26. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 4. 2005

PETICE

My - 2005

Alena Wagnerová, Jiří Vančura, Jiřina Šiklová, Jana Hradilková

Protože se přes několikaleté úsilí nepodařilo dosáhnout toho, aby česká politická reprezentace vyjádřila dík a uznání našim dřívějším spoluobčanům německé národnosti, kteří v době ohrození republiky jako antifašisté usilovali o zachování československého státu a demokracie, rozhodli jsme se vzít tuto iniciativu do vlastních rukou a jako občané České republiky tento dík a uznání tímto prohlášením vyjádřit. Vyzýváme všechny naše občany, aby tuto akci svým podpisem pod níže uvedeným prohlášením podpořili.

Poštovní adresa: dr. Jiřina Šiklová, 110 00 Praha, Klimentská 17

Protože toto prohlášení se týká našich dřívějších německých spoluobčanů a jejich rodin je formulováno v obou jazycích.

Prohlášení

My, níže podepsaní občané České republiky, vyslovujeme při příležitosti šedesátého výročí konce druhé světové války svůj dík a uznání těm našim někdejším spoluobčanům německé národnosti a jejich rodinám, kteří se během první republiky zasazovali o dobré spolužití Čechů a Němců, nepřipojili se k fašizujícímu henleinovskému hnutí a v roce 1938 v období ohrožení republiky a Mnichova, zůstali věrni československému státu a ideálům demokracie.

Přes tento svůj statečný občanský postoj, pro který bylo mnoho z nich, pokud neemigrovali, během okupace a války vystaveno diskriminaci a pronásledování, sdílela nakonec většina z nich poválečný osud československých Němců. Odsun vzal ve svých důsledcích

i jim a jejich rodinám možnost v republice jako Němci žít a pracovat.

V tomto smyslu je jejich osud zvlášt tragický a neměl by být zapomenut. Odvaha, s níž se dokázali postavit rostoucímu vlivu nacistické ideologie na jejich německé spoluobčany je závazkem i pro nás a součástí nejlepších demokratických tradic České republiky i celé Evropy.

Vyzýváme politickou reprezentaci České republiky, aby oficiálním aktem tyto zásluhy československých antifašistů německé národnosti v boji o zachování československé státnosti připomenula a vyjádřila jim dík.

V Praze 4. dubna 2005

vyzývající signatáři

Alena Wagnerová, Jiří Vančura Jiřina Šiklová, Jana Hradilková

Svými podpisy se pripojují

Wir Unterzeichner, Bürger der Tschechischen Republik, sprechen anläßlich des sechzigsten Jahrestages der Beendigung des 2. Weltkrieges Dank und Anerkennung unseren ehemaligen Mitbürgern deutscher Nationalität und ihren Familien aus, die sich während der ersten Republik für das friedliche Zusammenleben von Tschechen und Deutschen eingesetzt, sich der faschistoiden Henlein-Bewegung nicht angeschlossen hatten und im Jahre 1938, in der Zeit der Bedrohung der CSR und des Münchener Abkommens, fest zur tschechoslowakischen Staatlichkeit und Demokratie standen.

Trotz dieser Haltung, die vielen von ihnen, wenn sie nicht emigrierten, während der Okkupation und des Krieges Diskriminierung und Verfolgung brachte, teilten sie in ihrer Mehrheit das Nachkriegsschicksal der tschechoslowakischen Deutschen. Die Zwangsaussiedlung nahm in ihren Konsequenzen auch ihnen die Möglichkeit, in der Tschechoslowakei als Deutsche weiter zu leben und zu arbeiten.

In diesem Sinne ist ihr Schicksal besonders tragisch und sollte nicht vergessen werden. Die Zivilcourage, mit welcher sie sich dem wachsenden Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie an ihre deutsche Mitbürger entgegenstellten, verpflichtet auch uns und ist Bestandteil der besten demokratischen Traditionen der Tschechischen Republik und des demokratischen Europa.

Wir appellieren an die politischen Repräsentanten der Tschechischen Republik mit einem ofiziellen Akt diese Verdienste der tschechoslowakischen Antifaschisten deutscher Nationalität im Kampf um den Erhalt des tschechoslowakischen Staates zu würdigen und ihnen unseren Dank auszusprechen.

Als Erstunterzeichner

Alena Wagnerová, Jiří Vančura, Jiřina Šiklová, Jana Hradilková

Mit ihren Unterschriften schließen sich an:

                 
Obsah vydání       26. 4. 2005
26. 4. 2005 Co přesně řekl proti Klausovi místopředseda Evropského parlamentu
26. 4. 2005 Pozor na Klause - vede k přemýšlení Miroslav  Polreich
26. 4. 2005 Dívky jsou zapomenutými obětmi válek
26. 4. 2005 Vypněte televizi a žijte!
26. 4. 2005 Slušní novináři se neobracejí k soudům
26. 4. 2005 Je to možné? Igor  Daniš
25. 4. 2005 Literární noviny: Opravdu nešťastné vyhrocení Jiří  Vančura
25. 4. 2005 Literární noviny: Vyhrocení situace mimo právní rámec je krajně nešťastné
26. 4. 2005 V Brně proběhne slet nacistů Ondřej  Slačálek
26. 4. 2005 My - 2005
26. 4. 2005 Další pokus občanů zabránit kácení aleje 52 lip v Katusické ve Kbelech
26. 4. 2005 Obec spisovatelů a agenti StB Boris  Cvek
26. 4. 2005 Jak funguje globální občanská společnost
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
26. 4. 2005 Ano, i ONI jsou špatní Petr  Sláma
26. 4. 2005 Katolická církev: "Jsme úplně stejní jako vy"
26. 4. 2005 Co je evangelické, evangelikální a evangelikálské
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"
26. 4. 2005 Srdečný pozdrav nové vládě ČR Karel  Mašita
26. 4. 2005 Jaké zdanění je "optimální"? Jan  Ullwer
26. 4. 2005 O penzijní reformě trochu jinak Stanislav A. Hošek
25. 4. 2005 Pražské setkání rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
25. 4. 2005 Pan prezident se urazil Přemysl  Janýr
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS
26. 4. 2005 Modrá šance pro venkov Josef  Vít
25. 4. 2005 Smlouva o vládní spolupráci ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Majitelé dětí Bohumil  Kartous
25. 4. 2005 Alan Sokal a pseudointelektuální bláboly humanitních vědců Filip  Sklenář
21. 4. 2005 Tony Blaire, myslíte, že vám lidi budou ještě někdy věřit?
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce