10. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2005

Stát nebývá dobrým vlastníkem

Pokud dnes kdokoli klade otázku, proč privatizovat českou ekonomiku, obávám se, že se vrací k problému, který historie už dávno vyřešila. V současné době neexistuje v ekonomicky vyspělém světě jediný ekonom, neřku-li ekonomická škola, která by považovala státní vlastnictví za efektivní a cestu zestátnění za cestu k vyřešení ekonomických problémů.

V posledních šedesáti letech od 2. světové války prošla západní Evropa složitou cestou ekonomického rozvoje, během níž bylo v praxi prokázáno, že znárodněné podniky byly oproti soukromému sektoru více byrokratické, pomalé v reorganizaci i v zavádění průmyslových inovací. Stávaly se doslova symbolem neefektivnosti a korupce. Neexistuje jediný důkaz, že by státní podniky lépe zacházely se zaměstnanci, věnovaly se více ekologii a více prospívaly veřejnému zájmu než podniky soukromé.

Rozsáhlý státní sektor v některých západoevropských zemích, jako byla například Velká Británie nebo Francie, byl z převážné většiny již před lety privatizován a ani pozdější vlády se k zestátnění nevrátily. Velká Británie provedla privatizaci za vlády premiérky Thatcherové a řešila jí tak vleklou krizi 70. let. Labouristy ani nenapadlo tuto reformu zvrátit.*) Pád reálně socialistických režimů střední a východní Evropy s jejich nefunkční státně byrokratickou ekonomikou nedůvěru ke státnímu vlastnictví jenom prohloubil. Pokud se v posledních 15 letech v západní Evropě vedly diskuze ohledně státního vlastnictví, pak především v souvislosti s návrhy na privatizaci veřejných služeb, například železnic apod.

Například Švédsko je považováno za zemi s velmi silně propracovaným sociálním systémem a vysokou mírou zdanění. Přesto je švédská ekonomika vysoce konkurenceschopná a jedním z důvodů je i to, že švédští sociální demokraté nikdy neuvažovali o provádění znárodňovacích experimentů.

Obrovská expanze čínské ekonomiky, která přidělává vrásky evropským výrobcům, nastala přesně v okamžiku, kdy se čínští komunisté rozhodli ve větším měřítku privatizovat své hospodářství. Evropa může mluvit o štěstí, že v Číně dosud přežívá rozsáhlý a nanejvýš neefektivní státní sektor, který expanzi zpomaluje.

Naproti tomu chudičká Kuba je pro změnu příkladem, kam může vést stoprocentně zavedené státní vlastnictví. Všechno patří všem a nikdo se o nic nestará. V důsledku jsou všichni stejně chudí (až na politické vedení, pochopitelně). Nedávno povolené drobné podnikání, ačkoli na Kubě naráží na spoustu byrokratických omezení a vysokou míru zdanění, vedlo k výraznému oživení.

Abych se vrátil k západní Evropě, v současné době existuje státní vlastnictví obvykle u klíčových podniků v energetickém sektoru, jako je např. EDF ve Francii nebo ENEL v Itálii, případně v sektoru těžby strategických surovin, jako je např. ropa a zemní plyn.

Pokud jde o ekonomickou reformu v České republice, na nutnosti privatizovat české hospodářství se shodovali počátkem 90. let prakticky všichni ekonomové včetně opozičních. S Václavem Klausem se rozcházeli v pohledu na způsob privatizace. Vyčítali mu, že dal přednost rychlosti a prosadil kupónovou metodu, která nevedla k vytvoření jednoznačných a motivovaných vlastníků. Před privatizací mělo dojít k oddlužení a restrukturalizaci firem tak, jak to bylo běžné při privatizačních projektech v západní Evropě. Druhou věc, kterou Klausovi zazlívali, bylo, že startu privatizace nepředcházely nezbytné změny práva, které by upevnily postavení menšinových akcionářů.

Špatně zvolený způsob privatizace a nejrůznější privatizační skandály jako byl ten s Poldovkou ve skutečnosti jen dokládají, že stát obvykle není efektivním a motivovaným vlastníkem, že zkrátka neumí se svěřeným majetkem dobře nakládat. Tehdejší vláda zvolila metodu kupónové privatizace jako účinný prostředek ke zvýšení popularity rozdáváním majetku formou společenské hry za tisíc korun.

Patrně největším státnickým činem první vlády sociálních demokratů byla privatizace bankovního sektoru, která i za cenu obrovských investic do špatně hospodařících státních bank vedla ke stabilizaci českého hospodářství.

Pokud jde o Telecom, většina odborníků se shodovala, že ideální doba k privatizaci byla v polovině 90. let, kdy docházelo k privatizaci telekomunikačních gigantů v západní Evropě a celý trh byl považován za vysoce perspektivní. Tato doba byla promarněna a velcí investoři se vysílili při tamních akvizicích. Když se sociální demokraté konečně odhodlali Telecom privatizovat, zjistili, že výtěžek zdaleka neodpovídá jejich očekávání. Od té doby se navíc prosadili jako silní hráči mobilní operátoři. Třetina z mých kolegů v posledních dvou letech pevnou telefonní linku zrušila. Velká konkurence a nutnost rozsáhlých investic patrně snížila cenu, za kterou jsou ochotni investoři do Telecomu vstoupit. ČSSD a ODS se nicméně na nutnosti privatizace telekomunikací shodují. Panu Tlustému prostě jde o to, aby příslušné finanční toky plynuly správným směrem pod taktovkou ODS.

*) S výjimkou obrovských problémů se zprivatizovanou britskou železnicí, kde byl základní podnik, vlastnící a obhospodařující železniční infrastrukturu, vždy ve veřejném vlastnictví a někteří pozorovatelé označují nedávná rozhodnutí britské vlády ohledně jeho budoucnosti za postupné zestátňování, v zoufalství z neefektivnosti zprivatizovaných železnic. Citujeme v této věci z encyklopedie Vikipedia: (pozn. red.)

Privatizace [britských železnic] měla smíšené výsledky. Růst počtu cestujících se sice výrazně zvýšil, ale na úkor dalších státních dotací a na úkor cestujících, kteří se od roku 1997 musejí potýkat s neustále se zvyšujícími cenami jízdného. Došlo také ke zvýšení nákladní železniční dopravy; avšak probíhá debata, zda došlo k zvýšení počtu cestujících i nákladní dopravy v důsledku privatizace, anebo jen v důsledku zlepšené ekonomiky, což obyčejně vede k nárůstu dopravy. Někteří analytikové poukazují na to, že k obdobnému nárůstu cestujících došlo i koncem osmdesátých let, kdy se britské ekonomice dařilo, a začátkem devadesátých let v hospodářské recesi došlo zase k poklesu. Nedávno však stoupl počet cest železnicí na úroveň, jíž železnice naposledy dosahovaly v padesátých letech.

Ukázalo se, že správa železniční infrastruktury veřejným podnikem Railtrack (Železniční komunikace) je nekompetentní a labouristická vláda odmítla tento podnik nadále dotovat. Podnik se stal insolventním, udělal bankrot a byl nahrazen nevýdělečnou, veřejně vlastněnou firmou Network Rail. Někteří pozorovatelé to vidí jako první krok k znárodnění britské železniční infrastruktury. Avšak vzhledem k tomu, jak nákladné by bylo znárodnění, je tento krok v současnosti nepravděpodobný.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       10. 3. 2005
10. 3. 2005 Mají homosexuálové vychovávat děti? Ondřej  Stehlík
10. 3. 2005 Berlusconi odmítl americké vysvětlení o smrti italské novinářky
10. 3. 2005 Mrtví novináři jako nepodstatný doprovodný jev Martin  Mrzena
10. 3. 2005 Střílení poslů
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Broadband povede k televizní revoluci
10. 3. 2005 Britská vláda schválilu protiteroristický zákon navzdory Horní sněmovně
10. 3. 2005 Demonstrace v Kyrgyzstánu pokračují Roman  Staněk
10. 3. 2005 Neujasněnost pojmů
10. 3. 2005 Stát nebývá dobrým vlastníkem Milan  Černý
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
10. 3. 2005 Zvednou Evropští demokraté konečně tu šanci? Boris  Cvek
10. 3. 2005 Co je sinologie? Karel  Sýkora
10. 3. 2005 Mýlící se Křeček a ekonomická realita Stanislav  Křeček
10. 3. 2005 Kde se poslanec Křeček mýlí aneb česká ekonomická komedie
10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
9. 3. 2005 Jak se dělá polemika Ondřej  Slačálek
9. 3. 2005 Check point Martin  Škabraha
9. 3. 2005 Měl Bush nakonec přece jen pravdu?
9. 3. 2005 Co si dnes myslí Gorbačov
9. 3. 2005 Hauserovo žvanění, nikoliv kritika Jan  Paul
9. 3. 2005 Musíme provést "únik dopředu" Miroslav Václav Steiner
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce