22. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 2. 2005

Zadarmo to nebylo, cenou byla svoboda

Podniková rekreace byla pouhou součástí pokřiveného systému

Po přečtení příspěvku pana Hájka k diskusi rozpoutané v Britských listech k tématu podnikových rekreací neodolám a do této polemiky vstoupím s trochou životních zkušeností. Jsem středního věku a do pracovního poměru jsem nastoupil ve druhé polovině 80. let. Mám tedy skutečně možnost srovnání reálně socialistického a tržně kapitalistického způsobu trávení dovolené. Podotýkám, že jsem byl vždy řadovým zaměstnancem. Navíc jsem byl ale v roce 1990 zvolen do "obrozeného" závodního výboru odborové organizace, do jejíž agendy přidělování podnikové rekreace tehdy patřilo. A jak mé srovnání dopadá?

Protože bych nechtěl opakovat již vyřčené, navážu na poznámky Karla Dolejšího, který mi promluvil z duše. Revoluční odborové hnutí bylo ze své podstaty poslušnou organizací Národní fronty a prodlouženou rukou KSČ na pracovišti. V žádném případě nehájilo práva zaměstnanců a svých členů proti vedení podniku a nemělo naprosto nic společného s funkcí odborů ve svobodném světě. Podle všeobecně rozšířeného mínění mých spolupracovníků bylo ROH na dvě věci: pořádání pravidelných chlastaček a udělování podnikové rekreace.

Po listopadu 1989 jsme měli jako odboráři obrovské problémy nikoliv s tehdejším komunistickým vedením firmy, protože to bylo vystrašené nedávnou revolucí a působením Občanského fóra na půdě podniku. Skutečným problémem bylo naučit se bez jakýchkoli zkušeností kolektivnímu vyjednávání a přesvědčit odboráře, že od nynějška nebude naším úkolem přidělovat poukazy podnikové rekreace, nýbrž vyjednat co nejvýhodnější kolektivní smlouvu. Velmi záhy jsme rovněž přišli na to, že daleko spravedlivějším způsobem, jak se vypořádat s fenoménem podnikové rekreace je rozdělit peníze dříve do této oblasti investované mezi všechny zaměstnance formou tzv. platů na dovolenou.

Můj současný zaměstnavatel ošetřuje tuto oblast osobními účty, kam každému zaměstnanci bez rozdílu -- tedy nejhůře placenému dělníkovi i špičkovému specialistovi se špičkovým příjmem -- přiděluje jednou ročně stejnou částku, která je účelově vázána na dovolenou. Letos tato suma činí, tuším, 7 800,- Kč a již řadu let se pohybuje ve výši, která umožňuje prožít naší čtyřčlenné rodině týden slušné dovolené v tuzemsku, a pokud jsme skromní, pak i týdny dva. Co je ještě důležitější, mohu si svobodně vybrat mezi tisíci nabídek na ubytování v soukromí, hotelích, penzionech a kempech, stejně jako si mohu svobodně objednat z katalogu kterékoli cestovní kanceláře či specializované cestovní agentury a mohu pochopitelně také, pokud doplatím cenový rozdíl, koupit zájezd kamkoli do zahraničí.

Současný systém mi tedy nabízí nejen to, co předlistopadový režim. Nabízí mi mnohem víc -- možnost volby, nezávislost a pocit spravedlnosti, protože jakýkoli přídělový systém poukazů je přinejmenším potencionálně zneužitelný a ze své podstaty nemůže uspokojit všechny. Pokud vím, většina českých firem se dříve či později svých rekreačních objektů během 90. let zbavila -- prodala je či pronajala -- prostě proto, že se tento způsob trávení volného času přežil.

Pokud by dnešní teenager využil stroje času, přenesl se do předlistopadové éry a jako čerstvý maturant nastoupil do libovolného podniku, pravděpodobně by záhy zjistil, že v nejbližších letech podnikovou rekreaci nevyužije, protože má jedinou možnost využít nabídky vlastní podnikové chaty v těch nejméně vhodných a tedy nejméně vytížených momentech. Navíc by také velmi záhy zjistil, že takto nabízená dovolená vyhovuje střední a starší generaci, a pokud by se snad ozval s podobně formulovanou námitkou, dostal by vysvětlení, že se má obrátit na SSM. Ten ve své době disponoval řadou pěkných sportovních areálů a rekreačních zařízení, ale jejich využití bylo daleko více podmíněno politickou angažovaností než v případě podnikové rekreace.

Po několika letech a zvlášť poté, co by se oženil a zplodil děti, mohl by podnikovou chatu využívat i v nejatraktivnějších termínech. Ještě později, až by se dostatečně zvýšil jeho sociální kapitál, tedy až by získal dostatek známých v podniku a tím pádem i mezi členy výběrových komisí, pak by mohl čerpat z nabídky výměnných pobytů v síti rekreačních zařízení dalších podniků, případně by dokonce mohl navštívit soudruhy v NDR, Bulharsku či Sovětském svazu.

Případ od případu existovaly jistě podniky, zvlášť ty malé, kde distribuce podnikové rekreace probíhala korektnějším způsobem, ale z principu byl tento systém systémem rovnějších mezi rovnými. Pamatuji na zasloužilé odboráře, kteří rok co rok střídali jeden atraktivní pobyt za druhým a ostatní se jen útrpně usmívali. Jedním z kritérií při přidělování podnikové rekreace byla i společenská aktivita, ale pochopitelně hrála roli také početnost rodiny, počet odpracovaných let apod. Určitě podnikovou dovolenou nevyužívali jen komunisté, kterých byla koneckonců výrazná menšina, ale (teoreticky) jí mohl využít každý zaměstnanec podniku. Podniková rekreace měla hodně společného s politikou prostě proto, že její distribuce probíhala pod vedením organizace přímo řízené KSČ. Její konzumenti jí využívali "dobrovolně", protože jejich alternativy byly z dnešního pohledu hodně zúžené.

Odmala jsem se věnoval turistice a zůstala mi ještě z dob totality řada turistických map. Ty ze západních a jižních Čech, stejně jako z jižní Moravy končí na hranicích. Dál není nic. Chybí města, jakékoli geografické názvy, prostě cokoliv. Ve starověkých mapách tato území označovali slovy "zde jsou lvi". To byla ona proslulá železná opona. Jsem dělník a většina mých přátel a známých jsou rovněž v dělnických profesích. Během posledních 15 let jsem s výjimkou let narození svých dětí rok co rok vyrážel na dovolenou a čtyřikrát jsme byli v zahraničí. Prostě proto, že jsme chtěli. V devíti případech jsme trávili dovolenou v tuzemsku, opět proto, že jsme si tuto dovolenou sami vybrali. Letos nás čeká dovolená v Novohradských horách, v místech, kde bych se až do listopadu 1989 svobodně pohybovat nemohl, protože bych narazil na ostnaté dráty a samopaly pohraničníků. Ve vnitrozemí byly rozsáhlé plochy vojenských cvičišť, kam byl rovněž vstup zakázán. Tohle byla odvrácená tvář systému, který tak hezky naděloval podnikovou rekreaci.

Pokud by chtěl někdo tvrdit, že ta rekreace byla zadarmo, pak se mýlí. Cenou byla svoboda. Pro mé kolegy v dělnických profesích je dnes naprostou samozřejmostí rozhodování, jestli si vyjedu na víkend zalyžovat na Šumavu nebo do Alp, podniknu víkendový treking do německého pohoří Watzmann nebo do Krkonoš. Vodáci už nesjíždí jenom Lužnici nebo Vltavu, ale naprosto bez problémů řeky v Rakousku nebo ve Slovinsku. Rodiče malých dětí vyjíždí do zábavných parků na druhé straně hranic.

Na to dobré si zvykáme s neuvěřitelnou rychlostí a stejně tak rychle zapomínáme na to špatné. Uvědomuji si, že výhod otevřených hranic můžeme využívat proto, že jsme zaměstnanci dobře prosperujícího podniku. Jsou jistě pracovníci v maloobchodě, zemědělství či skomírajícím textilním průmyslu, kteří mají právo vzpomínat na někdejší podnikovou rekreaci s nostalgií. To ale nic nemění na faktu, že těch druhých je naštěstí mnohem víc a ti by jistě ručičky hodin vracet zpět nechtěli. Podle statistických průzkumů se zvyklosti Čechů v oblasti trávení své dovolené nijak neliší od čísel uváděných pro ty nejvyspělejší země. Ve velmi podobných počtech vyjíždíme na dovolenou k moři, lyžujeme na ledovcích a poznáváme městské památky v cizině. Nepodezřívám pana Hájka, Kalába či Jírovce ze zlých úmyslů, jen mám pocit, že jejich paměť v tomto případě funguje poněkud selektivně a že vzpomínky na podnikovou rekreaci se jim až příliš kryjí se vzpomínkami na své mládí a případně dětství. I já začínám mít někdy pocit, že kdysi bylo léto teplejší, zimy chladnější a psi štěkali líp.

                 
Obsah vydání       22. 2. 2005
22. 2. 2005 Čeští zaměstnanci nemají dostatečnou kvalifikaci
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
22. 2. 2005 Zemětřesení v Íránu
22. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
22. 2. 2005 Co je příčinou honu na Stanislava Grosse? Jan  Čulík
22. 2. 2005 Nevedie nás tabu? Igor  Daniš
22. 2. 2005 Americký generál: "Postřílet pár lidí je zábavné" Karel  Dolejší
22. 2. 2005 Komunismus podle Martina Škabrahy Pavel  Urban
22. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Podniková rekreace byla pouhou součástí pokřiveného systému Milan  Černý
22. 2. 2005 Jánošíkové nebývají dobrými prezidenty Pavel  Urban
22. 2. 2005 O facce Alex  Koenigsmark
22. 2. 2005 Spoločná fotografia s podpisom budú ako bonus Jakub  Topol
22. 2. 2005 Slová, slová, slová... Radovan  Geist
21. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Neokonzervativizmus ako hodená rukavica Eduard  Chmelár
22. 2. 2005 Preč zo zlej spoločnosti Alan B. Cibils
21. 2. 2005 Petice Zrušme komunisty odvádí pozornost Michal  Rusek
21. 2. 2005 NYT: Evropa je rozdělena, i když se její představitelé začínají mírnit
22. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Geneticky modifikované organismy pod farářskou kuratelou? Ivan  Brezina
22. 2. 2005 Německý původ moravských univerzitních budov je zamlčován Zdeněk  Moravčík
21. 2. 2005 Britská vláda musela vědět o "tvrdých" amerických vyšetřovacích technikách
20. 2. 2005 Bush a jeho homosexuální prostitut Fabiano  Golgo
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima
20. 2. 2005 Negace negace Bohumil  Kartous
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce