13. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2002

Spalovna v Lysé neplní sliby

Tisková zpráva hnutí Arnika

LYSÁ NAD LABEM - Spalovna nebezpečných odpadů, která je v Lysé nad Labem již třetím rokem ve zkušebním provozu, není schopna splnit limity požadované evropskou legislativou. Z komína spalovny tak vycházejí emise překračující hodnoty, jež se provozující firma Rean zavázala dodržet. Kontrolní měření prokázala u řady škodlivin překročení německých limitů, které obsahuje i rozhodnutí hygienika(1). Podle sdružení ARNIKA je to dostatečný důvod k ukončení provozu spalovny, která navíc nemá v Lysé opodstatnění. Většina odpadů se totiž dováží odjinud.

Firma Rean, s. r. o. požádala namísto kolaudace o prodloužení zkušebního provozu spalovny nebezpečných odpadů. "Myslíme si, že by jí neměl být povolen. Zařízení by naopak mělo být uzavřeno, protože firma nedodržuje limity(2) přislíbené v podkladech pro stavební rozhodnutí," říká RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu "Toxické látky a odpady" sdružení ARNIKA. "Spalovna obtěžuje škodlivinami vypouštěnými do ovzduší obyvatele Lysé a Milovic již několik let," dodává.

Rean usiluje o spalování odpadů z likvidace haly ČKD Lokomotivka Vysočany. Z údajů v rizikové analýze vyplývá, že by se zde mohly vyskytovat odpady obsahující polychlorované bifenyly (PCB), na které spalovna není dimenzovaná. Pro Rean by tato zakázka znamenala značnou finanční injekci. Na likvidaci staré ekologické zátěže má Fond národního majetku vynaložit 700 milionů Kč. "Pevně věříme, že investor celé akce do takového podniku s Reanem nepůjde," říká k tomu Petrlík. Pro Rean, který dodnes nesplatil cca sedmnáctimilionový dluh u města, by tato zakázka znamenala záchranu a ohledy na složení odpadů by nejspíše šly stranou.

Sdružení ARNIKA požádalo koncem února Rean o informace o množství vypouštěných emisí a také o možnosti namontování filtru zachycujícího dioxiny. "Firma nám tyto informace odmítla poskytnout, přestože jí to ukládá zákon o ovzduší. Ač bychom mohli, nebudeme si zatím u inspekce stěžovat na její postup a požádáme ji o tyto informace znovu," říká Ivona Půlkrábková, tisková mluvčí ARNIKY.

Stejnou taktiku "mlčení" jako Rean vůči ARNICE, zvolil Stavební úřad v Lysé nad Labem vůči Občanskému sdružení Lysin. Porušil tak zákon. "Mlčení okolo spalovny je velmi podezřelé," uzavírá Půlkrábková.

Poznámky:

(1) Rozhodnutí okresní hygieničky MUDr. Marie Ježkové ze dne 9. 10. 1996.

(2) Konkrétně jde o limity stanovené německými zákony - tzv. 17 BImSchV. Spalovna je podle kontrolních měření v roce 2000 překročila v emisích dioxinů trojnásobně, oxidů dusíku téměř dvojnásobně a u fluorovodíku o 20 %. Oxidů dusíku spalovna do vzduchu vychrlila přes 9,5 tuny. (Všechny údaje vycházejí z informací poskytnutých ČIŽP).

Z vyjmenovaných škodlivin jsou nejzávažnější nebezpečné dioxiny. Jsou to látky nebezpečné v již velice nízkých koncentracích. Způsobují poškození imunitního a hormonálního systému člověka. V České republice bylo zjištěno, že jejich koncentrace v potravinách převyšují doporučený limit Světové zdravotnické organizace (WHO).

Stručná historie spalovny v Lysé nad Labem

1994

Leden - od 1. 1. přestala být v provozu z důvodů neplnění emisních limitů původní spalovna nebezpečných odpadů, která pálila odpady z milovického vojenského prostoru po Sovětské armádě. Spalovna sice získala výjimku od České inspekce životního prostředí, ale město nesouhlasilo s jejím dalším provozováním.

Listopad - brněnská firma Investprojekt dokončila Dokumentaci hodnocení vlivů Ekologické spalovny Lysá nad Labem na životní prostředí. V tento moment se stala nová spalovna problémem pro veřejnost ve městě.

1995

Květen - vydáním kladného stanoviska (5. 5.) ukončil OkÚ v Nymburce proces hodnocení vlivů rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem na životní prostředí (záměru firmy Ekologická spalovna, Lysá nad Labem, s. r. o.); jednatelem firmy Ekologická spalovna byl i Tomáš Sedláček (KDU-ČSL), starosta města.

1996

Říjen - Oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu Praha České inspekce životního prostředí vydává 7. 10. 1996 firmě Rean, s. r. o. (firmě, jež převzala rekonstrukci spalovny) zcela nedostačující stručný souhlas s rekonstrukcí spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem.

Prosinec - firma Rean, s. r. o. získala stavební povolení (vydané 10. 12.) na rekonstrukci spalovny nebezpečných odpadů na vrchu Šibák nad Lysou nad Labem (starostou města byl v té době Tomáš Sedláček, bývalý zaměstnanec ČKD, jež mělo dodat technologii spalovny).

1997

Únor - počátkem měsíce OkÚ v Nymburce potvrdil firmě Rean i přes značný odpor místních obyvatel Lysé platnost stavebního povolení na spalovnu nebezpečných odpadů.

1998

- spalovna se rekonstruuje.

1999

- zahájen zkušební provoz rekonstruované spalovny.

2000

- kontrolní měření v průběhu roku prokázala, že spalovna není schopna splnit limity na slíbené úrovni německých zákonů v řadě parametrů (emisích dioxinů, fluorovodíku či oxidech dusíku).

Srpen - komínem spalovny nejspíše prolétla i část likvidovaného nebezpečného odpadu z Milovic (starých sudů s obsahem DDT), protože výběrové řízení na likvidaci tohoto odpadu vyhrála firma Ekobo, personálně propojená s firmou Rean, s. r. o.

2001

- spalovna byla kvůli finančním problémům provozovatele, firmy Rean, odstavena ze zkušebního provozu

Srpen - září - o odkoupení spalovny jednala firma SITA CZ, která nakonec od úmyslu ustoupila vzhledem k vysokému ekonomickému riziku a kvůli své neochotě splnit podmínky radnice v Lysé nad Labem Listopad - na počátku měsíce projevila společnost Auto Koba zájem o odkoupení pohledávky města Lysá nad Labem u firmy Rean.

2002

Leden - firma Rean obnovila ve spalovně provoz, lidé si stěžují na pestrobarevný kouř a zápach.

Únor - počátkem měsíce proběhla ve spalovně kontrola České inspekce životního prostředí.

                 
Obsah vydání       13. 3. 2002
13. 3. 2002 Bush: "Nečinnost není alternativa"
13. 3. 2002 Irák: Jestřábi a holubice v Evropě
12. 3. 2002 Izraelská vojska okupovala Ramallah
13. 3. 2002 Mezinárodní tabákové firmy "podváděly veřejnost"
13. 3. 2002 Ještě jednou k přijímacím zkouškám na FHS Karlovy univerzity Jan  Čulík
13. 3. 2002 Zamítnutý zákon? Žádný problém! Tomáš  Pecina
13. 3. 2002 Děti Země si stěžují na Ericsson řediteli Dow Jonesu
12. 3. 2002 Neo-rasistické desatero ředitele Národní galerie prof. M. Knížáka Mirek  Vodrážka
13. 3. 2002 Radnice Prahy 13 oslavila 3. výročí vstupu do NATO ohňostrojem Tomáš  Pecina
12. 3. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů neni odpovědný za digitalizaci veřejné správy Pavel  Vondruška
13. 3. 2002 Co se stane, když redaktorovi Britských listů dojdou argumenty Štěpán  Kotrba
9. 3. 2002 Proč tak dramaticky selhává zavádění elektronického podpisu Tomáš  Pecina
13. 3. 2002 Spalovna v Lysé neplní sliby
13. 3. 2002 Stále větší vliv nadnárodních korporací anebo jejich důsledná regulace? Jaromír  Sedlák
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Ekologické sdružení Arnika RSS 2.0      Historie >
13. 3. 2002 Spalovna v Lysé neplní sliby   
22. 2. 2002 Spolana zamořuje ovzduší dioxiny   
7. 12. 2001 Drda přehlasován - integrovaný registr znečišťování prošel druhým čtením   
10. 10. 2001 Poslanci a Kužvartovo ministerstvo podpoří vratné lahve v obchodech