29. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 3. 2006

Rovná daň 15%? Všechno je jinak

Již delší dobu je rovná daň prezentována jako základ potřebné ekonomické reformy, jako nástroj, který odstraní všechny současné neduhy a povede k tomu, že všichni, včetně státu, se budou mít lépe.

Pokud nebyly známy bližší podrobnosti o jejím uplatnění, nebylo možno zodpovědněji posoudit všechny její dopady. V současné době byla publikována pro daň z příjmu fyzických osob tzv. "tlustá daňová kalkulačka", umožňující zpřesnit některé pohledy na "rovnou" daň. Nejlepší jsou vždy konkrétní čísla. Následující tabulka byla vypočtena pro nejjednodušší případ -- daň z příjmů jedné fyzické osoby.

K tomu: BBC: Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou? ZDE

Porovnání stávající daňové soustavy a "rovné" daně

HMZ
SHM
DOT
ZDN
DAN
SLV
DPR
ODV
OPR
ČMZ

Stávající soustava

6 000
8 100
0
5 250
30
600
0,4%
2 850
35,2%
5 220
10 000
13 500
0
8 750
450
600
3,3%
4 750
35,2%
8 300
15 000
20 250
0
13 125
1 187
600
5,9%
7 125
35,2%
11 938
20 000
27 000
0
17 500
2 018
600
7,5%
9 500
35,2%
15 482
25 000
33 750
0
21 875
3 070
600
9,1%
11 875
35,2%
18 805
30 000
40 500
0
26 250
4 069
600
10,0%
14 250
35,2%
22 181
35 000
47 250
0
30 625
5 469
600
11,6%
16 625
35,2%
25 156
40 000
54 000
0
35 000
6 869
600
12,7%
19 000
35,2%
28 131
45 000
60 750
0
39 375
8 269
600
13,6%
21 375
35,2%
31 106
50 000
67 500
0
43 750
9 669
600
14,3%
23 750
35,2%
34 081
60 000
81 000
0
52 500
12 469
600
15,4%
28 500
35,2%
40 031
100 000
135 000
0
87 500
23 669
600
17,5%
47 500
35,2%
63 831
200 000
270 000
0
175 001
51 669
600
19,1%
95 000
35,2%
123 331
500 000
675 000
0
437 501
135 669
600
20,1%
237 500
35,2%
301 831
1 000 000
1 350 000
0
875 003
275 670
600
20,4%
475 000
35,2%
599 330

"Rovná" daň

6 000
8 100
4 785
12 885
1 933
0
23,9%
3 221
39,8%
7 731
10 000
13 500
3 975
17 475
2 621
0
19,4%
4 369
32,4%
10 485
15 000
20 250
2 963
23 213
3 482
0
17,2%
5 803
28,7%
13 928
20 000
27 000
1 950
28 950
4 343
0
16,1%
7 238
26,8%
17 370
25 000
33 750
938
34 688
5 203
0
15,4%
8 672
25,7%
20 813
30 000
40 500
0
40 500
6 075
0
15,0%
10 125
25,0%
24 300
35 000
47 250
0
47 250
7 088
0
15,0%
11 813
25,0%
28 350
40 000
54 000
0
54 000
8 100
0
15,0%
13 500
25,0%
32 400
45 000
60 750
0
60 750
9 113
0
15,0%
15 188
25,0%
36 450
50 000
67 500
0
67 500
10 125
0
15,0%
16 875
25,0%
40 500
60 000
81 000
0
81 000
12 150
0
15,0%
20 250
25,0%
48 600
100 000
135 000
0
135 000
20 250
0
15,0%
33 750
25,0%
81 000
200 000
270 000
0
270 000
40 500
0
15,0%
67 500
25,0%
162 000
500 000
675 000
0
675 000
101 250
0
15,0%
168 750
25,0%
405 000
1 000 000
1 350 000
0
1 350 000
202 500
0
15,0%
337 500
25,0%
810 000

Kde značí:

HMZ -- stávající hrubou mzdu

SHM -- skutečnou hrubou mzdu (včetně parafiskálu)

DOT -- dotaci poskytnutou k hrubé mzdě

ZDN -- základ daně

DAN -- daň

SLV -- sleva z daně

DPR -- daň v procentech ze skutečné hrubé mzdy

ODV -- odvody na zdravotní a sociální pojištění

OPR -- odvody v procentech ze skutečné hrubé mzdy

ČMZ -- čistou mzdu

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že ODS naprosto racionálně navrhuje, aby odvody na zdravotní a sociální pojištění, které dosud platí zaměstnavatel, byly převedeny do hrubé mzdy zaměstnance. Avšak na rozdíl od dosavadního pojetí, kdy jsou odvody odpočitatelnou položkou z hrubé mzdy, navrhuje, aby zaměstnanec platil odvody až ze zdaněné mzdy.

Druhou významnou změnou je, že na rozdíl od dosavadních slev z daně se zavádí dotace k hrubé mzdě. ODS tak v tomto případě opouští dosavadní liberálně konservativní přístup, podle kterého je každý především zodpovědný sám za sebe a přiklání se ke komunistickému přístupu -- každému podle jeho potřeb -- chudému více, bohatému méně. Nic však není zadarmo. Proto "modrá šance" nezdaňuje skutečnou hrubou mzdu patnácti procenty, ale ve skutečnosti dvakrát po sobě patnácti procenty.

V námi sledovaném případě je pro oblast skutečných hrubých mezd pod 29 000 Kč

daňový základ

0,85 * SHM + 6 000.

Takže mzda po zdanění je

0,7225 * SHM + 5 100,

a skutečná hrubá mzda se vlastně zdaňuje 27,75%!

Od mzdy po zdanění se odečtou odvody

- 0,2125 * SHM -- 1 500

a pak se čistá mzda podle "rovné" daně zcela jednoduše vypočte jako

0,51 * SHM + 3 600

Ve stávající daňové soustavě je pro porovnání pro oblast do cca 15 600 Kč SHM čistá mzda

0,5705 * SHM -- 600

pro další daňovou oblast do cca 28 000 Kč SHM

0,5250 * SHM + 1 307

atd.

Pomiňme skutečnost že nikde není popsán mechanismus, jak se dotace do hrubé mzdy dostane, od koho a kde se potřebné stamiliardy seženou a že nejprve někomu něco dát a pak mu z toho zase značnou část sebrat rozhodně nepřispívá k jednoduchosti daňové soustavy a podívejme se na některé důsledky "rovné" daně:

  • Daň z příjmů fyzických osob není v žádném případě rovná, nejvíce procenty jsou zdaňovány nízké příjmy, nejméně vysoké příjmy.
  • Odvody na zdravotní a sociální pojištění nejsou rovné, nejvíce jsou procentně zatěžovány nízké příjmy, nejméně vysoké příjmy.
  • Od stávající hrubé mzdy cca 8 000 Kč výše jsou odvody na zdravotní a sociální pojištění nižší než stávající. To znamená buď pokles objemu a kvality zdravotní či sociální péče nebo doplatky z čistého platu.
  • Proklamované "zvýšení" čisté mzdy má původ především v poskytnuté dotaci a ve snížených odvodech. Naproti tomu je daňové zatížení nižších příjmů podstatně vyšší než ve stávající soustavě. S rostoucími příjmy se daňová zátěž začíná vyrovnávat.
  • Pokud by zůstaly odvody na současné výši, byla by v rozmezí stávající hrubé mzdy od cca 30 000 do cca 60 000 Kč stávající daňová soustavy výhodnější.
  • Při stávající hrubé mzdě okolo 60 000 Kč dojde ke sblížení efektivní daně na hodnotě okolo 15% a rozdíl čistých mezd je prakticky dán pouze rozdílem odvodů na zdravotní a sociální pojištění.
  • Nad 60 000 Kč stávající hrubé mzdy je "rovná" daň výrazně výhodnější pro fyzické osoby s vysokými příjmy.
  • Efekt "rovné" daně pro naprostou většinu fyzických osob stojí a padá s dotací hrubé mzdy a sníženými odvody.

Proklamovaná "rovná" patnáctiprocentní daň z příjmu právnických osob není ve skutečnosti ani rovná ani patnáctiprocentní.

Antonín Hrbek je otec majitele vydavatelství Stratosféra a pracuje jako ředitel vnitřního auditu tohoto vydavatelství

                 
Obsah vydání       29. 3. 2006
29. 3. 2006 Americký triumfalismus vede k zrychlování globálního úpadku USA
29. 3. 2006 Izraelské volby vyhrála "Šaronova"strana Kadima
29. 3. 2006 Američané vězní v Guantánámo novináře z Al Džazíry
29. 3. 2006 Stávky ochromily Británii a Francii
29. 3. 2006 Ukrajina: Druhý díl oranžové revoluce Oskar  Krejčí
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
28. 3. 2006 Americký velvyslanec v Británii je "podvodník malého formátu"
28. 3. 2006 Courrier international : Planète presse Jan  Čulík
29. 3. 2006 Rovná daň 15%? Všechno je jinak Antonín  Hrbek
29. 3. 2006 Vázaný obchod Oldřich  Průša
29. 3. 2006 Případ "bicí komando": Chci též slyšet názory obětí a důkazy obžaloby Miroslav  Šuta
29. 3. 2006 Placení lobbisté by se neměli vydávat za nezávislé publicisty Ivan  Brezina
29. 3. 2006 Plzeňská STUŽ navrhla za kandidáty na Ropáka roku 2005 Martina Romana, Pavla Švarce a Jana Zahradila
28. 3. 2006 Platí vás Paroubek nebo Zeman?
29. 3. 2006 Sražený stařec s berlemi měl dodržovat předpisy
29. 3. 2006 Každý monoteismus je totalitní Milan  Valach
28. 3. 2006 Senátorka grilovala Rumsfelda Jiří  Míka
29. 3. 2006 Novinařina pro pokročilé -- Jak poznat aktivistickou žurnalistiku Arie  Farnam
29. 3. 2006 Konec starým časům Milan  Cimburek
29. 3. 2006 Správní chlapi s gulama Michal  Mašín
29. 3. 2006 Dárfúr: Jejich krev na naši hlavu Jan  Klusáček
28. 3. 2006 "V České republice vládne plebejství, ne elita"
28. 3. 2006 Politické posluhování v České televizi Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Televizní hlasování je zvrhlost Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2006 Blair: "Evropský antiamerikanismus je šílenstvím"
28. 3. 2006 Hlas z ledové planety Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 Je jaro - nastala opět topná sezóna "alternativních" zdrojů Jan  Hošek
28. 3. 2006 Zrušte nedemokratické televizní hlasování
28. 3. 2006 Zahleněné myšlení o politice a společnosti Ondřej  Hausenblas
28. 3. 2006 Krátká paměť Vladimíra Železného Pavel  Pečínka
27. 3. 2006 Británie: Nová generace "elitních žen" mění radikálně společnost
27. 3. 2006 "Většina podniků je obětí absolutních nesmyslů"
28. 3. 2006 Bezpečnost jako moderní zaklínadlo Ladislav  Žák
24. 3. 2006 Česká televize hrubě zkresluje předvolební situaci v České republice Jan  Čulík
27. 3. 2006 Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje Věra  Sokolová
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce