13. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 2. 2004

Interpretace dezinterpretace

Na začátek budiž konstatováno: po "dopise 16 poslanců" už nelze kritiku vedení z levicových pozic vydávat za pouhou kverulantskou iniciativu toho či onoho osamoceného předsedy okresního výboru. Vystoupením poslanců se kritická tendence dostala na nový stupeň. Nyní kde dvěma interpretacím, které dostalo vystoupení poslanců hned po zveřejnění. V Právu, které se ČSSD věnuje nejpodrobněji, se věci hned chopil Alexandr Mitrofanov, dnes už nikoli pouhý novinář, ale autoritativní instituce, která nejlépe ví, jak to v české sociální demokracii chodí, a v rozhodujících momentech je vždy připravena vysvětlit nebo aspoň naznačit veřejnosti i členům strany, o co jde a co si mají myslet.

Má zatím dost práce: 11. února obsáhlá zpráva a rozhovor s Janem Kavanem, 12. února zásadní komentář a rozhovor s Vladimírem Špidlou. Mitrofanovova dosavadní produkce má tři rysy, které stojí za povšimnutí.

  • Jak je pro něj typické, nezabývá se postatou věci, o kterou v dopise jde, tj. nespokojeností části poslanců s tím, že jejich strana nehájí obyčejné lidi a obavami z širších politických důsledků tohoto selhání. To je pro něj pouhá rétorika. Zaměřuje se pouze na taktické otázky politické technologie a nadhazuje různé scénáře dění v koalici a ČSSD. Autorův svět je omezen stěnami dnešních vládních a stranických kuloárů. Dopis je prostě útokem levice na vedení strany, toť vše.
  • Tyto scénáře, kterým umí dodat příchuť pravděpodobnosti, mají varovat před katastrofou. Budou-li levicoví nespokojenci důslední, mohou snadno zavést svou stranu do područí komunistů a nakonec ji zničit.
  • Od samého začátku se poslanci ČSSD pečlivě škatulkují na ty, kdo podepsali jako první a vůbec nejprvnější, pak na ty, kdo se připojili a na ty, kdo ani nepodepsali, ani se nepřipojili. Dobrý základ pro případné manévry typu "rozděl a panuj" nebo "hon na rebely", ať je bude provádět kdokoli.

Není to poprvé, co se Mitrofanovova demagogie nabízí jako taktický návod, jak držet v šachu levicové tendence v ČSSD. Bojovat proti ní není snadné, ale některá východiska jsou zřejmá.

  • Předně je třeba trvat na tom, že taktika má sloužit strategii a nikoli naopak. Dopis poslanců se zabývá strategickou otázkou "jak má ČSSD sloužit obyčejným lidem" a de facto odmítá Špidlovo "není jiné cesty než té, kterou jsem vytyčil já". Chtějí-li se rebelanti udržet, musí dále rozpracovávat alternativní, lepší varianty konkrétních opatření, které mohou získat podporu v parlamentu i na veřejnosti bez ohledu na to, zda je bude ochotna podporovat nynější koalice. Pokud spolupráce s koaličními stranami bude nadále znamenat zrazování myšlenky "služby obyčejným lidem", povede k oslabení ČSSD mnohem jistěji, než případná spolupráce s KSČM.
  • Mitrofanovovo strašení komunisty je papírový tygr. Je to pokus o psychologický úder pod pás, hrající na resentimenty společnosti, v níž se udržuje povědomí o tom, jak KSČ pohltila ČSSD v roce 1948. Tato analogie je ovšem klamná - tehdy měla KSČ v zádech tlak (nejen podporu, ale i nátlak) Stalina a Sovětského svazu. Kde je jim ale dnes konec? Otázka, jak by se v případě parlamentní spolupráce vyvíjel vztah mezi KSČM a ČSSD, je zcela otevřená. Odpověď závisí na okamžité politické konstelaci a schopnostech obou stran. Ve Francii např. socialisté po roce 1980 marginalizovali komunistickou stranu a ne naopak.
  • Mitrofanov se snaží poslancům i celé ČSSD vsugerovat názor, že pomýšlet na "službu obyčejným lidem" je vlastně nesmysl, že je "třeba jít s dobou", která si žádá opak; na prostý lid teď holt musí být přísnost. Slova o zájmech lidu mohou být pouze rétorikou sloužící k tomu, aby lid uklidňovala, nesmí však být míněna vážně politicky. Kdo je myslí vážně, musí být vytlačen do komunistického skanzenu obehnaného dostatečně pevnými zdmi, které zbaví ty uvnitř všeho vlivu.

Tato taktika se u nás uplatňuje od okamžiku, kdy začaly být nové poměry kritizovány zleva. Zatím většinou vycházela. Stále zřetelněji je ale vidět, že končí ve slepé uličce. Pokud bude nespokojenost a tlak na změny stoupat (a lze vzít jed na to, že tomu tak bude), úsilí o změny se prosadí, ať budou překážky sebevětší. Jenže politickou podobu pak toto úsilí dostane mimo ČSSD - buď nalevo od ní, nebo (pánbůh uchovej) na krajní pravici.

Věnovali jsme se článkům A. Mitrofanova, protože jsou doslova příručkou protilevicové taktiky uplatňované uvnitř levice. Nyní ještě stručně o stanovisku, které v rozhovoru s Mitrofanovem vyjádřil Vladimír Špidla. Už posté opakuje totéž - že není jiné cesty - a dodává přímo i v náznacích (mimochodem obratně veden Mitrofanovovými otázkami), že dopis je projevem politických ambicí dvou signatářů - Jana Kavana a Vladimíra Laštůvky. Ti už přitom mají nebo měli nikoli nevýznamné posty, ale svým rebelantstvím si svou pozici kazí. Toť celý obsah, zabalený do sterilního funkcionářského žargonu, který je pokusem o jediné: o diskreditaci vybraných odpůrců. Jak říká Špidla: "...děláme velmi obtížnou operaci, velmi nutnou... To je tak těžké, že to někdy vyvolává mimořádné procesy a mimořádné postupy". Uvidíme, čím nás ještě překvapí. Je ostatně známo, že na přípravě dopisu se podíleli další poslanci a diskusí, ze kterých vzešel, se účastnila řada "obyčejných" členů strany.

Kavan a Laštůvka byli vybráni, aby se vědělo, po kom střílet. Účelem palby, která přijde, bude zabránit tomu, aby kritické tendence dostaly zřetelnější a organizovanější, institucionalizovanou podobu.

Autor je překladatel z francouzštiny a politický analytik

                 
Obsah vydání       13. 2. 2004
15. 2. 2004 Británie: Vláda plánuje rozbít BBC
15. 2. 2004 BBC je ve zdemoralizovaném stavu
13. 2. 2004 Lékaři: Oficiální verdikt o Kellyho smrti protiřečí důkazům
13. 2. 2004 Deset nových komisařů přijala Evropská komise "do učení" Josef  Brož
13. 2. 2004 Poslanci ČSSD: Chceme se podílet na zřetelné, lidem srozumitelné politice Štěpán  Kotrba
14. 2. 2004 Interpretace dezinterpretace Rudolf  Převrátil
13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc
14. 2. 2004 Britské listy: Tematické archivy zprovozněny
14. 2. 2004 Pražská rarita - automobilová "pěší zóna"
14. 2. 2004 Britští konzervativci zamýšlejí snížit daně chudým
13. 2. 2004 Úspěšná exktrakce kmenových buněk má vést k novým léčebným metodám
13. 2. 2004 Dostál: Novákové návrh, který psal Janeček ? Štěpán  Kotrba
13. 2. 2004 Finsko: informační společnost jako národní projekt
13. 2. 2004 Dobré vládnutí: nové ideologie rozvoje z africké perspektivy Mesfin  Gedlu
13. 2. 2004 USA: Bushova popularita poklesla
13. 2. 2004 John Kerry odmítá obvinění
13. 2. 2004 USA: Vypadne John Kerry z nominace kvůli "sexuálnímu skandálu"?
13. 2. 2004 OSN: Volby se v Iráku v dohledné době konat nebudou
13. 2. 2004 Kofi Annan: Dohoda o přímých volbách v Iráku je nablízku
13. 2. 2004 Středoevropané hledající zaměstnání v Británii budou mít krátkodobé právo na podporu v nezaměstnanosti
13. 2. 2004 Lucemburská epocha "německy" a "česky" Ondřej  Fér
13. 2. 2004 "Není na místě obava o "naši" náboženskou svobodu ?" Pavel  Mareš
12. 2. 2004 Jak by lord Hutton posoudil ukřižování Ježíše Krista a smrt Tomáše Becketta
5. 3. 2004 Desáté jaro Karla Kryla Martin  Štumpf
11. 2. 2004 Jak americká vláda mlčí o svých raněných
12. 2. 2004 Pentagon: Tři měsíce v Iráku stály 14 miliard dolarů
12. 2. 2004 USA: Pokračuje kontroverze ohledně toho, zda byl G. W. Bush řádně na vojně
14. 2. 2004 Digitalizace jako budoucnost nejen českých médií
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 2. 2004 Británie: Vláda plánuje rozbít BBC   
14. 2. 2004 Interpretace dezinterpretace Rudolf  Převrátil
13. 2. 2004 Poslanci ČSSD: Chceme se podílet na zřetelné, lidem srozumitelné politice Štěpán  Kotrba
13. 2. 2004 Lékaři: Oficiální verdikt o Kellyho smrti protiřečí důkazům   
13. 2. 2004 Finsko: informační společnost jako národní projekt   
13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc
13. 2. 2004 Dobré vládnutí: nové ideologie rozvoje z africké perspektivy Mesfin  Gedlu
13. 2. 2004 Dostál: Novákové návrh, který psal Janeček ? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2004 O ráji a moci podruhé   
12. 2. 2004 Není zrcadlo jako zrcadlo   
12. 2. 2004 USA: Pokračuje kontroverze ohledně toho, zda byl G. W. Bush řádně na vojně   
11. 2. 2004 Co je za plentou "Supermarketu roku 2003"? Petr  Jindra
11. 2. 2004 Artsemestr 2004 - a co dál? Jan  Paul
11. 2. 2004 Mezi liberální globalizací a sociální demokracií si nevyberete Jiří  Stehlík
11. 2. 2004 Jak americká vláda mlčí o svých raněných