18. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 4. 2005

O ztracené vládě

A máme po vládě ještě dříve, než se stačila ustavit! Pro toho, kdo jen trochu sleduje české politické kolbiště, dospěla situace tam, kam po celou dobu krize směřuje. Komentátoři a politologové určitě důkladně rozeberou postoje jednotlivých partají a budou veřejnost přesvědčovat, že nejlepším řešením jsou teď předčasné volby. Občan uvěří. Dost možná, že studentské či jiné iniciativy svolají demonstrace na podporu tohoto řešení, nepochybně se přidá prezident a potutelně se bude usmívat ODS. Černý Petr zůstane Grossovu týmu. Pokud...

Pokud nepřijme zcela zásadní rozhodnutí - zřetelnou podporu KSČM.

Na první pohled se to zdá velmi obtížné. Národní frontě tzv. demokratických stran se celých patnáct roků daří vytvářet obraz nedemokratické, nereformované bolševické partaje, která nese vinu na všech zločinech, které se v tomto státě kdy udály. Není to příliš obtížné: stačí pravidelně připomínat nešťastná padesátá léta (to pro ty starší), nebo zdůrazňovat třeba omezenou možnost cestování, nebo skutečnost, že televize vysílala černobíle a když už se vybarvila, mohlo se volit jen ze dvou programů (to pro ty mladší, kteří už nic nepamatují). Tak se udržuje povědomí o protilidovém režimu, policejním státu, totalitě. Co na tom, že KSČ se v době, kdy ji k tomu nikdo nenutil a ani nutit nemohl, distancovala od kultu osobnosti, odsoudila ho, pokusila se rehabilitovat a napravit nezákonnosti padesátých let.

"Demokratickým" stranám vyhovuje, aby tato strana, která má v parlamentu pětinu poslanců, byla stále deklarována jako nenapravitelná tlupa zločinců. Zdánlivě je to může posílit.

To posílení je však velmi relativní. Zatím co pro tzv. pravicová uskupení je každé oslabení levice nadějí pro posílení jejich vlivu, levicoví sociální demokraté se svým bohumínským usnesením zbavili možnosti vystupovat jako silná levicová strana. Ve všech vládách, které až dosud sestavovala, byla nucena ustupovat tlaku velmi nespolehlivých pravicových koaličních partnerů, rozmělňovat svoje předvolební sliby a ztrácet tak důvěru svých voličů. Ti skutečně levicoví se postupně stávají voliči komunistů. Ti, kteří se stydí přiznat, že naletěli bajkám o nebezpečných bolševicích (ale nechtějí si zadat s pravicí) už volit nepůjdou.

Každá společnost bývá rozdělena na pravici a levici. Pokud to politici nerespektují, připravují sebe o podporu a stát o funkční vládu, či opozici a tedy o zdravý politický vývoj. Současná politická (nikoliv jen vládní) krize nabízí sociálním demokratům velmi elegantní řešení: i když jsme si s komunisty nechtěli zadat, situace nás donutila vzít je na vědomí.

Komentátoři a političtí protivníci by sice dštili oheň a síru. Politické klima ve společnosti by to však zcela zásadně proměnilo. K dobrému! Vytvořila by se zřetelná pravice a stejně zřetelná levice (ta dnes dokonce s poměrně výraznou parlamentní většinou). Obě formace by měly naději, že budou moci svoje předvolební sliby v co nejvyšší míře realizovat. A občan by měl skutečnou možnost volby: evropský sociální stát nebo individualistickou formu, kde každý je svého štěstí strůjcem (i když každý opravdu nemá stejné předpoklady se uplatnit).

Pokud se ovšem sociální demokraté nerozhodnou, ztratí nejen vládní pozici, ale také jakoukoliv perspektivu. Měli by zcela jasně sdělit, mají-li zájem být levicovou alternativou komunistům, nebo chtějí pokračovat ve své naivně antikomunistické agonii. Po příštích volbách už velmi pravděpodobně příležitost vybírat si mít nebudou.

Toto ovšem není důsledek politiky Stanislava Grosse. To je malér všech sociálně demokratických vůdců, kteří neměli dost sebedůvěry, aby přesvědčili svoje voliče, že jsou sebevědomou levicí, která samozřejmě spolupracuje s druhou levicovou stranou a vůbec se neobává, že by se mohla stát jejím vazalem. O úspěšnosti té které partaje rozhodují ve volbách voliči.

Ti jediní jí mohou dát či nedat svoji důvěru. Úspěšně zvolená strana má nejen právo, ale také povinnost plnit svůj volební program a dostát tak slibům, které voličům dala. Nikdo jiný, než voliči nemá právo rozhodovat o tom, je-li strana dostatečně demokratická a důvěryhodná. Pokud se komukoliv zdá, že program kterékoliv ze stran není pro společenský vývoj prospěšný, má jedinečnou možnost: rozcupovat takovou stranu ve volbách. Nedaří-li se jí to, nezbývá nic jiného, než se smířit s tím, že voliči rozhodli tak jak rozhodli. O tom je totiž demokracie.

                 
Obsah vydání       18. 4. 2005
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
18. 4. 2005 Jak bude vypadat nové ostravské centrum?
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku
18. 4. 2005 Kečup v žaludku i v hlavě Bohumil  Kartous
18. 4. 2005 Jídlo a realizace v McDonalds Petr  Wagner
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
18. 4. 2005 Michael  Marčák
18. 4. 2005 Úloha osobnosti, úzkost, strach, nebezpečí a tajemné síly Ivan  David
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Ještě jednou o KSČM -- omluva Josefu Hellerovi a Miloslavu Formánkovi Michael  Kroh
15. 4. 2005 Mýty o KSČM Michael  Kroh
18. 4. 2005 Haiderova oranžová revoluce
15. 4. 2005 Marx ve stavu beztíže Martin  Škabraha
16. 4. 2005 Britské ministerstvo vnitra bylo donuceno se "teroristům" omluvit
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu
18. 4. 2005 Fenomén zla a lidstvo Karel  Sýkora
18. 4. 2005 Izraelská okupační moc nechala vyvrátit 160 třešňových stromů na syrských Golanských výšinách
17. 4. 2005 Británie: Skandál vyhazovaných potravin
18. 4. 2005 Michael  Marčák
18. 4. 2005 O ztracené vládě Jan  Polívka
18. 4. 2005 Malý tchaj-wanský slovníček Petr  Fiala
18. 4. 2005 Gross v Sedmičce a neschopný Topolánek Boris  Cvek
18. 4. 2005 Švejkování českých "krásek" František  Schilla
18. 4. 2005 Definiční formule politiky se vyčerpává Petr  Pospíchal
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS
15. 4. 2005 Fotografická anatomie minulé krumlovské mediální konference (a současné taky...) Štěpán  Kotrba
18. 4. 2005 Světlo života
15. 4. 2005 Podstatou evropské kultury je islám
15. 4. 2005 Protest České televize proti postupu ČMFS
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Grossovo "ani náhodou" zelenoluční "řešení" vládní krize Miloš  Dokulil
15. 4. 2005 Karel Marx stále straší Milan  Valach
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005