27. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 9. 2004

Soužití kultur bez předsudků

Britské listy vždy byly místem, kde bylo možné diskutovat i zamlčovaná témata. Tedy vše to, o čem se v českém tisku nemluví. Také to mnohé pohoršuje a již jsme i mohli číst věty typu: "Jak můžete publikovat toto...". Věřím, že existují lidé, kteří by dali mnoho za to, kdyby takto otevřený prostor pro diskuse v ČR vůbec neexistoval.

Držme se tedy této hodnoty a pojďme věcně diskutovat i o tématech, která jsou běžně tabu. Svobodu myšlení jistě oba uznáváme. Svobodně tedy mohu myslet o všem. Patří k ní ovšem také odvaha přijmout výsledky tohoto přemýšlení, i když budou v rozporu s mými dosavadními "předsudky".

Jedním z dosud platných tabu je i diskuse o podmínkách soužití různých kultur, například můj text Muslimský šátek a přetrvávající otazníky. Náš spor ohledně tohoto tématu může být docela zábavný, neboť nakonec píšete: "muslimská kultura je rozmělňována v kulturu muslimsko-britskou". Kdežto já říkám: aby nositelé různých kultur mohli žít společně, musí sdílet určité hodnoty. A to není úkol "jen pro muslimy, ale i pro mnohé křesťany a mnohé další". Vy píšete, že probíhá nějaký proces a já se zamýšlím nad tím, co je jeho obsahem. Je to chyba? Máme předpokládat, že když bude toto rozmělňování probíhat nepozorovaně, že bude probíhat úspěšně, kdežto když se o něm začne mluvit, zablokuje se? To není triviální otázka, ale možná vážný politický problém.

Jenže! Problém již tady je a nevzniká v České republice. Přichází do České republiky zatím převážně zvenčí, a to jako informace o dění ve Francii, Holandsku či Německu, ale také třeba z Velké Británie (tuším zvláště v r. 2001). Nikoliv tedy Česká republika, ale jiné země se setkaly s problémem soužití. A my se tady zatím o tom jen teoreticky bavíme. Šátková aféra a pokusy o zdůvodnění toho či onoho přístupu k ní mají především francouzské kořeny. To je ovšem důležitý fakt, který jste pominul.

Ale nechme to zatím být.

Navrhuji tedy, abychom odložili nezdůvodněné nálepkování a zamysleli se nad celou věcí znovu a především bez předsudků. Je mnoho možností jak to udělat. Navrhuji jednu z nich v podobě následující otázky:

Potřebuje demokracie nějaké hodnotové základy?

Já na ni odpovídám ano. Říkám, že potřebuje určité morální hodnoty sdílené alespoň rozhodující částí populace (což je asi proměnlivá veličina podle momentálních okolností) a pokud tomu tak není, tak se zhroutí.

Pokusil jsem se je určit následovně:

  1. uznání stejné morální hodnoty a kompetence všech lidí bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, sociální postavení, náboženské a politické přesvědčení (to předpokládá i odmítnutí představ o jediné pravdě či dobru, k jejichž znalosti má přístup nějaká privilegovaná autorita náboženská či světská, stojící takto nad občany a jim vládnoucí),
  2. na základě toho uznání stejných občanských a politických práv a povinností všech občanů
  3. uznání hodnoty svobody, kterou tato rovnost přináší, jako jedné se sdílených hodnot, vedle hodnoty rovnosti
  4. uznání hodnoty občanské a lidské solidarity, jako nutného předpokladu: vzájemnosti v rámci politického celku, tj. uznání "univerzální" (ve skutečnosti zatím danou kolektivní identitou ohraničené) hodnoty rovnosti a svobody pro všechny občany; ochoty podřídit se rozhodnutí většiny, i když s ním nemusím souhlasit; akceptování demokratického mechanismu rozhodování.

A abychom nebyli jednostranně zaměření na jiné kultury, můžeme si samozřejmě položit otázku, jestli Evropané tyto hodnoty sdíleli vždy či jestli se k nim dopracovávali v nějakém dlouhém a složitém procesu, který možná ještě ani neskončil. Tedy, abych to napsal, možná nepřesně, Vašimi slovy, ptejme se, jestli jsou lidé všude a, já dodám "vždy", stejní. V tomto případě tedy my sami, Češi (dokonce i Češi, existují totiž i protičeské předsudky) stejně jako Britové či Francouzi. Já říkám, že ne. Tvrdím, že se měníme a že bychom si již se svými prapředky z 19. století moc nerozuměli.

Přiznám se, že mne nejvíce zajímají ty morální předpoklady demokracie a také to, do jaké míry je my všichni sdílíme.

Britské listy často "šťouraly do vosích hnízd" a já jsem snad také již ukázal, že se tohoto šťourání nebojím. Tento spor by mohl být právě takovým zašťouráním.

Co mne však na tom skutečně zajímá, je, jak je to doopravdy.

                 
Obsah vydání       27. 9. 2004
28. 9. 2004 Jimmy Carter varoval před volebními problémy na Floridě
27. 9. 2004 "Tony Blair to myslí upřímně"
26. 9. 2004 "Lítostivý" Blair požaduje jednotu tváří v tvář irácké teroristické hrozbě
27. 9. 2004 Stanislav Komárek se asi tvůrčím prozaikem nestane Jan  Čulík
27. 9. 2004 Přikloní se Kanada k americké raketové obraně kontinentu? Miloš  Kaláb
27. 9. 2004 Proč jsou církve konzervativní -- a proč by být neměly Boris  Cvek
27. 9. 2004 Proč v českém školství už deset let selhává management jakosti? Ivo V. Fencl
25. 9. 2004 Dědeček George W. Bushe měl podnikatelské styky s firmami v nacistickém Německu
26. 9. 2004 Brudlý krampoblouch - soutěž literárních sborníků českých škol
26. 9. 2004 V Londýně nouzově přistálo řecké letadlo
27. 9. 2004 Lidové noviny dál šíří bludy o detektoru lži Hynek  Hanke
24. 9. 2004 Rasismus v České republice
28. 9. 2004 V Praze se konalo České sociální fórum
28. 9. 2004 Sociální spravedlnost "není sen, ale možnost" Štěpán  Kotrba
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
27. 9. 2004 Nové číslo časopisu A-kontra je věnované především freetekno kultuře
28. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 17. září 2004
27. 9. 2004 Smrkovského argumenty a pseudoproblémy zamindrákovaných "strážců veřejného blaha" jsou opět na stole Karel  Kobosil
27. 9. 2004 Soužití kultur bez předsudků Milan  Valach
27. 9. 2004 Rovné příležitosti a vlamování se do otevřených dveří Jan  Čulík
27. 9. 2004 Dostávají podporu jen romské rodiny?
25. 9. 2004 Britská vláda se obává, že dojde k útokům proti muslimům
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík
24. 9. 2004 Incident na letišti Jan  Čulík, Jan  Sýkora
24. 9. 2004 Pan Zavřel má možnost domoci se práva Ivan  Válek
24. 9. 2004 "Osa BBC-Guardian zosobňuje vážné nebezpečí zájmům Spojených států"
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
24. 9. 2004 Attila the Stockbroker Stanislav  Holubec
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů