31. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 5. 2004

Trpaslíci tančí v opojení, že se jednou stanou obry

Strážci kultury nám nepomohou zahojit vnitřní rány způsobené tvůrčím zápalem, který nás přivedl k mylné domněnce, že totiž v Karáčí protestují davy lidstva za naši pomyslnou tvůrčí a komunikativní cestu, na které si klademe otázku -- koho přijme nebo nepřijme vesmír.

Naše země se hemží pomyslnými hrdiny, jejichž činy jsou náplastí na naši národní ješitnost, ale i zbabělost postavit se slovem nebo jinými prostředky zlu, nepravdě, lži a povrchnímu hodnocení druhých -- máme v genech uloženo mlčet, tiše kolaborovat a vyčkávat na vhodnou chvilku, kdy je možno napadnout, rozcupovat a v neskonalé hlouposti začít tvořit díla zbytečná -- která prosazují skupiny, podskupiny, strážci kultury v palácích, kde by nemohl leckterý ouřada dělat za normálních okolností ani pacholka u koní.

Porevoluční porod politiků nedopadl dobře, narodili se předčasně s mnoha chorobami a částečnou sterilitou mozkové kůry -- některým chybělo a chybí srdce, zato jim chutná a zadělávají si na zápis do památníků -- konečně otrava zmizel v nenávratnu. Kdo by mluvil o chlebu, má-li ho dostatek? Taková zbytečnost!

Film komunikuje díky komerci, sponzorským darům a hlavně našemu vynálezu, že lze skákat od romantických výkalů pitomosti a je k tomu třeba obsazovat herce na plátně dostatečně ošklivé, odporné, s hereckou výbavou ochotníka v Horní dolní, přes týden pracujícího v místních jatkách. A čemu se divit, když jeden z předních bossů tisku pravil, že film není umění, ale jde jen o prachy. A přesto, film byl, je a bude uměním -- bude jen muset trpělivě čekat, až se narodí skuteční tvůrci a vystřídají party amatérských nájezdníků, podporovaných zhusta kritiky, plazících se za všech režimů u stolů, ze kterých padají drobty poslušným. Komunikativní jazyk je v tomto případě silně omezen na slova: peníze, podpora, strejček a tvůrci se sdružují do loupeživých oddílů předem dané marnosti, aby vysáli potřebný peníz na stvoření dalšího díla zbytečnosti.

Malíř trpajzlík komunikuje za tichého souhlasu většiny jen proto, že ostatní, zdá se, mají máslo na hlavě a malíř trpajzlík může dokázat, jak a kterak komunikovali s předešlou honorací, neboť kdo tak nečinil, žil v bídě a ústrku a nedočkal se ani později jakéhosi, byť i malého uznání. Doba přeje dravým a zdravým. Je třeba ostatní rozcupovat, zašlapat, vymýtit z malého paloučku, kde popásati se není dáno všem slimejšům.

William Tempe tvrdí a má pravdu, že žádné zvláštní odhalení není možné, jestliže celé samo naše bytí není nástrojem tohoto odhalení. Mystické osvícení, tajné zóny mozku se spící kapacitou nebývalých možností, to všechno je prozatím zahalený komunikativní jazyk, čekající snad na příznivou budoucnost.

Maketa vesmíru v našem myšlení, básnická nebo náboženská svědectví nadřazená stavu bdění, by se měla stát předmětem vědeckého výzkumu. Možná by se našla ideální cesta pro komunikativní jazyk v umění a kultuře -- i když se domnívám, že v kultuře by se to snad mohlo zdařit, ale umění, pokud by tento jazyk našlo, bude ohroženo jako nikdy před tím. Umění nesnášelo a nemělo by snášet dnes ani zítra jakoukoli škatulku -- v různosti, nepochopení, pokoře a touze dobrat se blíž ke hvězdám cosi vzniklo, jen se toho bohužel chopili kupčíci, šmelináři, vykladači a strážci čistot, hulváti v rounu kritiků, školitelé a učitelé a podučitelé -- armáda vyškolených nactiutrhačů a škodících jedinců z planety Zmar. Budou pochopitelně podporovat záhubu všeho nového a nepochopitelného, nakonec přece žvýkají žvanec podstrčený jim těmi, kteří o žádnou komunikační příležitost nestojí.

Napadá mě, že příští revoluce by mohly být psychologické, aby nedocházelo k jejich využití špatnými směry s přízemními cíli -- lidmi povrchními, nadutými a představujícími si, že pohnuli o dva milimetry světem, i když stále stojíme na místě a celé úsilí se zvrhlo v závod co nejrychleji popadnout nějaký majetek, zalézt do jeskyně, konzumovat vydobyté a občas krkat nemoudrá slova o ničem a pro nikoho, ale vytváří dojem, že nabízí komunikativní jazyk. "Já pán ty pán" neplatí, "Já mám, ty nemáš", to je, oč tu běží ... nic nového pod sluncem, nic nového v této zemi, kde komunikativní jazyk nepostrádá rozdělování, nařizování a obsahuje i urážky, někdy dokonce urválkovsky prokurátorské odhalení a nabádání k nesnášenlivosti.

Nežijeme pouze chlebem, ale dosud jsme ho nedokázali dát všem. Většina lidí má raději obrazy než reálná fakta. Jaké jsou meze lidského stroje?

Hmotný svět nás nepozorovaně hubí. Biologická mystika naordinována chlapci z nordické rasy zdárně funguje -- naposledy nás o tom mohly přesvědčit fotografie zástupců všedemokratického kapitalismu, jak zacházejí s vězni. Kde je umění a kde kultura, aby se ozvaly? V rukou strážců kultury, pasivních hloupých dědků, nedouků -- a napadlo mě, že všechny ty modrý punčochy vedený spisovatelkami, filmařkami (úrovně nevalné) jistě touží vodit nás muže na řemínku, nadělat z nás poslušné psy, to by mohla zodpovědět generálka Amazonka z americké armády prodchnuté lidumily a čestnými osobami. Jen nesmíte být na druhé straně barikády. A zase, ta lidská práva, výsměch, když práva určuje obr a trpaslíci tančí v opojení, že se jednou stanou obry. Umění i kultura mlčí, v tomto případě jim chybí jazyk -- je vytržen nebo umlčen drogou zvanou klid a bohatství.

Genius je často nestálý a protispolečenský. Jedni popírají všechno neobyčejné a druzí překračují rozum a upadají do magie. Složitostí přibývá a jazyk komunikativní je ve finále pouhým přáním romantické menšiny ve vlčím světě.

Práce musí být organizována, a to může být jen v případě člověkem, který zná její problémy a cíle, protože sám někdy podobnou organizovanou prací prošel.

Naše skutečné vědomí může být, a často, je naprosto nepřítomné ve všem, co děláme, myslíme, chceme, ovlivňujeme, představujeme si, polosníme, chceme předat dál, jako naše jisté poznané poselství, absolutní poznání však neexistuje.

Mutace lidského rodu se tiše dere na povrch, v laboratořích vědí své, ale chybí zřejmě odvaha jít s pravdou tzv. na trhu. Člověk už není absolutní hodnota, nikdy ani nebyl, je součást matky přírody a chová se nadřazeně, hloupě ... a není to přesné, člověk se nechová hloupě, člověk je prokazatelně hloupý, protože ohrožuje svůj druh a absence rozhýbat spící a větší část mozku je mu odepřena.

Blíží se doba, kdy bude duch mas upoután velkými mýty, ale spisovatelé budou nadále psát svoje malé historky, budou klamat nadále lidi falešnými fakty, místo aby jim vykládali skutečné fikce. Básníci se zahlcují slovy, zajímají se o formy, ale obsahově vytváří plytké bublaniny upečené nedokonalým tvorem -- veršotepcem, který touží zakódovat poselství do výkřiku všeplatnému pro lidstvo -- sám však vyrostl v nuzných poměrech demokratického guláše. Vytvoření biologické mystiky mělo za následek nesnášenlivost, ale bylo podpořeno také uměním -- umění je z tohoto hlediska prodejné, jako všechno na tomto světě včetně náboženských ideálů.

Žijeme v epoše intelektuální neplodnosti -- žijeme slyšinami a vyčteninami, kompilujeme zvesela za dohledu čtenářů. Žurnalisté jsou v tomto punktu odstrašující příklad za všechny.

Kunsthistorik vysaje potřebné informace z brožur, knížek, esejů, naklade si do úst předžvýkaný žvanec a potom s ním po nás plije... V čase rozmarů, kdy skoro každý hraje jinou roli, než která mu byla svěřena, musíme počítat s komunikací probíhající poklidně -- to ovšem není komunikace umění ba ani kultury. Kulturnost spočívá i v drobnosti umět se dorozumět s druhými, k tomu je potřeba jakýmsi způsobem ovládat jazyk, a my máme zástupcem a strážce kultury, co nedokáží hovořit ani česky, tedy, jakápak potom komunikace?

Mohu se mýlit, ale v evropském kotli se můžeme dočkat skutečně komunikativního jazyka v kultuře a v umění -- jenom se musíme zbavit té naší čecháčkovské vypečenosti a rádoby duchovní nadřazenosti.

                 
Obsah vydání       31. 5. 2004
29. 5. 2004 Výbor OSN proti mučení kritizuje Českou republiku
31. 5. 2004 Czech made: Arogance, ignorance a patronizace jako společenská strategie a kulturní kód? Jan  Matonoha
31. 5. 2004 Umění jako nástroj komunikace Jan  Čulík
31. 5. 2004 Městská policie Praha: V metru se nesmí sedět na dvou místech najednou! Jan  Čulík
31. 5. 2004 O Finech, slonech a švédském jazyce Kari  Senius
31. 5. 2004 Trpaslíci tančí v opojení, že se jednou stanou obry Václav  Dušek
31. 5. 2004 Jak ČR ignorovala slavné francouzské inscenace románu Ladislava Fukse Jiří  Tušl
31. 5. 2004 Post coitum: Parodie na sex s vážným vyzněním Jan  Čulík
31. 5. 2004 Mýtus a realita sjednocující se levice Štěpán  Kotrba
31. 5. 2004 Americká armáda: nejen brutalita, ale i nekompetence
31. 5. 2004 Letadlo British Airways muselo nouzově přistát
30. 5. 2004 Ozbrojenci "usmrtili 22 osob" v Saúdské Arábii
31. 5. 2004 ČTK a Lidovky neumějí počítat Hynek  Hanke
31. 5. 2004 Mediální manipulace v reportážích o irácké válce
31. 5. 2004 Demokracie bez voleb? Jan  Sýkora
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
31. 5. 2004 Nastolí Francie mír na Pobřeží slonoviny? Simone  Radačičová
31. 5. 2004 Setkání sudetských Němců: Uznat odsun jako křivdu
28. 5. 2004 Válečná lobby na ústupu
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 5. 2004 Post coitum: Parodie na sex s vážným vyzněním Jan  Čulík
31. 5. 2004 Městská policie Praha: V metru se nesmí sedět na dvou místech najednou! Jan  Čulík
31. 5. 2004 Mýtus a realita sjednocující se levice Štěpán  Kotrba
31. 5. 2004 Demokracie bez voleb? Jan  Sýkora
31. 5. 2004 Umění jako nástroj komunikace Jan  Čulík
31. 5. 2004 O Finech, slonech a švédském jazyce Kari  Senius
31. 5. 2004 Trpaslíci tančí v opojení, že se jednou stanou obry Václav  Dušek
31. 5. 2004 Czech made: Arogance, ignorance a patronizace jako společenská strategie a kulturní kód? Jan  Matonoha
29. 5. 2004 Výbor OSN proti mučení kritizuje Českou republiku   
28. 5. 2004 Válečná lobby na ústupu   
28. 5. 2004 K útoku Ondřeje Neffa na Amnesty International   
27. 5. 2004 O pokusech zdiskreditovat Michaela Moora Jiří  Jírovec
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám   
27. 5. 2004 Holky a kluci z plakátu Bohumil  Kartous
27. 5. 2004 ČR a lidská práva: stále vážné nedostatky