13. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 2. 2006

Spisovatelé a seznamy StB: fraška, nebo tragédie?

Motto:

"... okruhem diskuse byl návrh revizní komise, který Jaromír Hořec vyložil se smyslu, aby s osobami z dopisu pánů Trojaka a Stančíka promluvil zástupce Rady, jednak aby se předešlo umělé anonymitě, z níž budou pramenit fámy a drby, a také proto, že dotyční mají právo vědět, jak se o nich píše a jedná, a zejména aby se vysvětlil každý ten případ. Stanovisko všech členů Rady nebylo jednotné, ale nakonec Rada většinovým názorem rozhodla, že předsedkyně napíše do Dokořán podrobnou zprávu o tom, jak se tímto složitým problémem zabývala, a současně Rada zamítla, aby byla jakkoli uváděna konkrétní jména."

Eva Kantůrková: Zpráva o činnosti Rady Obce spisovatelů, bulletin Dokořán 33/2005

... ale když Britské listy zveřejnily článek Borise Cveka "Obec spisovatelů a agenti StB", nezasvěcený mohl mít dojem, že na světě je nová mediální kauza; tím spíš, když sám Cvek volal po diskusi. Pravdou však je pravý opak: Laik přijal text víceméně nevzrušeně (jako by tím přitakal tvrzení autora, že spisovatelé "jsou spíše naprosto postradatelní") a na stránkách čtvrtletního bulletinu Obce spisovatelů Dokořán 34/2005 reagovala na přetištěný článek jen předsedkyně Obce spisovatelů Eva Kantůrková. V čísle 35/2006 už nikdo, třebaže v reakci na Cvekův text Kantůrková uvedla mimo jiné, že "diskuse je samozřejmě otevřená" a třebaže jde - řečeno s Vladimírem Přibským - o problém-téma.

Spisovatelé mnohokrát, mnohokrát připomenuli, ne-li rovnou proklamovali specificky důležitý, ba nenahraditelný význam své práce, své existence. "Bez literatury bychom nebyli národ, zbylo by z nás beztvaré skupenství obyvatel, cizorodý chuchvalec nepojmenovatelných konzumentů uprostřed Evropy," řekl Ivan Binar na XII. valné hromadě Obce spisovatelů v listopadu 2002.

Také historicky mají spisovatelé své tvrzení o co opřít - národním obrozením počínaje a konče disidentským odporem vůči totalitní moci. Ať tehdy, ať druhdy, stanoviska a činy spisovatelů mívala silný, v konkrétních případech i očisťující morální účinek. Není tedy divu, že jméno spisovatele na seznamu spolupracovníků StB - kdo by Bogdana Trojaka a Petra Stančíka nechápal? - způsobuje šok, ačkoli (jak Eva Kantůrková v již citované zprávě napsala také) "pouhé uvedení v seznamu není skutečným důkazem spolupráce s StB (...); lustrační zákon se nevztahuje na členství v občanských sdruženích a sama Obec nemá tento druh bezúhonnosti ve svých stanovách..."

Ovšem takováto argumentace v cechovním společenství duchovních ochránců národa a - zdůrazněme - pěstitelů národní identity (!) v očích občana v žádném případě neuspěje, ba působí bez nadsázky jako schizofrenní.

Je tomu opravdu tak, v tomto bodě nemůžeme s Evou Kantůrkovou nesouhlasit, uvedení v seznamu nemusí být důkazem skutečné spolupráce s StB, ale není-li vskutku důkazem, to nám není známo, protože ptát se není Radou OS schváleno a sami neoptaní, a to je dvojnásob udivující, nenacházejí morální pohnutky k vysvětlení, třebaže mají výkonným orgánem OS zaručeno, že "pouhý seznam je jenom prásknutí bičem" (Eva Kantůrková) a že v organizaci se žádný hon na čarodějnice konat nebude.

"Neodsuzuji tedy a priori nikoho," dokonce napsal v bulletinu Dokořán 34/2005 bývalý politický vězeň Jožka Husek, "pokud neznám konkrétní případ, ba neodsoudil bych ani konkrétního člověka, kdyby svou chybu přiznal a otevřeně se omluvil." Může být pro spisovatele ze seznamu spolupracovníků StB příznivějších okolností? Přesto nepromluvil.

V nadpisu článku jsme užili spojení "spisovatelé a seznamy", nikoli "Obec spisovatelů a seznamy". Někteří členové OS - a najdou se mezi nimi i ti ze seznamů - vstoupili i do Unie českých spisovatelů a kromě této organizace mají v Praze sídlo další dvě (literárně společensky působící) občanská sdružení, v jejichž čele stojí spisovatelé, rovněž vedení jako spolupracovníci StB. Za přetrvávajícího mlčení už je to nota bene problém a téma. Problém politický a téma společenské.

                 
Obsah vydání       13. 2. 2006
13. 2. 2006 Británie: Muslimové debatují v televizi
13. 2. 2006 Útok na Írán by stál tisíce životů a vedl by k širšímu konfliktu Karel  Dolejší
13. 2. 2006 Nejvyšší soud rozhodl, že se nebude řídit platným právním řádem Aleš  Uhlíř, Marek  Steiner
13. 2. 2006 Já jsem skřítek Aladin Jan  Vodňanský
13. 2. 2006 Jacques Derrida: "Nezlobte se, ale takhle jsem to nikdy neřekl." Martin  Škabraha
13. 2. 2006 Britská armáda se obává pomsty za video, na němž vojáci bijí Iráčany
13. 2. 2006 Za co se bude v novém mediálním světě platit
13. 2. 2006 Permanentná energetická kríza Michael T. Klare
13. 2. 2006 Mediální křepelky vyletěly z hnízd Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 O úctě k druhému
13. 2. 2006 Politické pozadí problému čili Hamás bez smyslu pro humor Jiří  Michalík
13. 2. 2006 Konflikt politických zájmů Milan  Černý
13. 2. 2006 Černá díra Evropy Jan  Klusáček
13. 2. 2006 Přirozené naprogramování, společnost a sobectví Marian  Kechlibar
13. 2. 2006 Čtyři dogmata pravice dle Martina Rubáše Pavel  Urban
13. 2. 2006 Strana zelených jako "noví lidovci" české politiky Jiří  Neustupa
13. 2. 2006 Tak já tedy nevím... Ladislav  Žák
13. 2. 2006 Odpovědi na otázky týkající se Bible Jiří  Drašnar
13. 2. 2006 Václav Klaus poškozuje ODS Milan  Daniel
12. 2. 2006 374 výkřiků proti a jeden hlas pro Irena  Ryšánková
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
12. 2. 2006 Zákon je holt zákon Zdeněk  Bárta
12. 2. 2006 Fundamentalismus Zdeněk  Bárta
13. 2. 2006 Festival ProTibet 2006
13. 2. 2006 Spisovatelé a seznamy StB: fraška, nebo tragédie? Miroslav  Vejlupek
13. 2. 2006 Je utrpení stejné? Stanislav A. Hošek
13. 2. 2006 Microsoft bude spolupracovat s OSN Filip  Rožánek
11. 2. 2006 Vysoký činitel CIA: Bush si vybíral z výzvědných informací jen, co se mu hodilo
11. 2. 2006 Globální oteplování překročilo bod, odkud už není návratu
10. 2. 2006 Takové normální partaje Ondřej  Kříž, Pavel  Peřina
10. 2. 2006 Vrcholí jednání o tom, kolik zaplatíme za sledování naší vlastní komunikace
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006