18. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 10. 2004

Amerika aneb totalitarismus v politice

Myslím,že nejhorším z lidí je, Kyrne, takový přítel,
který má nejen rozum, ale i velikou moc.
Theognidos: Verše životní moudrosti
Nejstarší řecká lyrika

Spojené státy byly od počátku svého heroického vzniku pro mnoho Evropanů především symbolem demokracie a jistého tajemného blahobytu, kterému se říká "americký sen". Hovoří se rovněž o "zemi neomezených možností". Vyhlášení nezávislosti a Ústava Spojených států amerických, v níž byl poprvé zakotven korpus lidských práv, znamenaly zásadní myšlenkový a politický přínos pro budoucí vývoj demokracie na celém světě. Jestliže byly Spojené státy v průběhu minulého století víceméně garantem demokratické formy vlády a mocnou oporou západní svobodomyslnosti, mohou jejich současné kroky v zahraniční politice u mnohých vzbuzovat velké rozpaky. Pokusíme se na jejich příkladu nastínit několik velmi stručných úvah o jakémsi totalitarismu v současné politice.

V Platónově dialogu Alkibiades se objevuje myšlenka, podle níž mají být obce (čili státy) podrobeny týmž etickým požadavkům jako jednotlivci. Stát je podle Platónovy Ústavy projevem spravedlnosti ve velkém. Ale v naší době se spíše zdá, jakoby existovaly jiné zásady pro chování jednotlivců a jiné principy pro jednání států (ať již dovnitř vůči vlastním občanům či navenek vůči ostatním státům). Stejná obtížnost, která brání poznat univerzalitu individuálního vědomí, jakož i rozpoznat hierarchii cílů, preferencí a hodnot konkrétního jednotlivce, brání rovněž zcela nepochybnému a určitému stanovení jakéhosi kolektivního charakteru nějaké instituce. Stát je významnou a mocnou společenskou institucí, jejíž chování je velmi složité analyzovat. Projevy individuálního vědomí lze přisuzovat jednotlivcům, kteří za ně mohou nést osobní odpovědnost např. právního charakteru (jednotlivce lze např. trestat), zatímco otázka mezinárodněprávního postihu suverénního státu je neustále sporná.

Dokonce samotná existence mezinárodního veřejného práva a jeho primátu nad vnitrostátním právem jednotlivých států, není předmětem jednoznačného souhlasu, spíše naopak. Nelze navíc patrně přehlédnout úplnou zahraničněpolitickou praxi nějakého státu do všech podrobností, abychom nad ní mohli vyslovit jednoznačný soud. Relativita a kontingentní charakter historických událostí přetváří den ze dne mezinárodněpolitickou situaci, což vede ke změnám jednání a postupů v zahraniční politice. Myslím, že tváře mnoha států na nás hledí dvojím pohledem jako onen římský bůh času. Na druhou stranu by bylo příliš snadné vzdát se veškerého hodnocení jen z důvodů jeho pomíjivé platnosti a neurčitosti. Nelze totiž přecházet bez povšimnutí megalomanské dobrodružné spády současných velmocí, aniž bychom se vystavili hrozbě v podobě jejich budoucí akceptace jakožto principu mezinárodní politiky.

Spojené státy představují zajisté nejpevnější hradbu určité "životní formy", totiž západní demokracie, zároveň se ale prezentují jako nesmlouvavý spasitel moderního věku, jenž nebezpečným ignorováním širšího mezinárodněpolitického konsensu, prosazuje výlučnost své amerikanizované vize světového pokroku.

Žijeme v době postmoderního rozbíjení velkých příběhů, devalvace všeobecné jistoty vědeckých poznatků, velké relativity morálních soudů, masivního bezvěrectví a mnohdy velmi dravého ekonomického chování. V tomto věku by bylo lepší zvolit za princip, jenž by naplňoval nejvyšší lidské aspirace, trvalou snahu udržet komunikaci se svými druhy. To, jak a kdy uspějeme ve vzájemné komunikaci, může rozšířit nebo zúžit meze samotného života. Nelze prosazovat jedinou alternativu dalšího vývoje v žádném oboru lidské činnosti, tedy rovněž nikoli v zahraniční politice. Americká politika je podle mého názoru blízká misionářství. Před tímto misionářským pohledem na svět se mějme nejvíce na pozoru. Nikdo nemá právo s apoštolskou blahosklonností mentorovat druhé, manipulovat životy druhých a glajchšaltovat společenské poměry podle svých originálních představ.

Takové postoje brání komunikaci a nahrazují tichá poselství určitých představ o správném uspořádání světa, diktátem zvěstování, které již nepřipouští zásadnější kritiku. Myšlenky, které řídí svět, naopak přicházejí na nohou holubičích (F. Nietzsche). V patosu nevyhnutelného tvrzení, jež zní jako zvěstování, jsme proto v nebezpečí zásadní prohry. V mnohém ohledu byli moudřejší staří Řekové, kteří věděli, že člověk nikdy nesmí překonat jistou míru, neboť zapomenutí míry tak typické pro politický amerikanizmus, by mohlo jednou vést k pádu. Nic nepřekročí své meze, všechny věci mají svoji míru. Proto není svým způsobem správné, když se hovoří o nějaké "zemi neomezených možností" (leda metaforicky), neboť kdyby se ve skutečnosti taková země vůbec mohla objevit, byla by to země dokonalé libovůle a úplného tyranství.

                 
Obsah vydání       18. 10. 2004
18. 10. 2004 "Hrozba organizovaného terorismu je mýtus, kteří vytvářejí politikové"
18. 10. 2004 Británie a Evropa jsou posedlé protiamerickou psychózou
18. 10. 2004 Amerika aneb totalitarismus v politice Bohuslav  Maléř
18. 10. 2004 Budou mít některé děti tři rodiče?
16. 10. 2004 "Školství má nyní úplně novou roli"
16. 10. 2004 Kancléř Oxfordské univerzity pohrozil privatizací
18. 10. 2004 V noci do Carrefouru? Rozmyslete si to! Richard  Kába
18. 10. 2004 Věčně nespokojený druhý Bohumil  Kartous
18. 10. 2004 "Lov je odměnou za péči o zvěř" Radek  Batelka
18. 10. 2004 Moderátor ultrapravicové Fox News uprostřed sexuálního skandálu
18. 10. 2004 Blairův neokonzervativní přítel
18. 10. 2004 Blair tajně dovolil Bushovi umístit v Británii raketový obranný systém
18. 10. 2004 Pět členských zemí EU jedná o zřízení táborů pro přistěhovalce v Africe
18. 10. 2004 Jak můžete nazývat Boha "nejvýš dobrotivým", jestliže vytváří přírodní a jiné katastrofy, nebo dovoluje jejich vznik? Miloš  Kaláb
18. 10. 2004 Jozef Cyrankievicz po slovensky Lubomír  Sedláčik
18. 10. 2004 Jak chránit ohrožené druhy Simone  Radačičová
18. 10. 2004 K šíření toxikomanie v Noci s Andělem nedošlo, prohlašují účastníci Marek  Jehlička
18. 10. 2004 Michael  Marčák
18. 10. 2004 Prof. Jelínek: Ke genetické manipulaci je používán virus podobný původci hepatitidy B Karel  Vaníček
18. 10. 2004 SRN: Ve světě firmy Meyer & Marx Christoph  Spehr
18. 10. 2004 Válka o Novu Petr  Štěpánek
18. 10. 2004 Nešíření jaderných zbraní jen pro někoho
18. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 30. září -- 1. října 2004
15. 10. 2004 Británie propustila velvyslance, který poukazoval na porušování lidských práv v Uzbekistánu
15. 10. 2004 Bourání mýtů Irena  Zítková
14. 10. 2004 Jak se "extremně levicový protiamerický britský deník" snaží ovlivnit americké prezidentské volby
14. 10. 2004 Věznění bez soudu způsobuje vážné psychické poruchy
14. 10. 2004 Che Guevara: revolucionář jako komerční artikl Bohumil  Kartous
15. 10. 2004 Svět by hlasoval pro Kerryho
17. 10. 2004 Pane, Pane, podívej, co jsme v tvém jménu všechno vykonali... Štěpán  Hájek
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2004 "Lov je odměnou za péči o zvěř" Radek  Batelka
18. 10. 2004 Amerika aneb totalitarismus v politice Bohuslav  Maléř
18. 10. 2004 Věčně nespokojený druhý Bohumil  Kartous
15. 10. 2004 Bourání mýtů Irena  Zítková
15. 10. 2004 Vlastenec musí být připraven hájit svou zemi proti její vládě   
15. 10. 2004 Británie propustila velvyslance, který poukazoval na porušování lidských práv v Uzbekistánu   
14. 10. 2004 Che Guevara: revolucionář jako komerční artikl Bohumil  Kartous
14. 10. 2004 Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost? Linda  Nová
14. 10. 2004 Věznění bez soudu způsobuje vážné psychické poruchy   
14. 10. 2004 Jak se "extremně levicový protiamerický britský deník" snaží ovlivnit americké prezidentské volby   
14. 10. 2004 Je "objev" masových hrobů v Iráku americkou předvolební manipulací?   
13. 10. 2004 Násilí a běsnění Václav  Dušek
12. 10. 2004 Nebezpečný věk Václav  Dušek
12. 10. 2004 Lidé v ČR jsou bohatí, protože se v Delvitě prodává drahá zmrzlina Bohumil  Kartous
12. 10. 2004 Poslání Národní knihovny je jiné než zpřístupňovat internet Hanuš  Hemola