2. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 2. 2006

Uvažování lidí podléhá změnám v čase i v prostoru

Dovolují si reagovat na velmi zajímavou teoretickou úvahu pana Hoška, nazvanou "Nacionální a ideologická totalita". Pan Hošek se snaží dokázat, že nacismus byl horší než komunismus, protože zatímco ideologická totalita nabízí člověku možnost konverze, nacionalistická je založena na esenci, a proto možnost "konverze" upírá.

Příkladem: zatímco "buržoa" se může vzdát své továrny a stát se komunistou, nacismus upírá Židům či Romům možnost stát se členy rasy či národa, jež má právo na přežití.

Jeho příspěvek mi připadá velmi zajímavý a možná i platný pro dané období, tedy pro dvacáté století, dobu, kdy zachování vlastního života je obecně uznávanou nejvyšší hodnotou v rámci individualistického pragmatismu (i když i tato generalizace je diskutabilní).Vcelku bych s ním tedy souhlasila, pokud jde o hodnocení oněch dvou konkrétních totalit - nacismu a komunismu.

Nicméně celá teorie "dělení totalit" na ideologické a nacionální je univerzálně nepřijatelná, protože je velmi omezena na daný historický kontext. Dovolte mi vysvětlit mě připomínky. Zaprvé, teorie pana Hoška platí pouze tehdy, je-li největší hodnotou člověka, který totalitě čelí, jeho vlastní život. Pan Hošek vyvozuje, že pro katolíka je možné stát se protestantem, zatímco pro Ira není možné stát se Angličanem, a proto je horší útlak nacionalistický než ideologický. To je jistě přesvědčivě z hlediska dnešní logiky, kdy se víra či přesvědčení mění jak na běžícím pasu, bez zjevných překážek. Nicméně nezapomínejme, že středověký či rané novověký irský katolík byl přesvědčen, že mimo římskokatolickou církev není spása. Co z toho plyne v jeho logice uvažování: nevzdá-li se své víry, Angličané ho zabijí, ale on půjde do nebe, kde bude žít věčně. Vzdá-li se své víry, čeká ho dalších pár mizerných let pozemského života a pak se navěky bude smažit v pekle. Podobných příkladů bychom mohli uvést nespočet: vždyť každý člověk, který je ochoten pro něco zemřít, ať už je to Jan Hus či sebevražedný atentátník, nadřazuje ideu (či ideologii) vlastnímu životu.

Zadruhé, nacionalismus také není nic než ideologie, proto je dělení mezi dvěma typy totalit, jak je staví pan Hošek, nejasné. I když je dobře použitelné v případě dvou totalit citovaných (německého nacionálsocialismu a komunismu), nedá se generalizovat.

Mnohé nacionalismy navíc nejsou "exkluzivní" jako německý nacismus v případě Židů či Romů (ale už ne v případě blonďatých lidických děti daných na "poněmčení"), ale naopak usilují o "konverzi" lidí, kteří sami sebe za příslušníky daného národa nepovažují. Jako příklad můžeme uvést španělský nacionalismus za Frankovy diktatury. Pokud se Bask, Katalánec či Galicijec prohlašoval za Španěla a mluvil kastilsky, neměl (kvůli svému původu) nejmenší problém dosáhnout nejvyššího postavení. Problém nastal, pokud naopak chtěl zdůrazňovat svoji odlišnou kulturní identitu, či přímo svoji nešpanělskost.

Současným příkladem podobného "inkluzivního" nacionalismu jsou například asimilační tlaky, kterým čelí Kurdové od většinové společnosti některých států, na jejichž území žijí.Nejsou diskriminováni proto, že jsou Kurdové, ale proto, že se jimi snaží být, že se této identity nechtějí vzdát.

Děkuji panu Hoškovi za velmi podnětnou teoretickou úvahu, nicméně nemohu neupozornit na to, že pokud se snažíme vytvářet teoretické kategorie a formulovat univerzální teorie, jejichž platnost by nebyla omezena na konkrétní příklady, které uvádíme, musíme si uvědomit, že způsob uvažování lidí, jejich hodnoty i jejich konceptuální rámec podléhají změnám v čase i v prostoru. Bývá zavádějící předpokládat, že všichni lidé myslí jako já, pro historika či člověka, který argumentuje historickými případy, to bývá dvojnásobné ožehavé.

Autorka je historička, žijící v Madridu

                 
Obsah vydání       2. 2. 2006
2. 2. 2006 Petr Partyk je dále vězněn
2. 2. 2006 Die Welt: Na Západě je dovoleno se rouhat
2. 2. 2006 Jak naštvat muslimy po francouzsku
2. 2. 2006 Redaktor France Soir propuštěn Simone  Radačičová
2. 2. 2006 Politická korektnost je více než svoboda slova? Josef  Provazník
2. 2. 2006 Jak by reagovali Češi, kdyby v Německu otiskli posměšné karikatury T. G. Masaryka? Zdeněk  Wognar
2. 2. 2006 Lékárníci, marže a zisky Josef  Vít
2. 2. 2006 Eroica - cynica Car  Osten
2. 2. 2006 Zapomenuté slzy v Kongu Jan  Klusáček
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?
2. 2. 2006 O segregované výuce romských dětí
2. 2. 2006 Uvažování lidí podléhá změnám v čase i v prostoru Darina  Martykánová
2. 2. 2006 Žákovo mlžení: stamiliardové ztráty v příjmu do státního rozpočtu Ivo  Bubeník
2. 2. 2006 Sedlecký vyloučen z České komory architektů? Jan  Mech
2. 2. 2006 Causa finita, Štefane Šveci Filip  Sklenář
2. 2. 2006 Durdit rozdrážděné kotě se nevyplácí Štefan  Švec
1. 2. 2006 Ó Tyfone! Ó Sklenáři! Štefan  Švec
2. 2. 2006 Benešovy dekrety Alois  Matuška
2. 2. 2006 Britské listy mají za rok o polovinu více čtenářů
1. 2. 2006 Česká televize se do roku 2010 "obejde bez dalších zdrojů" Filip  Rožánek
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"
1. 2. 2006 Účelově obžalovaný účastník CzechTeku obhajovaný IuRe soudem zproštěn obžaloby
1. 2. 2006 Jakl: Není pravda, že se přu o výchovu svého dítěte
1. 2. 2006 Klaus by měl veřejně přiznat, že jeho privatizační metody byly katastrofální Václav  Žák
1. 2. 2006 Tradiční rodina je v menšině, a přesto není netolerance na místě Irena  Ryšánková
1. 2. 2006 Josef Žáček za oltářem snů Jan  Paul
1. 2. 2006 Užívání titulů v české společnosti Marian  Kechlibar
1. 2. 2006 Hra o život Václav  Dušek
1. 2. 2006 Pomlčkové strany Oskar  Krejčí
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce