17. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2006

Druhá kniha Miloše Zemana a dva příklady mentální úrovně českého tisku I.

Nevadí mi, že Josef Mlejnek nenávidí Miloše Zemana, ČSSD a komunistickou stranu. Silně mi však vadí, že aniž si to uvědomuje, myslí přesně v intencích českých komunistů 50. let.

Kniha Vzestup a pád české sociální demokracie Miloše Zemana si podle mého názoru zaslouží pozornost hned ze dvou důvodů. Jednak nám může vcelku dost prozradit o samotném autorovi, jednak je přímo ukázkovým příkladem odborné kompetence a mentální úrovně jisté části českých publicistů. A protože považuji za užitečné srovnat obraz Miloše Zemana u vybraných českých novinářů s obrazem vytvořeným na základě samotné analýzy jeho knihy, dovolte mi začít paradoxně u publicistů.

I. Miloš Zeman v očích vybraných českých publicistů

I. 1. Lidové noviny a Josef Mlejnek jr.

Analýza Miloše Zemana a jeho úmyslů se v Mlejnkově článku "Miloš Zemanovič Vysočinskyj" skládá z několika emocionálních výpadů proti Miloši Zemanovi, ČSSD, KSČM a z přirovnání Miloše Zemana k Stalinovi a Vyšinskému. Abychom si přiblížili mentální úroveň článku, dovolím si několik citací:

"Obrostlý mechem se ve své chýši modlí, aby KSČM získala alespoň pětadvacet procent. Doufá totiž, že právě komunisté ho milosrdně katapultují tam, kam ho zrádcovsky nevynesla jeho vlastní strana ... Ba co víc -- Miloš Zeman může sloužit jako vhodný objekt pro pochopení logiky stalinských čistek a procesů. Dokládá totiž, že člověk nemusí být komunista, aby začal uvažovat a chovat se jako oni."
"Zhrzelost, vztek a urputná touha vrátit se z vysočinských hvozdů opět do záře reflektorů vysoké politiky vedou k tomu, že Miloš Zeman "čistí" vlastní stranu ... na zasedáních různých stranických grémií začínají soudružky a soudruzi (pardon, v terminologii ČSSD přátelé a přítelkyně) provádět ponižující sebekritiky. Mnozí vysoce postavení sociální demokraté mohou být možná rádi, že Zeman nemá k dispozici Čeku (předchůdkyni KGB)."
"Pravda, jsou tu jisté rozdíly, zejména ten, že Zeman nestojí na špičce mocenské pyramidy totalitní diktatury. Jinak je však jeho logika podivuhodně podobná té Stalinově a Výšinského."
Převedeme-li si tuto změť nadávek a emocionálního třeštění do srozumitelnějšího obsahu, pak vypadá logická struktura Mlejnkova článku zhruba takto:

Miloš Zeman říká, že nechce být prezidentem, ale to je každému rozumnému člověku zřejmá lež. Zeman se naopak prezidentem stát chce, k čemuž hodlá využít jednak komunistickou stranu, jednak sociální demokracii, kterou si již začíná pro tento účel "čistit". Zeman je svým uvažováním podobný Stalinovi a Vyšinskému. Je to zosobněné zlo, exemplární příklad totalitního myšlení.

Nyní můžeme přejít k samotné analýze Mlejnkova textu. Jako první určující znak článku vidím způsob argumentace. Když se nás autor snaží přesvědčit, že Miloš Zeman je lhář, neuvádí seznam Zemanových lží, neuvádí konkrétní příklady, ale argumentuje buď sugescí "Každý ví, kde by expremiér rád seděl...", "Nikdo soudný přece nemůže věřit Zemanově oficiální legendě" nebo emocionálně laděnými obrazy "Obrostlý mechem se ve své chýši modlí...". Když chce prokázat, že Miloš Zeman myslí jako komunista Vyšinskyj, uvádí Vyšinského citaci (bez srovnání s jakoukoliv Zemanovou myšlenkou) jako důkaz, že takto myslí Miloš Zeman. Jinými slovy Mlejnek nechce, abychom promýšleli jeho argumenty. Chce, abychom přijali jeho názory.

Druhým určujícím znakem článku je silná lhostejnost k realitě. Představa, že současná sociální demokracie (ať si již o kvalitě jejích současných či minulých představitelů myslíme cokoliv) provádí na přání, resp. rozkaz Miloše Zemana čistky a její členové musí na "zasedáních stranických grémií provádět ponižující sebekritiky", je stejně realistická jako představa, že za týden začíná konečně po dlouhé zimě podzim. Opravdu si Mlejnek myslí, že Bohuslav Sobotka poslouchá Miloše Zemana, že Jiří Paroubek je pouhou loutkou? Jenže Josefa Mlejnka nezajímá realita, zajímá ho výhradně jeho představa reality, a té si skutečnost přizpůsobuje. Zeman provádí čistky, takže je provádět musí bez ohledu na skutečnost.

Čímž se dostáváme k třetímu určujícímu znaku článku, za který považuji myšlenkovou sterilitu. V textu nenajdeme žádnou zajímavou analýzu, žádnou myšlenku, která vás nutí přemýšlet a třeba i přehodnotit současné vidění světa. Je myšlenkově dočista plochý. Sdělení "Zeman je hnusný a podlý člověk" nás k analytické úvaze přivede jen stěží.

Abych se vyjádřil jasně. Nevadí mi, že Josef Mlejnek nenávidí Miloše Zemana, ČSSD a komunistickou stranu. Silně mi však vadí, že aniž si to uvědomuje, myslí přesně v intencích českých komunistů 50. let. Vždyť nejvíce odpudivé na komunistické publicistice té doby je snaha usmýkat vaše myšlení záplavou záporných emocí bez argumentů házených na protivníky, dokonalá lhostejnost k realitě a bezmyšlenkovité tlachání.

Jak skvěle napsal Václav Černý: "Je to sebeohlušování se tlachem a tlachavé ohlušování mozků, které nemají mít ani vteřinu možnosti samostatně se zamyslit ... aby ten, kdo přelhal člověka, zamezil pravdě průvod, musí tlachat donekonečna dál." (Cituji z knihy Václava Černého Paměti III., která je podle mého názoru zásadním dokumentem pro poznání mentality českých komunistů a českého komunismu vůbec. Viz Černý, V. Paměti III. 2. vyd., Brno : Atlantis, 1992. s. 354. Ze stejné knihy cituji i pasáž komunistického Května, č. 24/1950 (s. 335). ) A stejné emocionální třeštění, stejnou lhostejnost k realitě a stejný tlach nacházíme i v článku pana Mlejnka.

Podívejme se nyní na časopis Květen z roku 1950: "Příšerný profil Horákové, ... při zdánlivé kultivovanosti nízce hrubá a politickým morem nakažená tvář ..., zlotřilá chamraď zavilých zločineckých typů nejprohnanějších podlidí ...". Tolik komunistický časopis v roce 1950.

"Obrostlý mechem se ve své chýši modlí ... doufá totiž, že právě komunisté ho milosrdně katapultují tam, kam ho zrádcovsky nevynesla jeho vlastní strana ... zhrzelost, vztek a urputná touha vrátit se z vysočanských hvozdů opět do záře reflektorů vysoké politiky vedou k tomu, že Miloš Zeman "čistí" vlastní stranu." Tolik "demokratický" politolog v roce 2006, kterého publikují Lidové noviny! Myslím, že k brilanci Mlejnkova intelektu, ale také k odpovědnosti editorů Lidových novin není co dodat. Shrňme si: podle článku v Lidových novinách je Miloš Zeman lhář, podvodník a duchovní stalinista, jehož jediným cílem je stát se prezidentem České republiky. V další části naší úvahy přejdeme k časopisu Respekt.

Pokračování příště

                 
Obsah vydání       17. 3. 2006
17. 3. 2006 Druhá kniha Miloše Zemana a dva příklady mentální úrovně českého tisku I. Bohuslav  Binka
19. 3. 2006 Demonstrace dnes: Mladí a neklidní se probudili se sněženkami
18. 3. 2006 CNN o ropném zlomu
17. 3. 2006 Registrované partnerství - krok do Evropy Darina  Martykánová
18. 3. 2006 AI: Pište dopisy prezidentu Lukašenkovi
17. 3. 2006 Svět nedodržuje ani jediné z embarg OSN
17. 3. 2006 Kostelany Jakub  Grombíř
17. 3. 2006 Blairova vláda popírá, že povyšuje do šlechtického stavu za peníze
17. 3. 2006 USA zahájily velkou ofenzívu proti sunnitským povstalcům
17. 3. 2006 Zelení v Evropě: ve vládě či v opozici? Pavel  Pečínka
17. 3. 2006 Týden vypnuté televize (letos 24. až 30. dubna)
16. 3. 2006 Kosmická bytost člověk Miroslav  Vejlupek
17. 3. 2006 Hušák: Problémy Duhy nebo Martina Bursíka jsou nám jedno
17. 3. 2006 Politikům se hodí, že Svobodná Evropa i česká BBC byly zrušeny
16. 3. 2006 Odstraňte, prosím, příšerné Radio Česko
16. 3. 2006 Irácké střípky Jakub  Rolčík
17. 3. 2006 Časopis Maxim a přivazování dětí
17. 3. 2006 Josef Vít kontra obránci Tibetu Pavel  Urban
17. 3. 2006 Kdo platí, nemusí vždy poroučet Pavel  Urban
17. 3. 2006 Základem státu je: neustálý růst HDP (a nikdy jinak) Jaroslav  Pour
16. 3. 2006 Internet je svině, pane Janouchu Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Nic z toho, co píše Kotrba o Nadaci Charty 77, není pravda František  Janouch
16. 3. 2006 Zákon o registrovaném partnerství prošel -- díky několika statečným Irena  Ryšánková
17. 3. 2006 Jak efektivně financovat české školství František  Augusta
16. 3. 2006 Výběrové řízení na politiky, kterým bych mohl chtít dát svůj hlas Jindřich  Kalous
16. 3. 2006 Duel Berlusconi versus Prodi -- rozhodne o výsledku italských voleb televize? Josef  Brož
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce