22. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 2. 2005

Německý původ moravských univerzitních budov je zamlčován

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně profesor Jan Žaloudík v rozhovoru pro tamní univerzitní časopis Přesun do kampusu: otázka pro děkany; odůvodňuje nutnost dokončení nyní zastavené výstavby nového univerzitního kampusu argumentací, že stávající historické objekty v centru města jsou pro moderní laboratorní provozy nevhodné. Takové jeho tvrzení vůbec nemůže být pravda. Historie zmíněných objektů stejně jako historie Masarykovy univerzity je natolik zajímavá a výjimečná, že stojí za to se na názory zástupce univerzity v Brně podívat blíže.

Tvrzení děkana tamní fakulty nemá logické opodstatnění a pouze odpovídá obecnému trendu českých "správců" města, které bylo po staletí až do roku 1918 řízeno německým obyvatelstvem a teprve po roce 1945 se svých německých spoluobčanů zbavilo jejich vyhnáním. Dlouhodobému znatelnému trendu, který se snaží vše historické v centru opustit a postavit si "vlastní" (de novo) za městem. Mezi nejvýznamnější současné "iniciativy" tohoto druhu patří například plánovaný přesun historického vlakového nádraží v centru města o "několik set metrů směrem z města ven".

Jak je to se stávajícími objekty, které Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně vlastní?

Fakulta sídlí v jedné z historicky nejcennějších budov, které město Brno ve svém středu má. Architektonicky velmi nápadná, německé univerzitě patřící budova byla po roce 1945 na základě Benešových dekretů zkonfiskována a získala ji se vším všudy česká univerzita, která by jinak těžko byla schopná si vlastní postavit. Ostatně česká univerzita tuto svoji neschopnost sama nepřímo připouští, když uvádí, že pokusy o postavení vlastního kampusu jsou staré 80 let a datují se tedy už do období vzniku univerzity v roce 1918.

Budova byla postavena podle plánů německého architekta profesora Ferdinanda Hracha a byla sídlem německé vysoké školy -- techniky (Deutsche technische Hochschule Brünn). Budova je navržena v podobném stylu jako jiný architektonický skvost v centru města, budova nového Moravského zemského sněmu - Mährischer Landtag, postavená v roce 1905 rovněž podle plánů stejného architekta a rektora německé techniky.

Proč budova vědcům z Masarykovy univerzity nevyhovuje?

Především lékařská fakulta vlastnila zkonfiskované budovy hned dvě. Donedávna jí patřila i druhá velká budova, původně postavená jako rozšíření německé techniky v sousedící ulici Joštova (Jodokstrasse). Fakt, že Lékařská fakulta jednu budovu "přepustila" nově vzniklé fakultě sociálních studií, jejíž bývalý děkan se v loňském roce stal rektorem Masarykovy univerzity, si Lékařská fakulta musí ve své interní univerzitní diskuzi odůvodnit sama. Je ale skutečností, že vůči reálnosti projektu stavby nového kampusu se ozývaly kritické hlasy i z Lékařské fakulty. Projekt výstavby nového kampusu byl letos v lednu pro nedostatek finančních projektů přerušen a Lékařská fakulta se chtě, nechtě musí nyní připravit na delší existenci v provizorních podmínkách. Fakulta sociálních studií se již těší na dokončení oprav staré budovy bývalé německé techniky.

V žádném případě ale nelze tvrdit, že by rozsáhlá budova bývalé německé techniky byla pro laboratorní výzkum nevhodná. Jestliže zde mohl provádět svoje výzkumy světoznámý objevitel turbíny Viktor Kaplan a budovy sloužily technickým výzkumům, pak se ptám, jaké prostory potřebuje česká univerzita a její děkan Žaloudík, aby realizoval medicínské výzkumy buněčné a molekulární? Jeho plány a rozlety musí mít jistě vesmírné rozměry. Velikostní rozdíly mezi turbínou, strojem a buňkou nebo molekulou jsou totiž i pro naprostého laika patrné a činí několik řádů!

Kdyby česká univerzita v Brně stále "neinvestovala" do počtu studentů, které už dnes dosahují alarmujících čísel (a také přinášejí laciné peníze), mohla by se zamyslet nad efektivním uspořádáním laboratoří a vlastního výzkumu, což se jí evidentně od roku 1918 nepodařilo. Nejen, že by bylo dostatek místa pro laboratoře, ale i uspořádání jejího výzkumu by mohlo získat přijatelnější a perspektivnější podobu. Jinou otázkou je velké množství úřednického personálu, který si univerzita po desetiletí udržuje. Je pravděpodobné, že kdyby se po celém městě rozestrkaní úředníci Masarykovy univerzity sešli, zaplnili by alespoň jednu univerzitní budovu. Univerzita nás ale při každé příležitosti přesvědčuje o svém mimořádném vědeckém výkonu a schopné úřednice proto nejspíš potřebuje.

Existence německé techniky je Lékařskou fakultou zamlčována

Úplně nejsmutnější kapitolou v historii Masarykovy univerzity je absence paměti jejich vědátorů, úředníků a činovníků pro historii zkonfiskovaných budov. Německá technika neexistovala dlouho, ale přesto dokázala najít s tehdejším vědeckým světem kontakt, což se Masarykově univerzitě za více jak 80 let její existence nepodařilo. Světoznámá Kaplanova turbína je toho svědectvím. Historie budov německé techniky je od roku 1945 zamlčována. Na její existenci neupomíná žádná tabule, žádná pamětní socha. Staří profesoři české univerzity si její existence ještě vědomi jsou, ale mluví o tom jen neradi. Stejně jako město, které se společně s univerzitou rozhodlo existenci německé vysoké školy vymazat z historické paměti. Před bývalou německou technikou se konají nesouvisející pamětní akce u nově postavené sochy T.G. Masaryka, který, jak jinak, byl studentem prvního německého gymnázia stojícího hned naproti německé technice (což je také zamlčováno).

Ke druhé zkonfiskované budově si Lékařská fakulta přemístila bystu svého českého profesora Babáka, která pak dlouhou dobu zarůstala křovím a to nejspíše lákalo zahraniční i jiné návštěvníky města zvláště v pozdních večerních hodinách k příležitostnému, tolik potřebnému zastavení. Socha Babáka vlastně stávala původně před první zkonfiskovanou budovou, ale musela "ustoupit" významnému absolventu německého gymnázia. A protože Lékařská fakulta mezitím druhou zkonfiskovanou budovu předala Fakultě sociálních studií, je pravděpodobné, že socha českého profesora Babáka se brzy postěhuje zase jinam. Stěhování, přesuny, odsuny a zase stěhování. To je typickým rysem existence Lékařské fakulty v zkonfiskovaných budovách německé techniky. Anebo platí, že "co ti nepatří, ti užitek nepřinese?"

                 
Obsah vydání       22. 2. 2005
22. 2. 2005 Čeští zaměstnanci nemají dostatečnou kvalifikaci
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
22. 2. 2005 Zemětřesení v Íránu
22. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
22. 2. 2005 Co je příčinou honu na Stanislava Grosse? Jan  Čulík
22. 2. 2005 Nevedie nás tabu? Igor  Daniš
22. 2. 2005 Americký generál: "Postřílet pár lidí je zábavné" Karel  Dolejší
22. 2. 2005 Komunismus podle Martina Škabrahy Pavel  Urban
22. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Podniková rekreace byla pouhou součástí pokřiveného systému Milan  Černý
22. 2. 2005 Jánošíkové nebývají dobrými prezidenty Pavel  Urban
22. 2. 2005 O facce Alex  Koenigsmark
22. 2. 2005 Spoločná fotografia s podpisom budú ako bonus Jakub  Topol
22. 2. 2005 Slová, slová, slová... Radovan  Geist
21. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Neokonzervativizmus ako hodená rukavica Eduard  Chmelár
22. 2. 2005 Preč zo zlej spoločnosti Alan B. Cibils
21. 2. 2005 Petice Zrušme komunisty odvádí pozornost Michal  Rusek
21. 2. 2005 NYT: Evropa je rozdělena, i když se její představitelé začínají mírnit
22. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Geneticky modifikované organismy pod farářskou kuratelou? Ivan  Brezina
22. 2. 2005 Německý původ moravských univerzitních budov je zamlčován Zdeněk  Moravčík
21. 2. 2005 Britská vláda musela vědět o "tvrdých" amerických vyšetřovacích technikách
20. 2. 2005 Bush a jeho homosexuální prostitut Fabiano  Golgo
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima
20. 2. 2005 Negace negace Bohumil  Kartous
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce