30. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 6. 2005

K sudetským Němcům

Zdeněk Wognar píše: "Ano při vzniku ČSR bylo nabídnuto soužití Němcům, Maďarům, Polákům, ale otázka jakým způsobem? Vžil se někdo do pocitu těchto národností, pokusil se s nimi dohodnout? O tom lze s velikým úspěchem pochybovat. Pokud vím tak vláda ČSR poslala proti nim po zuby odzbrojené české legionáře, když se vzbouřili a nechtěli vstoupit do svazku ČSR." Je pravda, že vláda ČSR, aby udržela územní celistvost, vojensky obsadila Sudety. Požadavky na připojení Sudet k Rakousku, ke kterým se hlásila podstatná část sudetských Němců, nejenže byly pro vládu absolutně nepřijatelné, ale i kdyby byly splněny, podstatně by to ekonomicky uškodilo nejen Čechům, ale i Němcům, upozorňuje Jaroslav Štemberk a pokračuje:

Nelze také přehlížet, že ve dvacátých letech dvacátého století došlo pak Čechách k podstatnému zlepšení vztahů mezi Čechy a Němci. Ve většině vlád tzv. 1. republiky měli Němci zastoupení, které odpovídalo národnostnímu složení ČSR. Velmi běžné a oblíbené byly výměny dětí na prázdniny mezi českými rodinami ve vnitrozemí a německými rodinami v Sudetech.

Ke zhoršení situace došlo až vznikem hospodářské krize a nástupem nacistů k moci v Německu. Z toho, že v Sudetech byla v době krize ještě větší nezaměstnanost a ještě větší pokles životní úrovně většiny obyvatel, než ve vnitrozemí, mnozí sudetští Němci dovozovali, že vláda ČSR řeší ekonomické problémy na úkor Němců, což u nich vyvolalo nedůvěru a odpor vůči demokratickému Československu a naopak příklon k nacistickému Německu, kde Hitler problém nezaměstnanosti razantně vyřešil velkým objemem veřejněprospěšných prací a masivním budováním zbrojního průmyslu.

Nelze zapomínat na to, že v posledních demokratických volbách v ČSR získala Sudetoněmecká strana, která se otevřeně hlásila k požadavku na připojení Sudet k Velkoněmecké říši, získala mezi německými voliči kolem 70 % hlasů a stala se tak nejsilnější stranou v českém parlamentu (ovšem s nulovým koaličním potenciálem, což byl vážný politický problém, když E. Beneš si v žádném případě nemohl dovolit pověřit předsedu nejsilnější parlamentní strany Konrada Henleina sestavením vlády ČSR.).

Spojenectví Sudetoněmecké strany s NSDAP pak vyvolalo u Čechů přesvědčení: Sudetský Němec = nacista (které bylo komunistickou propagandou udržováno i po odsunu). K posílení tohoto přesvědčení přispěla i činnost sudetského Němce K. H. Franka ve funkci zastupujícího říšského protektora a dalších sudetoněmeckých nacistů, kteří byli dosazeni do funkcí v protektorátní správě.

Obecná nenávist Čechů vůči Němcům pak vedla k tomu, že při odsunu, či později v 50. letech, odešlo z ČSR i mnoho těch Němců, kteří jakožto antifašisté nebo "pro hospodářství nezbytní odborníci" byli z odsunu vyjmuti.

Sudetští Němci si však připojením Sudet k Německu v r. 1938 vesměs nijak nepomohli, v důsledku válečného úsilí Velkoněmecké říše naopak došlo v Sudetech k poklesu životní úrovně, na významná úřednická místa v Sudetech, uvolněná Čechy, byli většinou dosazeni Němci z Říše, kteří své sudetské soukmenovce považovali za Němce druhé kategorie a po vypuknutí války bylo procento padlých mezi sudetskými Němci enormě vysoké. Sudetští Němci se v tedy celkem oprávněnně považují za národnostní skupinu válečnými a poválečnými událostmi postiženou mnohonásobně oproti jiným.

Někteří Češi byli pak po válce postiženi podle dekretu č. 138 jen proto, že za války projevovali soustrast německým spolupracovníkům, jejichž blízcí padli na frontě.

Je nutno si také uvědomit, že odsun Němců z ČSR pravděpodobně zabránil genocidě, neboť mnozí Češi skutečně byli připraveni sudetské Němce vyhlazovat, pokud by v ČSR zůstali, a vláda by asi neměla dost sil jim v tom zabránit.

                 
Obsah vydání       30. 6. 2005
30. 6. 2005 Navzdory zuřivému odporu katolické církve Španělsko legalizovalo homosexuální manželství
30. 6. 2005 Je advokátní komora skutečně garantem kvality právních služeb poskytovaných advokáty? Aleš  Uhlíř
30. 6. 2005 Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií
30. 6. 2005 1968: Jak se nás komunisté báli Jan  Štěpánek
30. 6. 2005 Jaký je rozdíl mezi myšlenkou a údem? Alex  Koenigsmark
30. 6. 2005 Británie: Brutální zacházení se žadateli o azyl
30. 6. 2005 Hodina pravdy a spořádanosti v České televizi Bohumil  Kartous
30. 6. 2005 Prohlášení Martin  Škabraha
30. 6. 2005 V této zemi vládne absolutní sociální smír. My nevíme, co jsou stávky. Jiří  Paroubek
30. 6. 2005 Dům u hřbitova Václav  Dušek
30. 6. 2005 Channel Four natočí zdramatizovaný dokument o životě vězňů v zálivu Guantánamo
30. 6. 2005 Británie: Firmy, které okrádají zákazníky podvodným a drahým připojením na internet, budou tvrdě trestány
30. 6. 2005 (Jižní) Evropa obětí veder v důsledku klimatických změn
30. 6. 2005 Softwarové patenty a demokracie v EU Jaroslav  Zvěřina
30. 6. 2005 Majetková přiznání zákonodárců zpřístupněna
30. 6. 2005 NE softwarovým patentům!
30. 6. 2005 Kolik spolupachatelů genocidy ve Rwandě žije ve Francii? Simone  Radačičová
1. 7. 2005 Ekonomie není etika
30. 6. 2005 K sudetským Němcům
30. 6. 2005 Alternativní zdroje energie jsou nerealistické
30. 6. 2005 Bořivoj Čelovský: Většina lidí neví, že čtou německé noviny
29. 6. 2005 Výsměch lidskosti
30. 6. 2005 Odsun brněnských pedagogů bude morálně zcela oprávněný Vladimír  Rott
29. 6. 2005 Obchodní marže a zisk Stanislav A. Hošek
30. 6. 2005 Je libo velký stres, nebo malý důchod? Vladislav  Černík
29. 6. 2005 Podvod projektů v rámci "veřejněsoukromých partnerství"
29. 6. 2005 Veselé kraviny Bohumil  Kartous
29. 6. 2005 České banky jsou špatně regulovány
29. 6. 2005 Dálnice D8 - kapitulace se nekoná, ministr Ambrozek by měl odstoupit Karel  Vaníček
29. 6. 2005 Zpráva o tom, že Evropa pro ústavu dozrála Lukáš  Jelínek
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
30. 6. 2005 K sudetským Němcům   
30. 6. 2005 Odsun brněnských pedagogů bude morálně zcela oprávněný Vladimír  Rott
29. 6. 2005 Odsun sudetských Němců byl morálně zcela oprávněný Milan  Valach
29. 6. 2005 Divoký odsun   
28. 6. 2005 Odsun po šedesáti letech Přemysl  Janýr
10. 6. 2005 Europoslanci za ODS změnili názor Štěpán  Kotrba
24. 8. 2004 Štrbský protokol - "polozabudnutý" dokument Vladimír  Draxler
20. 8. 2004 Benešovy dekrety potvrzuje Charta OSN Jiří  Šoler
18. 8. 2004 Benešovy dekrety: Proč se pořád omlouvat?   
18. 8. 2004 Vyhánění Němců II.   
18. 8. 2004 Pehe a odsuny František  Nepil
17. 8. 2004 A co vyhánění Němců?   
1. 6. 2004 120. výročí od narození Edvarda Beneše Lubomír  Zaorálek
31. 5. 2004 Setkání sudetských Němců: Uznat odsun jako křivdu   
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč