ebert Stiftung - vládní nadace SRN, blízká SPD. A pak je to Mattonni Carlsbad. Pardón. Karlovy Vary. Nemalou podporu věnuje AMO Konrad Adenauer Stiftung - opět vládní německá nadace, blízká ale CDU, MZV lidovce Cyrila Svobody, Martin Jan Stránský, Fridrich Naumann Stiftung, Havlovo Forum 2000, CERGE, a celý komplex Sorosových institucí, počínaje OSF. Typický mezinárodní guláš ekonomicko vlivových zájmů a špionáže.

Takřka nejvýznamějším partnerem je ovšem National Security Assessments Program (NSA) a Bell-Association for Freedom and Democracy prostřednictvím nenápadné, ale o to mocnější Prague Security Studies Institute. Ambasády USA a Velké Británie pak dokreslují "globálně atlantický" charakter tohoto spolku. Kdo kádruje hosty, není potřeba snad ani říkat...

                 
Obsah vydání       18. 5. 2006
18. 5. 2006 Klíč k určování Nováků, aneb nevím, že nevím, a nevím o tom Ondřej  Hausenblas
18. 5. 2006 ■ ■ ■ Michal  Šanda
18. 5. 2006 Jak věcně lhát Bohumil  Kartous
18. 5. 2006 Bankovní krize otřásá Rakouskem Richard  Seemann
18. 5. 2006 "Popírač" Václav Klaus, verbální "zločiny" a Lidové noviny
18. 5. 2006 Voličovy nálady, voličovy preference a voličova volba Štěpán  Kotrba
18. 5. 2006 Triumvirát zločinu, praní špinavých peněz a pokřivené spravedlnosti Josef  Vít
17. 5. 2006 Objektivita - objektivita anonyma
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Jak vyhrát volby Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 Hledání vlastních zájmů Oskar  Krejčí
18. 5. 2006 Kuba: Někde bude chyba Lubomír  Molnár
17. 5. 2006 Ruský medvěd je zpátky -- a tentokrát je na plyn
17. 5. 2006 Truncheons and other pre-electoral tools Irena  Ryšánková
17. 5. 2006 Political thuggery and strong women Jan  Čulík
17. 5. 2006 Opravdu parodie
18. 5. 2006 Jak být šťastným František  Augusta
18. 5. 2006 Stejně jiný náhled na věc Kamil  Abbid
18. 5. 2006 Pendolino je fajn, ale bylo ho opravdu třeba? Michal  Polák
17. 5. 2006 ČRo: Svoboda sprostořekosti a odpovědnost Štěpán  Kotrba
18. 5. 2006 Kdo má modernější pojetí bezpečnosti? Miroslav  Prokeš
18. 5. 2006 911 In Plane Site
18. 5. 2006 Filmový a diskusní večer v Pardubicích
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce