26. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 4. 2005

Jaké zdanění je "optimální"?

Seriózní debaty politiků by se měly vést především nad tím, jaké služby má stát zajišťovat či jakým způsobem má tyto služby zajišťovat. Zatímco jsou televizní zpravodajství plná různých kauz, slovních bitev a reformních návrhů, koloběh přerozdělování se samovolně roztáčí, deficity veřejných rozpočtů rostou a jsou schvalovány nové regulace a ochranná opatření. Jaké by měly být rady "vládních ekonomů" a jak by mohla vypadat hospodářská reforma?

Hospodářská reforma by měla vycházet především z maximálního respektu k majetkovým právům. S těmito právy je neslučitelné nařizovat podnikateli, kolik musí zaplatit svému zaměstnanci nebo za kolik má prodávat plody své práce. Pilířem hospodářské reformy by mělo být zrušení státního zasahování do tvorby cen, odstátnění státního důchodového systému, zásadní omezení státních přerozdělovacích programů, které vedou pouze k vytěsnění soukromých aktivit a k politizaci sféry podnikání.

Není důvod, proč by odvětví jako zdravotnictví a školství neměla být vystavena tržní konkurenci, která je sama o sobě blahodárná a vede k ekonomicky efektivnějším řešením. Je důležité, aby občan od státu mohl nakupovat pouze ty služby, které chce, resp. nebyl nucen nakupovat služby, které nechce. Pokud nechci přispívat na státní politiku zaměstnanosti a nechci pobírat podporu v nezaměstnanosti, nemůžu být nucen tuto státní politiku platit.

Zodpovíme-li otázku, jaké služby a jakým způsobem má stát zajišťovat, můžeme si položit otázku, jak by měl vypadat daňový systém. Daně by především neměly omezovat ekonomické aktivity občanů a tím podbourávat prosperitu. Aby tomuto tak bylo, musí být daně neutrální -- to znamená, že zanechají trh takovým, jakým by byl před uvalením daní. Daň může být neutrální pouze tehdy a jen tehdy, pokud bude existovat svobodný trh a všechny příjmy státu budou představovat dobrovolné nákupy jeho služeb občany. Konkrétní tvar daňového systému by měl vypadat asi tak, že si občan vyplní formulář, ve kterém uvede jaké služby chce od státu nakupovat, a "správce daně" mu vypočítá peněžní částku, kterou musí spotřebitel státních služeb státu uhradit. Je pravděpodobné, že občan se mnohdy rozhodne pro jiného poskytovatele služeb než pro stát.

Tyto myšlenky se mohou zdát některým čtenářům tohoto příspěvku nereálné, až utopické. Gustave de Molinari již v roce 1849 dokázal ve svém eseji "De la Production de la Sécurité", že i taková služba, jakou je zajišťování obrany a bezpečnosti, může být poskytována na soukromém principu. Přesto ještě dnes nejsou tyto myšlenky považovány za relevantní a jsou vyvraceny různými intelektuály, kteří ospravedlňují pod rouškou "veřejného zájmu" existenci monopolů, tedy komunismus.

                 
Obsah vydání       26. 4. 2005
26. 4. 2005 Co přesně řekl proti Klausovi místopředseda Evropského parlamentu
26. 4. 2005 Pozor na Klause - vede k přemýšlení Miroslav  Polreich
26. 4. 2005 Dívky jsou zapomenutými obětmi válek
26. 4. 2005 Vypněte televizi a žijte!
26. 4. 2005 Slušní novináři se neobracejí k soudům
26. 4. 2005 Je to možné? Igor  Daniš
25. 4. 2005 Literární noviny: Opravdu nešťastné vyhrocení Jiří  Vančura
25. 4. 2005 Literární noviny: Vyhrocení situace mimo právní rámec je krajně nešťastné
26. 4. 2005 V Brně proběhne slet nacistů Ondřej  Slačálek
26. 4. 2005 My - 2005
26. 4. 2005 Další pokus občanů zabránit kácení aleje 52 lip v Katusické ve Kbelech
26. 4. 2005 Obec spisovatelů a agenti StB Boris  Cvek
26. 4. 2005 Jak funguje globální občanská společnost
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
26. 4. 2005 Ano, i ONI jsou špatní Petr  Sláma
26. 4. 2005 Katolická církev: "Jsme úplně stejní jako vy"
26. 4. 2005 Co je evangelické, evangelikální a evangelikálské
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"
26. 4. 2005 Srdečný pozdrav nové vládě ČR Karel  Mašita
26. 4. 2005 Jaké zdanění je "optimální"? Jan  Ullwer
26. 4. 2005 O penzijní reformě trochu jinak Stanislav A. Hošek
25. 4. 2005 Pražské setkání rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
25. 4. 2005 Pan prezident se urazil Přemysl  Janýr
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS
26. 4. 2005 Modrá šance pro venkov Josef  Vít
25. 4. 2005 Smlouva o vládní spolupráci ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Majitelé dětí Bohumil  Kartous
25. 4. 2005 Alan Sokal a pseudointelektuální bláboly humanitních vědců Filip  Sklenář
21. 4. 2005 Tony Blaire, myslíte, že vám lidi budou ještě někdy věřit?
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce