18. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 4. 2005

Ještě jednou o KSČM -- omluva Josefu Hellerovi a Miloslavu Formánkovi

Navazuji ještě jednou na článek v Britských listech z 15. dubna a děkuji všem, kteří mi vyjádřili souhlas a podporu.

V článku, který vzbudil tolik pozornosti, jsem se však přece jen dopustil jedné nepřesnosti. Vyčetl jsem současným pracovníkům teoretického pracoviště KSČM (TAP) Josefu Hellerovi a Miloslavu Formánkovi, že svoje nadějné úvahy z předlistopadového období nepřetavili do ucelenější koncepce systémových změn.

Probíhající viróza mi však umožnila poněkud více volného času strávit na internetu a na oficiálních stránkách KSČM jsem objevil ani ne dva měsíce starý materiál Trendy vývoje a levicová strategie, jehož hlavními autory jsou vedle Z. Háby právě oba zmiňovaní politologové.

Materiál je to rozsáhlý, možná až příliš. Nicméně shrnuje velmi podnětným způsobem současné filozofické a politologické myšlení a přináší i některé neotřelé pohledy na otázky současného a budoucího vývoje. Až se mi podaří se prací prokousat alespoň částečně, určitě se k němu vyjádřím a doufám, že nebudu jediný. K problematice mého článku z minulého týdne uvádím bez komentáře úryvek, který jeho základní východiska potvrzuje i "zevnitř KSČM".

"V politickém životě se dlouhodobě projevuje určité střídání a koaliční přeskupování ČSSD a pravicových stran. O dlouhodobějším blokování levicových sil rozhoduje především rivalita mezi doprava posunutou a striktně antikomunisticky orientovanou ČSSD a s konzervativní ideologií a rétorikou zápolící KSČM. KSČM ztratila charakter masové strany, má však vcelku stabilní preference, které si udržuje svéráznou kombinací protikapitalistické rétoriky a pragmatické politiky pronikající do systémových struktur. Díky dlouhodobější dobré koexistenci s ODS se vymanila z izolace a těží z neuspokojené poptávky části neprivilegovaných vrstev po radikální politice, navíc nacionalisticky a euroskepticky orientované. Díky tomu může počítat s určitou dlouhodobější podporou ODS, která ji s výhodou využívá k odebírání hlasů ČSSD. Problémem KSČM je ovšem tendence k ztuhnutí jejich partokratických struktur, které ji fakticky brání rozvinout životaschopné antisystémové hnutí, což v případě voličského zlomu může vést i k její vážné krizi až marginalizaci. Subvariantou může být i postupná přeměna konzervativní a nacionalistické rétoriky do podoby pragmatismu při kontinuitě zatuhlých partokratických struktur."

Pokud takto mohou psát placení příslušníci partajního "cognitariátu" (použiji-li oblíbený výraz obou autorů), pak je KSČM skutečně stranou pluralitní a vnitřně demokratickou. Jen kladu otázku, zda je toto skutečně oficiální stranická sebereflexe nebo jen trpěné izolované stanovisko z okolí místopředsedy Jiřího Dolejše, který má teoretické pracoviště na starosti.

Důvodem mé nejistoty a vyslovené otázky je zcela odlišná rétorika z diskuse o "modelech socialismu" (k níž měla být zřejmě podnětem právě výše uvedená publikace), kterou v Haló novinách z 16.4. představil Vítězslav Vinklárek a ze které cituji opět bez komentáře.

"Socialismus může získat většinu národa na svou stranu nabídkou lepší existence než má nyní na základě dobře ohodnocené práce, solidnějšího sociálního a důchodového zabezpečení, dostupnějšího bydlení apod. Je zde přece zkušenost více než 40 let lepšího života většiny obyvatel z doby první etapy přechodu k socialismu. Ostatně i průzkumy veřejného mínění (např. i rakouskou organizací) říkají, že lépe už bylo - za socialismu. S určitým zjednodušením lze říci: Socialismus tím, že dá lidem práci a spravedlivě je zaplatí, umožní lidem dobře a s jistotou životní perspektivy - žít. ... Jak tedy může vypadat socialismus překonávající kapitalistické uspořádání společnosti? Bude vycházet z pozitivních i negativních zkušeností minulých generací jeho průkopníků. Bude vycházet z toho, že zastupitelská demokracie jako způsob vlády buržoazie bude překonána a přeměněna na skutečnou demokracii, tedy skutečnou vládu lidu. Lid bude skutečným vládcem a bude uskutečňovat přeměnu společnosti ve svůj prospěch. Rozvoj demokracie je základem cesty k socialismu. ... Společenské vlastnictví, tedy státní, polostátní (s 51 % podílu státu), družstevní vlastnictví, bude tak určovat chod celé ekonomiky a vytvářet podmínky lepšího života pro všechny. ... Vzniká otázka, kde vezme nastupující nový řád prostředky na to, aby mohl převzít uvedené výrobní síly do svého vlastnictví a jak je bude spravovat. Můžeme se poučit z toho, jak to udělal restaurovaný kapitalismus po roce 1989. Měli tehdy soukromí majitelé prostředky? Spláceli (pokud vůbec!) své nákupy z jejich výnosů! Nastupující režim může postupovat obdobně. Rozhodnutím vlády převezme podniky do svého vlastnictví a postupně je splatí - tedy vykoupí (ostatně tomu tak bylo i v letech 1948-1989). Pokud jde o formu provedení, preferuji zde převzetí znárodněním (většina podniků je v cizích rukách)."

Co preferuje Vítězslav Vinklárek, je jeho čistě soukromou věcí. Co však preferuje strana, není soukromým byznysem několika nostalgiků sdružených okolo jejího periodika. Chce-li KSČM dostat příležitost a já jsem již zřetelně vyslovil názor, že by ji dostat měla, stálo by za úvahu se učinit pro veřejnost čitelnější. Takhle to tu totiž již jednou bylo, dlouhodobě to nefungovalo a fungovat ani nemůže. Ale o tom až někdy příště.

                 
Obsah vydání       18. 4. 2005
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
18. 4. 2005 Jak bude vypadat nové ostravské centrum?
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku
18. 4. 2005 Kečup v žaludku i v hlavě Bohumil  Kartous
18. 4. 2005 Jídlo a realizace v McDonalds Petr  Wagner
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
18. 4. 2005 Michael  Marčák
18. 4. 2005 Úloha osobnosti, úzkost, strach, nebezpečí a tajemné síly Ivan  David
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Ještě jednou o KSČM -- omluva Josefu Hellerovi a Miloslavu Formánkovi Michael  Kroh
15. 4. 2005 Mýty o KSČM Michael  Kroh
18. 4. 2005 Haiderova oranžová revoluce
15. 4. 2005 Marx ve stavu beztíže Martin  Škabraha
16. 4. 2005 Britské ministerstvo vnitra bylo donuceno se "teroristům" omluvit
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu
18. 4. 2005 Fenomén zla a lidstvo Karel  Sýkora
18. 4. 2005 Izraelská okupační moc nechala vyvrátit 160 třešňových stromů na syrských Golanských výšinách
17. 4. 2005 Británie: Skandál vyhazovaných potravin
18. 4. 2005 Michael  Marčák
18. 4. 2005 O ztracené vládě Jan  Polívka
18. 4. 2005 Malý tchaj-wanský slovníček Petr  Fiala
18. 4. 2005 Gross v Sedmičce a neschopný Topolánek Boris  Cvek
18. 4. 2005 Švejkování českých "krásek" František  Schilla
18. 4. 2005 Definiční formule politiky se vyčerpává Petr  Pospíchal
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS
15. 4. 2005 Fotografická anatomie minulé krumlovské mediální konference (a současné taky...) Štěpán  Kotrba
18. 4. 2005 Světlo života
15. 4. 2005 Podstatou evropské kultury je islám
15. 4. 2005 Protest České televize proti postupu ČMFS
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Grossovo "ani náhodou" zelenoluční "řešení" vládní krize Miloš  Dokulil
15. 4. 2005 Karel Marx stále straší Milan  Valach
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005