5. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 9. 2003

Jak jednat s exekutorem

V televizních pořadech Černé ovce a Občanské judo byly tento týden odvysílány reportáže o nesprávně provedených exekucích. V obou těchto pořadech však vystupující právníci občanům poskytli nepřesné a i nesprávné právní rady. Víme, že naprostá většina právníků, ale i úředníků ministerstva spravedlnosti a dokonce asi i většina exekutorů nezná novou právní normu, exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb.), tak dobře, jak by měla znát, protože se jedná o zcela nový instrument v našem právním řádu. Rovněž jeho vztah k občanskému soudnímu řádu není širší právnické veřejnosti asi zcela jasný. Proto publikujeme šest rad nikomu nedlužícím občanům, jak se mají chovat ve styku s exekutorem.

Tisková zpráva občanského sdružení Občané za svá práva.

Vzhledem k tomu, že se neustále znovu a znovu vyskytují případy, kdy exekutor neoprávněně vstoupí do bytu a odveze z něho věci lidí, kteří nikomu nic nedluží, a že v sdělovacích prostředcích jsou občanům podávány nesprávné rady, uvádíme šest základních rad, jak se má chovat občan, který nedluží, ve chvíli, kdy se ocitne v zájmu exekutora:

1. Mějte přehled o všech cenných věcech ve své domácnosti, abyste hned zjistili, které vaše věci exekutoři odvezli. Podle § 95, odst. 2, exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), nejste oprávněni nahlížet do spisů, takže nemáte nárok na soupis zabavených věcí. Nevyhazujte paragony, kupní nebo darovací smlouvy, usnesení o vypořádání dědictví, o vypořádání společného jmění manželů, apod., protože jimi pak budete prokazovat své vlastnické právo k zabaveným věcem.

2. Pokud vás vyzve exekutor, abyste jej vpustili do vašeho bytu, aby jej mohl prohlédnout, zda v něm váš známý či příbuzný, který vás navštěvuje, má své věci, požádejte jej, aby vám ukázal soudní rozhodnutí o nařízení exekuce a exekuční příkaz na tohoto vašeho známého či příbuzného. Ukáže-li vám je, zavolejte 158, aby prohlídce asistovala hlídka Policie ČR, a až pak jej do bytu vpusťte. Nebude-li moci policie, stačí i soused či přátelé. Exekutorovi ukažte (ale nedávejte do ruky!) doklady od vašich věcí. Odmítnete-li exekutorovi byt ukázat, smí do něho vstoupit násilím (§ 325b, odst. 2, obč. soudního řádu).

3. Pokud vás exekutor k prohlídce bytu nevyzval, ale vy najdete svůj byt poloprázdný, ihned zavolejte 158 a ohlašte vyloupení bytu. Již na začátku šetření zcela jistě vyjde najevo skutečnost, že se nejedná o loupež, ale o exekuční úkon. První protokol, ve kterém bude napsáno, že nejde o loupež, ale o exekuci, a bude v něm uveden exekuční úřad, případně jméno exekutora, si od policejního vyšetřovatele vyžádejte. Máte na něho jako poškozený nárok a máte v ruce důkaz o tom, kdo má vaše věci.

4.Sepište všechny věci, o které jste přišli, navštivte exekutora, předložte mu kopie dokladů od nich a vyzvěte jej, aby vám vaše věci vrátil. Odmítne-li, ihned na něho podejte u vašeho okresního soudu žalobu "o vydání věcí". Žalobu odůvodněte jednoduše tím, že nikomu nic nedlužíte, exekuce provedená proti vám je v rozporu s § 36, odst. 3, exekučního řádu, vaše věci vám tak byly odebrány neprávem a podle § 126, odst. 1, občanského soudního řádu proto žádáte soud, aby exekutora zavázal vám je vrátit. V žalobním návrhu všechny věci vyjmenujte, k žalobě přiložte kopie dokladů od nich a policejní protokol s jménem exekutora, který vám věci odvezl. Kopii žaloby pošlete doporučeně exekutorovi, aby věděl, že zabavené věci jsou vaše a později nemohl tvrdit, že je vydražil v dobré víře, že patřily dlužníkovi.

5. Tvrdil-li vám exekutor, že musíte podat tzv. vylučovací žalobu podle § 267, odst. 1, občanského soudního řádu, poučil vás nesprávně. Vylučovací žalobu může podat jen dlužník, jeho manžel a osoby, které jsou s dlužníkem spoluvlastníky zabavené věci. Nikdo jiný. Vyloučit lze jen ty věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (§ 321 a 322 o.s.ř.).

6. Na exekutora, který do vašeho bytu vstoupil, aniž by vás předtím k jeho prohlídce vyzval, můžete podat trestní oznámení pro porušení domovní svobody (§ 238, odst. 2, trestního zákona) a stížnost Exekutorské komoře ČR. Vznikla-li vám škoda (cestovné, poškození věci, ušlá mzda za neplacené pracovní volno, ale i psychické utrpení z omezení v běžném životě - v poloprázdném bytě - a z nejistoty o osudu vašich věcí), můžete u vašeho okresního soudu podat žalobu na Ministerstvo spravedlnosti ČR o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.

Naší snahou v žádném případě není bránit dlužníky před plněním jejich povinností. I my vítáme zřízení exekutorů jako nástroje k posílení vymahatelnosti práva v naší zemi a vážíme si jejich náročné práce. Víme, že námi sledované případy jsou zlomkem v počtu dobře provedených exekucí. Nicméně naším úkolem je bránit ty občany, jejichž právo některý státní úředník porušil tím, že veřejnou moc vykonal neoprávněně, tedy i ty, jimž exekutoři zabavili majetek neopráv-něně, protože oni nic nedluží. Pokud by exekutoři ve větším počtu postihovali majetek těchto občanů, skuteční dlužníci se jich přestanou obávat, což zcela nepochybně oslabí jejich vůli pla-tit své závazky.

Dalibor Pech

místopředseda

Občané za svá práva

obcane.zaprava@volny.cz

                 
Obsah vydání       5. 9. 2003
5. 9. 2003 Slzy jsou SLANÝ aneb o nulové spravedlnosti Jakub  Polák
5. 9. 2003 Šabatová: V tomto případě žádný stěžovatel není Jakub  Polák
5. 9. 2003 Nulová tolerance pohledem ochránce lidských práv
6. 9. 2003 Palestinský premiér odstoupil
5. 9. 2003 Co má Pražské jaro společného s Wernerem Heisenbergem? Jan  Čulík
5. 9. 2003 Jak se dívá Jiří Pehe na Pražské jaro
5. 9. 2003 Soudní řízení o "podvodu" Zdeněk  Jemelík
5. 9. 2003 Sexuální promiskuita vede k zabíjení
5. 9. 2003 Polština v ČT? Milan  Krčmář
4. 9. 2003 Případ Kelly: Dokument, který zpochybnil Blairovo svědectví
5. 9. 2003 Británie: digitální vysílání umožňuje komerčnímu rozhlasu celostátní dosah
5. 9. 2003 Permanentní obrana proti orwellům: ...a pak už být jen hluší a slepí Irena  Válová
5. 9. 2003 Doporučení stojící proti větrným mlýnům Senátu Štěpán  Kotrba
5. 9. 2003 Jak jednat s exekutorem
5. 9. 2003 Školení učitelů v rámci státní informační politiky
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
5. 9. 2003 Pavel Mareš a potraty -- méně argumentů je někdy více Pavel  Urban
5. 9. 2003 USA a Velká Británie by měly předat Irák OSN Mojmír  Babáček
4. 9. 2003 Dušení poslanců
4. 9. 2003 Literární noviny: Medienterroristen oder Literatur? Jan  Čulík
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
4. 9. 2003 "Centrum proti vyhánění": Změna myšlení je naléhavě nutná
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
4. 9. 2003 Jak Tchajwan ukradl Číně císařský poklad Radim  Dvořák
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 9. 2003 Michael Meacher: "Americká vláda předem věděla o útoku z 11. září"   
6. 9. 2003 Meacher: "USA zneužily 11. září k prosazování politiky světové nadvlády"   
5. 9. 2003 Permanentní obrana proti orwellům: ...a pak už být jen hluší a slepí Irena  Válová
5. 9. 2003 Co má Pražské jaro společného s Wernerem Heisenbergem? Jan  Čulík
5. 9. 2003 Jak jednat s exekutorem   
5. 9. 2003 Sexuální promiskuita vede k zabíjení   
5. 9. 2003 Slaný jako příklad "pravicové" diktatury bezohledných a silných Štěpán  Kotrba
4. 9. 2003 Vědí vláda a odbory co vlastně chtějí? Josef  Trnka
4. 9. 2003 Plivanec na Pejchala - novinář na scestí Štěpán  Kotrba
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
4. 9. 2003 Bude vzdělání zbožím? Josef  Vít
4. 9. 2003 Jak Tchajwan ukradl Číně císařský poklad Radim  Dvořák
4. 9. 2003 Literární noviny: Medienterroristen oder Literatur? Jan  Čulík
4. 9. 2003 "Centrum proti vyhánění": Změna myšlení je naléhavě nutná   

Řádění exekutorů v České republice RSS 2.0      Historie >
5. 9. 2003 Jak jednat s exekutorem