21. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 11. 2005

V USA se vede válka o vyšetření operace Able Danger

Kromě toho, že tým Able Danger (schopné nebezpečí) odhalil teroristickou buňku na území USA, dokázal v říjnu 2000, dva dny před teroristickým útokem na americkou válečnou loď Cole, "křičet", aby loď Cole nevplouvala natankovat do jemenského Adenu. Armáda tomuto varování nevěnovala pozornost, a přesto, že se o dva dny později potvrdila jeho oprávněnost, byl začátkem roku 2001, po nástupu Bushovy vlády, tým Able Danger rozpuštěn.

V červnu letošního roku pronesl republikánský člen americké Sněmovny reprezentantů, předseda Výboru pro ozbrojené složky, Kurt Weldon, ve sněmovně řeč, ve které se poprvé pokusil informovat americkou veřejnost o existenci operace Able Danger, která už koncem roku 1999 nebo začátkem roku 2000 identifikovala, v rámci mapování celosvětové sítě Al Kajdy tzv. brooklynskou buňku Al Kajdy a Mohameda Attu, budoucího vůdce útoků z 11. září 2001 na USA, jako jejího člena. Jediné noviny, které o této Weldonově informaci napsaly, byly noviny Times Herald z filadelfského předměstí Norristown, kde je volební okrsek Kurta Weldona. Teprve, když byla tato informace publikována v komerčním časopise Government Security News, zareagovaly začátkem srpna i New York Times, Washington Post a další americké sdělovací prostředky.

Hlavním zdrojem informací, o který se Kurt Weldon opíral, byl Anthony Shaffer, podplukovník výzvědné služby americké armády, který byl zřejmě jednou z vedoucích osobností projektu Able Danger, když o jeho činnosti v lednu 2001 informoval 3 hodiny i předsedu náčelníků generálních štábů americké armády a v březnu Steva Cambona, zvláštního poradce ministra obrany Donalda Rumsfelda. Tyto poslední informace ale vedly k definitivnímu rozpuštění týmu Able Danger. Podobné účinky měly i předchozí informace na nižších úrovních. Oficiálním důvodem k omezení činnosti týmu Able Danger v dubnu 2000 a zastavení jeho činnosti a zničení 2,5 terabytů dat nashromážděných jednou z jeho součástí v létě 2000, byly obavy právníků americké armády, že jde o nezákonné shromažďování informací o amerických občanech, přesto, že ani jeden ze čtyř odhalených členů buňky Al Kajdy v USA (a budoucích útočníků z 11. září) nebyl ani americkým občanem ani držitelem povolení k trvalému pobytu. Armáda směla uchovávat informace o lidech pobývajících na americkém území 90 dní a potom je mohla předat FBI. V září 2000 se o to Anthony Shaffer třikrát pokusil, ale pokaždé armádní právníci zrušili už domluvené schůzky jen několik hodin před jejich konáním. Tehdejší ředitel FBI, Louis Freeh o tom 17.11.2005 napsal ve Wall Street Journal: "jméno a fotografická identifikace Atty, to je přesně zpravodajská informace, kterou FBI mnohokrát použila, aby zabránila útokům a uvěznila teroristy."

Podle publikovaných informací bylo hlavní metodou, které skupina Able Danger používala takzvané "dolování dat" z veřejně dostupných zdrojů. V dubnu 2000 byla zastavena spolupráce expertů na dolování dat s Able Danger a činnost Able Danger pak byla, po velkém úsilí velení Pozemní zpravodajské válečné aktivity a Armádního zpravodajského a bezpečnostního velení, plně obnovena v září 2000 a během jednoho měsíce tým nasbíral informace, které mu umožnily varovat před útokem na válečnou loď Cole. Jednotliví členové skupiny uváděli jako použité zdroje pro dolování dat chatové rozhovory Al Kajdy na Internetu, finanční záznamy, hledání spojitostí mezi už známými teroristy a lidmi, kteří s nimi komunikovali a prohledávání komunikací radikálních mešit. Otázkou ale zůstává, do jaké míry se na odhalení Atty a tří dalších budoucích útočníků a na zjištění pravděpodobného útoku na válečnou loď Cole podílely zpravodajské informace od Anthonyho Shaffera, který byl v roce 2003 a 2004 služebně v Afghánistánu a byl zřejmě odborníkem armádní výzvědné služby na Al Kajdu.

Od začátku srpna letošního roku se začaly postupně objevovat další informace. Vyšlo najevo, že o operaci Able Danger informoval na podzim roku 2003 Anthony Shaffer v Afghánistánu členy personálu Národní komise pro vyšetřování útoků z 11. září. Není jisté, jestli členové personálu komise informovali o tomto setkání členy komise. Nicméně když se Anthony Shaffer vrátil do USA, byla mu ústně odebrána bezpečnostní prověrka, takže neměl přístup do své kanceláře, kde měl své osobní záznamy o operaci Able Danger a nemohl je tedy předat Národní vyšetřovací komisi, jejíž personál se s ním ostatně odmítl znovu sejít. Komise požádala o záznamy o Able Danger ministerstvo obrany, ale podle Anthonyho Shaffera dostala ani ne dvacetinu z těchto záznamů a zřejmě mezi nimi nebyly záznamy o teroristech, které byly vymazány v létě roku 2000. Členové personálu komise později tvrdili, že Anthony Shaffer se během schůzky v Afghánistánu nezmínil o identifikaci Mohameda Atty. Velitel jednotky Able Danger, Scott Philpott, o identifikaci teroristů informoval Národní komisi 10 dní před vydáním její závěrečné zprávy, ale podle vyjádření komise z letošního léta, neměl pro svá tvrzení dokumentární důkazy (opět nemohl předložit zničené dokumenty) a komise usoudila, že jeho informace byly historicky bezvýznamné. Bývalý ředitel FBI, Louis Freeh o tom napsal: "Tento šokující závěr - spojený s tím, že komise nevyšetřila Able Danger a nezahrnula to do svých zjištění - vyvolává vážné námitky k důvěryhodnosti komise a, pokud se fakta potvrdí, může způsobit, že se sama komise stane historicky bezvýznamnou". O identifikaci teroristů promluvil na veřejnosti i civilní zaměstnanec, který pro Able Danger pracoval na smluvní úvazek James D. Smith.

21. září 2005 se konalo veřejné slyšení v americkém Kongresu věnované operaci Able Danger, ale jediný člen týmu, který na něm mohl svědčit byl Eric Kleinsmith, který už nebyl zaměstnancem ministerstva obrany. Ostatním ministr obrany, Donald Rumsfeld, zakázal svědčit ve veřejném slyšení s odůvodněním, že by byly vyzrazeny tajné informace. Anthony Shaffer byl dva dny před slyšením definitivně zbaven bezpečnostní prověrky. Člen bývalé jednotky Able Danger Eric Kleinsmith svědčil, že (jsme) "nasbírali obrovské množství dat pro analýzu, která nám umožňovala zmapovat Al Kajdu jako celosvětové nebezpečí s významnou přítomností ve Spojených státech" a že v létě 2000 byli on, společně s Terri Stephensem, "nuceni zničit všechna data, schémata a jiné analytické produkty... vztahující se k Able Danger". Členové Výboru pro spravedlnost americké sněmovny reprezentantů dostali od ministerstva obrany stovky stránek dokumentů až den před svým zasedáním, takže neměli čas si je prostudovat a toto veřejné slyšení tedy nepřineslo prakticky žádné informace.

Kurt Weldon se s tímto výsledkem odmítl smířit a nasbíral 202 podpisů členů americké sněmovny reprezentantů pod dopis Donaldu Rumsfeldovi žádající, aby umožnil zaměstnancům ministerstva obrany svědčit na veřejném slyšení o Able Danger a pokračuje ve sbírce podpisů v naději, že získá podpisy většiny členů sněmovny reprezentantů. Když se armádní zpravodajská služba (Defense Intelligence Agency - DIA) začala mstít Anthony Shafferovi za jeho veřejné vystoupení, vystoupil Kurt Weldon na jeho obranu a požádal o trestní vyšetřování činnosti DIA generálním inspektorem ministerstva obrany, které se mělo týkat jak toho, že DIA bránila veřejnému vyšetřování činnosti Able Danger, tak jejích pokusů pošpinit Anthony Shaffera. Podle Weldona DIA vrátila Anthony Shafferovi, který je stále ještě jejím zaměstnancem, několik krabic jeho "osobních věci", ve kterých byly i tajné dokumenty obsahující podrobnosti o probíhajících zpravodajských operacích podnikaných společně DIA a Velitelstvím zvláštních operací podobně jako to bylo v případě Able Danger. Protože krabice obsahovala i majetek vlády v hodnotě 500 dolarů, označil to Kurt Weldon za sérii trestných činů. "To je horší než ruský gulag... To je něco, co bych očekával od Kim Čong Ila v Severní Koreji. To není Amerika!", psal Weldon. Generální inspektor ministerstva obrany už na Weldonovu žádost zahájil vyšetřování. Kurt Weldon také napsal dopis Donaldu Rumsfeldovi, ve kterém mu napsal, že "jestli má být toto zacházení varováním těm, kteří budou v budoucnosti upozorňovat na nepořádky, že cena za veřejné vyjádření je příliš vysoká, bude kongres USA nucen odpovědět svým vlastním vážným varováním." Tento konflikt zřejmě přerůstá v konflikt mezi americkým kongresem a americkou vládou a nezbývá než čekat, jaký bude výsledek.

                 
Obsah vydání       21. 11. 2005
21. 11. 2005 "Hyde Park" v České televizi Jiří  Jírovec
20. 11. 2005 Jimmy Carter: Amerika opouští demokratické hodnoty
21. 11. 2005 Ač v EU, cizí nechceme a svoje nedáme Bohumil  Kartous
21. 11. 2005 * Martin  Švanda
21. 11. 2005 Měl jsem sen... Josef  Provazník
21. 11. 2005 Město je na delší dobu než volební období... Igor  Krčmář
21. 11. 2005 V ČR chtějí samozvané "elity" pořád někomu něco zakazovat Josef  Provazník
21. 11. 2005 Irácký prezident: Budu vyjednávat s povstalci
21. 11. 2005 V USA se vede válka o vyšetření operace Able Danger Mojmír  Babáček
21. 11. 2005 Filosofický horor o kultuře Martin  Ondreját
21. 11. 2005 O šíleně děsně rychlých hvězdách Karel  Moudrý
21. 11. 2005 Španělsko mlčí o Francovi
21. 11. 2005 Davidovi Irvingovi hrozí dvacetileté vězení Richard  Seemann
21. 11. 2005 Proč stropy pojištění Josef  Vít
21. 11. 2005 Poplašná zpráva Václav  Dušek
21. 11. 2005 Právo na informace
21. 11. 2005 Bible proti zájmům církve Irena  Ryšánková
21. 11. 2005 Nejasná zpráva o transformaci chemického průmyslu... Ladislav  Žák
21. 11. 2005 Proč jste se, pane Žáku, nespojoval proti násilí za komunismu? Boris  Cvek
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
19. 11. 2005 CIA provozuje síť mezinárodních výzvědných středisek
18. 11. 2005 Vědci objevují mechanismy stárnutí
20. 11. 2005 Homosexuálové do plynu? Linda  Sokačová, Ondřej  Slačálek
21. 11. 2005 UN HOMME AVEC UNE BIERE
21. 11. 2005 Český Silvestr v Los Angeles
21. 11. 2005 Provokace paní Merkelové
18. 11. 2005 Právní kontinuita s protiprávním režimem Přemysl  Janýr
18. 11. 2005 Je přece jen pochybné, zda použití bílého fosforu lze označit za chemický útok Karel  Dolejší
18. 11. 2005 Umíte mluvit? Umíte psát? A víte vůbec, co říkáte? Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005