9. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2006

Za ekologickou může být považována pouze efektivní energetika

Problém s obnovitelnými zdroji dnes spočívá v zaměňování technické reality za futurologickou vizi. Pro zvyšování efektivity v energetice neexistuje žádné jednoduché a jednoznačné řešení.

V případě obnovitelných zdrojů by nemělo jít o jejich plošné odmítání, ale o realistické posouzení jejich výrobních možností. Prosazování obnovitelných zdrojů se stalo v posledních dvaceti letech do značné míry nikoliv technickou a ekonomickou, nýbrž politickou a ideologickou otázkou. Mnozí z diskutérů v nich vidí především účinnou náhražku za jadernou energetiku a proměňují je tak ve zbraň v rukou protijaderných aktivistů. Příznačný je v tomto ohledu již název textu pana Smrže, který se snaží stavět obnovitelné zdroje a jadernou energetiku proti sobě.

Ve skutečnosti právě kombinace jaderné energie a obnovitelných zdrojů ve formě vodní energie je v současnosti tou nejpřijatelnější variantou energetiky.

Nejmenší ekologickou stopu má v rámci Evropy norská energetika, která využívá v drtivé většině vodní energii. Po něm následují Švédsko a Švýcarsko, které kombinují jaderné a vodní zdroje. Na 4. místě figuruje Francie, jejíž energetika je postavena především na využívání jádra. Naproti tomu na chvostu se přes masivní investice do větrných elektráren ocitá Dánsko, protože jeho energetika stojí na spalování uhlí. Nepříznivé je i postavení ekologisty tak chváleného Německa, kde podíl jádra postupně klesá na úkor energie z tepelných elektráren. Zajímavé je rovněž srovnání obou alpských zemí, které mají velice podobné přírodní podmínky a přesto je ekologická stopa výrazně vyšší v Rakousku, které vsadilo na uhlí a plyn, na rozdíl od projaderného Švýcarska. Tam se občané v referendech opakovaně rozhodli od jaderné energetiky neustupovat.

Zásadním problémem energetiky je velice omezená možnost akumulace energií -- elektřiny a tepla. Je nutné stále udržovat rovnováhu výroby a spotřeby. Tento fakt výrazně komplikuje využívání obnovitelných zdrojů závislých na rozmarech počasí. Rozvoj decentralizovaných zdrojů v podobě dotovaných větrných parků a slunečných elektráren se nestane konkurencí centrálních zdrojů klasické energetiky a už vůbec je nedokáže vytlačit. Větrné a sluneční elektrárny mohou být pouze doplňkem klasických elektráren. Přirozeným důsledkem této duplicity může být pouze růst elektřiny z centrálních zdrojů, které pokrývají jistotu dodávek.

Při prosazování nových technologií, které mají ekologický potenciál, určitě není myšlenka státní podpory na závadu. Je logické do začátku podpořit technologii, která se po rozjezdu stane životaschopnou. Potíž je, že energetická účinnost instalovaných větrných a slunečních elektráren se nezvýší a sektor bude závislý na dotacích i v budoucnosti. Podle ředitele Výzkumného energetického centra VŠB profesora Noskieviče by desetiprocentní podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny vyžadoval roční dotace ve výši asi 15 miliard Kč. Energetická koncepce přitom předpokládá pro rok 2030 18% podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. To odpovídá i prognózám IEA pro Evropskou unii, kde podíl obnovitelných zdrojů v současnosti dosahuje necelých 3%. Na předpokládaném nárůstu se budou podílet především biomasa a vítr. Zmíněná prognóza je odborníky považována za vysoce optimistickou a na hranici reálných možností. V každém případě bude vyžadovat intenzívní výzkum a obrovské investice především do budování energetických sítí.

Nejlepší pozici má mezi obnovitelnými zdroji biomasa, u níž odpadá závislost na rozmarech počasí. Významnějším problémem jsou pouze větší nároky na skladovací prostor oproti uhlí. Z hlediska svých kapacitních možností však ani biomasa nemůže klasickou energetiku nahradit. Klasická elektrárna s parním cyklem o výkonu 1 MWe, která by spalovala energetické plodiny, by pro vypěstování paliva potřebovala asi 600 ha půdy.

Pro snížení ekologické stopy v energetice 21. století bude především nutné maximálně zvýšit efektivitu energetického systému využitím nejmodernějších výrobních technologií a kogenerace -- kombinované výroby elektřiny a tepla. Budou pokračovat snahy o snižování produkce CO2 u elektráren na fosilní paliva zvyšováním jejich účinnosti. U uhelných elektráren lze řadou opatření (například zlepšením termodynamické účinnosti turbín) dosáhnout účinnosti kolem 50%. Účinnost paroplynových elektráren se díky lepším podmínkám pro parní cyklus přiblíží 70%. Velice důležitou roli bude hrát rovněž jaderná energetika. Intenzivní rozvoj patrně čeká technologie zachycování CO2 ze spalin fosilních paliv -- především uhlí (proces dekarbonizace).

Vysoce účinným nástrojem pro zvyšování efektivity v oblasti energetiky se stane ekologická daňová reforma (pokud bude nějakým parlamentem někdy přijata - pozn. red.) a ceny paliv a energií, které budou nevyhnutelně růst. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že hlavním problémem České republiky není pomalý rozvoj obnovitelných zdrojů, jako spíš plýtvání s energiemi v masovém měřítku. Kvótový systém zvyšování podílu obnovitelných zdrojů prosazovaný EU není rozumný a povede spíše ke komplikacím, než k prosazení energetické nezávislosti. S výjimkou vody a biomasy obnovitelné zdroje fakticky brání zvyšování efektivity v energetice, protože jejich produkce je ve vztahu ke spotřebě víceméně náhodná nebo dokonce protichůdná. Například sluneční energie je nejvíce k dispozici v létě, kdy je spotřeba energie nejmenší.

Problém s obnovitelnými zdroji dnes spočívá v zaměňování technické reality za futurologickou vizi. Pro zvyšování efektivity v energetice neexistuje žádné jednoduché a jednoznačné řešení. Stávající legislativa a současné ceny energií dostatečně nemotivují k úsporám a ke snižování spotřeby. Na druhé straně systém nekonečných dotací vede maximálně ke zvýšení zisku výrobců větrných elektráren -- nikoliv ke zlepšení životního prostředí.

                 
Obsah vydání       9. 3. 2006
9. 3. 2006 Operace Antropoid: Policie pro podezření z korupce zatýkala na ministerstvu dopravy
9. 3. 2006 Otevřeli jsme Pandořinu skříňku
9. 3. 2006 Bůh: Ztratil jsem důvěru v Blaira
9. 3. 2006 Očekávaný efekt Bohumil  Kartous
9. 3. 2006 Užijte si to kafe, možná je vaše poslední
9. 3. 2006 Rodina, která chodí po čtyřech
9. 3. 2006 Prokletí Sylvie  Richterová
9. 3. 2006 Korupce a vydírání v obecním zastupitelstvu Zdeněk  Belušík
8. 3. 2006 Írán varuje Spojené státy, že jim "způsobí škody a bolest"
9. 3. 2006 MDŽ 2006: Muži Děkují Ženám Štěpán  Kotrba
8. 3. 2006 Proto nelze vyhrát válku proti chudobě, varuje OSN
9. 3. 2006 Většina Čechů nemusí na britských univerzitách platit školné Jan  Čulík
9. 3. 2006 Za ekologickou může být považována pouze efektivní energetika Milan  Černý
9. 3. 2006 Výkřik proti ubližování dětem Irena  Zítková
9. 3. 2006 Největší průšvih se dá rozdělit na řadu dílčích úspěchů Ladislav  Žák
9. 3. 2006 Kdo kde vládne Oldřich  Průša
9. 3. 2006 Poslanec Křeček (ČSSD) obelhává voliče Miroslav  Šuta
9. 3. 2006 Velký megafon Miroslava Šuty Ivan  Brezina
9. 3. 2006 Zelení a Jasnovidci
8. 3. 2006 O autoritě a informaci Jakub  Wolf
8. 3. 2006 Britští vládní experti zkritizovali Blairův program expanze jaderné energetiky
8. 3. 2006 Názory, postoje a znalosti české populace v počátcích digitálního televizního vysílání Petr  Sak, Karolína  Kolesárová-Saková
8. 3. 2006 Kolik má Čína Tibetů Marian  Golis
7. 3. 2006 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie Pendolina Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 Britští muži budou muset ženy otevřeně žádat o souhlas s pohlavním stykem
6. 3. 2006 Prznění češtiny v pražském Činoherním klubu Jan  Čulík
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce