10. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 4. 2006

Velikonoce -- drama úzkosti a utrpení či komedie pro zasmání?

Noc před svým zatčením, následujícím soudem (šlo o soud či o ukřičení davem?) a dnem ukřižováním strávil Ježíš v Getsemanské zahradě. Byl si dobře vědom strašlivosti toho času a chtěl, aby s ním apoštolové v ten čas bděli. Zatímco On při modlitbě roní pot jako krůpěje krve (ano, tak je ten čas strašný, intenzívní a bytostný, tak až po okraj je naplněn úzkostí, niterným utrpením), jeho učedníci usnuli -- ach, i v tento rozhodující a těžký okamžik zůstává osamocen.

A když se vrátí a vidí apoštoly spát, začne plakat -- možná je pláč to jediné, co může Spasitel světa, On, který je láska sama, udělat, když vidí ubohost lidí. A přitom to, co Pán od svých učedníků chce, není v posledku jen bdít, ale to, aby každý jeden vzal svůj vlastní kříž a následoval ho. Toto pozvání je platné v celých lidských dějinách, neméně dnes -- vždyť Pán dal svým učedníkům příkaz kázat jeho evangelium všemu stvoření a pravil, že s nimi bude až do skonání tohoto věku. Zdá se jako bychom dnes byli dále, jako bychom byli jiní než apoštolové -- my před Velikonocemi nespíme, jako apoštolové, my se na ně horečně připravujeme. Náš Pán chtěl, aby jeho učedníci tu noc bděli a modlili se s ním -- zdá se, že my jsme dnes pokrokovější, když slavíme. Pán chtěl, aby učedníci bděli a v posledku ho ve vážnosti a utrpení následovali -- my dnes jeho utrpení oslavujeme říkankami, koledou, pomlázkou, vajíčkama, stuhami, prostě celou tou rozesmátou a ukřičenou pohanskou zábavou a hrou. To je ta lidská ubohost a světská vychytralost: Z drama úzkosti a utrpení udělat komedii pro zasmání.

Před téměř dvěma tisíci lety Pán chodil ve světě, učil, odpouštěl, uzdravoval, trpěl a byl ukřižován a chtěl, aby lidé věřili a následovali ho, neboť On je ta cesta. On chtěl víru a následování -- my dnes však chceme něco jiného: "Kéž by Ježíš přišel, dotkl se mě a dal mi...". O těžkosti okamžiku setkání s Pánem, o víře, o Jeho utrpení a o následování nechceme ani slyšet. Odpouštění, uzdravování, učení o lásce k bližnímu, to vše je evangelium, ale -- nejen to: Není podstatou Kristova evangelia zvěst o vykoupení, spáse skrze víru a následování? Nemohu věřit tomu, že by Boží syn přišel na tento svět, že by zde trpěl a že by On, Spasitel světa, Pravda a Láska, se nechal ukřižovat ubohými a hříšnými lidmi a to vše jen proto, aby si někteří dnes mohli občas na něho vzpomenout a povzdechnout si "kéž by..." a to bez toho, aby měli víru, bez vášnivého vztahu k němu a bez toho, aby ho následovali. Bylo-li by toto to jediné, proč se Pán narodil a proč učil, jak pak tito lidé vysvětlí to, že svět Krista pronásledoval a jak pak vysvětlí jeho utrpení a ukřižování?

Š. Kotrba: Velikonoce - po stopách Ježíšových ZDE

Velikonoce jako TÉMA BL

Další informace o velikonocích ZDE

                 
Obsah vydání       10. 4. 2006
10. 4. 2006 SPD: Platzeck rezignoval na funkci předsedy strany
10. 4. 2006 Chápu, že se potřebujete vyrovnat se svou minulostí Petr  Uhl
10. 4. 2006 Jde o zrušení konkrétní strany a tou je KSČM Václav  Růžek
10. 4. 2006 Úchylka poněkud retardovaného spoluobčana Štěpán  Kotrba
10. 4. 2006 Skutečná cena ropy - ČR jako věrný spojenec v pokračujících energetických konfliktech? Michal  Brož
10. 4. 2006 Pro radu k básníkovi Petr  Fiala
10. 4. 2006 Co se stalo o Velikonocích? Boris  Cvek
10. 4. 2006 Velikonoce -- drama úzkosti a utrpení či komedie pro zasmání? Pavel  Máca
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
10. 4. 2006 Manažeři z krajin vzdálených Václav  Dušek
8. 4. 2006 Budyšín zůstal pestrý Štěpán  Kotrba
9. 4. 2006 The New Yorker: Bush chce použít jadernou bombu proti Íránu
10. 4. 2006 Povodně včera, dnes a zítra - Buchertův vynikající rozhovor Štěpán  Kotrba
10. 4. 2006 Playboy má osmdesát
10. 4. 2006 Alzheimer je mediálním šlágrem
10. 4. 2006 Štěpán Kotrba: Pravidla jsou jasná Vlastimil  Růžička
10. 4. 2006 Británie před obecními volbami: spor Blaira s Brownem
10. 4. 2006 Eurotel a Active 24 : Víkendové opravy bez jediného slova upozornění Štěpán  Kotrba
10. 4. 2006 Ukrajina: Jak rozbít stát? Zaplaťte si novináře... Štěpán  Kotrba
10. 4. 2006 Nebuďme lhostejní, zastavme neonacistickou demonstraci!
10. 4. 2006 Čurdová hájila antidiskriminační zákon proti Mackovi Andrea  Cerqueirová
10. 4. 2006 Polská vláda chce zakázat pěstování GMO Miroslav  Šuta
10. 4. 2006 Francie: bitva o CPE pokračuje Simone  Radačičová
10. 4. 2006 Veřejná služba v podání pražského magistrátu Štěpán  Kotrba
10. 4. 2006 Předvolební vysílání v pořadu Dobré ráno s Českou televizí
10. 4. 2006 Jan Ruml pro LN: Proč zkrachovala Unie svobody?
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Velikonoce RSS 2.0      Historie >
10. 4. 2006 Velikonoce -- drama úzkosti a utrpení či komedie pro zasmání? Pavel  Máca
10. 4. 2006 Co se stalo o Velikonocích? Boris  Cvek
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
4. 4. 2005 Velikonoční hod Jaroslav  Hutka
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
24. 3. 2005 Ježíš před Pilátem Nikola  Čulík
23. 3. 2005 Jidášova úmluva s velekněžími Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
22. 3. 2005 Rozhodnutí velekněží Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Vjezd do Jeruzaléma Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
6. 12. 2004 Šťastné a veselé Velikonoce Tomáš  Koloc
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová