2. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Hana Marvanová
2. 7. 2002

Syndikát novinářů k případu Marvanová - Hustler

"Posílám stanovisko Komise pro etiku k případu Marvanová - Hustler," píše Barbora Osvaldová a pokračuje: "Mimochodem, jak jsou podobné kauzy řešeny v Británii? Používání pseudonymů obecně, nebo když novinář publikuje pod pseudonymem v jiném médiu, může ho redakce vyhodit? A co když se odhalení - pravdivé - objeví v časopise typu Hustler? A co když politik udržuje vztah s novinářkou, která o něm píše? Jsou nějaké příklady?"

Odpovídáme: Přesně v souladu s předpisy vašeho Syndikátu vládne v západních demokraciích etická praxe, že pokud se chce někdo účastnit veřejné diskuse, nepublikuje pod pseudonymem. Neznám v Británii v současnosti žádného novináře, který by publikoval pod pseudonymem. (Zvláštní praxi má týdeník Economist, který publikuje všechny své příspěvky jako autoritativní a kolektivní "názor redakce", tedy bez autorských jmen, to však nejsou pseudonymy.) Novinář musí přijmout za to, co píše, veřejnou odpovědnost, jinak se to nebere vážně. Publikuje-li novinář v jiném médiu, pokud ho zaměstnává seriózní sdělovací prostředek, musí i v tomto jiném médiu v zájmu pověsti svého zaměstnavatele dodržovat základní principy serióznosti. O tom pojednával nedávný pořad rozhlasu BBC, v BL viz zde.

Na politiky a osoby ve veřejné aréně platí přísnější měřítka co do morálky a jejich chování než na normální občany, tento závěr je mimochodem opakovaně vyjadřován i v judikátech evropských soudů, kdykoliv se politikové chtěli soudit s novináři za "pomluvu". Využívá-li politik (či "veřejná osobnost") médií k své popularizaci, nemůže si stěžovat, odhalí-li sporné aspekty jeho soukromého života. K tomu například v BL tento nedávný příklad z Velké Británie, viz zde.

Potíž je, že ve Velké Británii by se novináři nemuseli uchylovat k pseudonymu ani k publikaci v pochybném časopise Hustler, protože by informace o soukromém životě Hany Marvanové dávno publikovaly ve veřejném zájmu seriózní sdělovací prostředky, pokud se snažila vytvářet ve veřejnosti dojem, že zastupuje "morálně uvědomělou" politickou stranu. Jestliže informace o Haně Marvanové publikovali ve špíně zvané Hustler a nikoliv v "normálních" médiích, obávám se, že to vypovídá velmi výmluvně hlavně o kvalitě těch "normálních" médií. Existuje-li v "normálních" médiích cenzura, přirozeně, že se důležité informace objeví - když to jinak nejde - v médiích "nenormálních". To je celkem logické. - Každé seriózní noviny mají přirozeně právo zbavit se přispěvatele či komentátora, jehož pověst považují za neetickou; jenže, jak se zdá, Lidové noviny i MFD se zbavily svých spolupracovníků prostě proto, že publikovali pravdu. Předtím jim jejich "neetičnost" nevadila, stejně jako MFD kupodivu nevadí, že třeba Martin Komárek (kromě nízké inteligence) je proslulý i svou komunistickou novinářskou minulostí. Zásah proti autorům článku v časopise Hustler i proti jeho šéfredaktorovi, s nímž údajně rozvázala MFD za to spolupráci, se nám tedy zdá poněkud pokrytecký.

Samozřejmě, že je absolutně nepřípustné, aby novinář udržoval milostný poměr s političkou, o níž píše! V tomto článku je vysvětleno - nechápou to například Petra Procházková a Jaromír Štětina - že seriózní novinář nepřijme od státu ani vyznamenání! - Stanovisko Syndikátu novinářů k této aféře publikujeme níže. (JČ)

Stanovisko Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR k článku Milostný život (Jo!) Hanky z Arku - Hustler 6/2002

Komise zkoumala tři otázky ve vztahu k současně platnému etickému kodexu SNČR.

1. Dostali novináři svým článkem političku H. Marvanovou, ale také ostatní v článku zmíněné osoby do osobní tísně?

Na tento případ se vztahuje paragraf 3/f:

Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií: kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně.

V tomto bodě nebyla komise jednotná. Většina členů konstatovala, že článek mohl dostat jmenované do osobní tísně, nicméně v případě politiků a novinářů jde o osoby veřejné, které hájí určité principy a myšlenky, a veřejnost má právo vědět, zda jsou v konfliktu zájmů, a o veřejný zájem tedy šlo. Dva členové komise se naproti tomu domnívají, že ani v tom případě nebyl důvod ke zveřejnění osobních informací.

2. Porušili autoři článku Korecký a Bílek etický kodex, když uveřejnili svůj článek pod pseudonymem v časopise Hustler?

Komise konstatuje, že na tento případ se vztahuje paragraf 2/a:

Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. Proto je základním předpokladem pro tuto činnost vysoká profesionalita. Z tohoto hlediska je novinář povinen nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály.

Přesto, že novináři publikovali pod pseudonymem, porušili v tomto případě vnitřní kodex redakce, kde byli v plném pracovním úvazku. Takové jednání Komise pro etiku nemůže podporovat. Komise však zároveň konstatuje, že toto její stanovisko není obecně zaměřeno proti používání pseudonymů.

3. Byli novináři zmínění v článku jako přátelé H. Marvanové v konfliktu zájmů?

Paragraf 2/b:

Vyloučit všechny činnosti, které by jej (novináře) mohly kompromitovat nebo vést ke konfliktu zájmů.

Vzhledem k povaze jejich žurnalistické činnosti - oba působili jako političtí publicisté - se komise domnívá, že v konfliktu zájmů byli.

V Praze dne 26. 6. 2002

Za Komisi pro etiku

B.Osvaldová, předsedkyně

                 
Obsah vydání       2. 7. 2002
2. 7. 2002 Žadatelé o vízum jsou na českém velvyslanectví v Pekingu ponižováni Radim  Dvořák
2. 7. 2002 Američané zranili nebo usmrtili až "250 hostů" na svatbě v Afghánistánu
2. 7. 2002 Integrace, izolace nebo raději likvidace? Pavel  Bráborec
2. 7. 2002 O roli médií ve válce
2. 7. 2002 Syndikát novinářů k případu Marvanová - Hustler
2. 7. 2002 Britský ministr vnitra znovu hrozí zavést občanské průkazy
2. 7. 2002 Slovenská národná tragifraška Lubomír  Sedláčik
2. 7. 2002 Je komunismus českým národním náboženstvím? Zdeněk  Jemelík
1. 7. 2002 Na filmovém festivalu v Trenčianských Teplicích dostal hlavní ceny Čech Jakub Sommer Jan  Čulík
1. 7. 2002 Je větším zločinem zabíjet lidi úmyslně anebo je systematicky usmrcovat slepě?
1. 7. 2002 Martina Navrátilová: "V USA bývá takový útlak, jako byl za komunismu v Československu"
1. 7. 2002 Deprimující svatba: Evropa proměnila rozšiřování EU v dřinu, vykonávanou s nechutí
1. 7. 2002 Český velvyslanec: Na velvyslanectví ČR v Pekingu se nechováme velkopansky Tomáš  Smetánka
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 7. 2002 Syndikát novinářů k případu Marvanová - Hustler   
2. 7. 2002 Britský ministr vnitra znovu hrozí zavést občanské průkazy   
2. 7. 2002 O roli médií ve válce   
2. 7. 2002 Američané zranili nebo usmrtili až "250 hostů" na svatbě v Afghánistánu   
2. 7. 2002 Žadatelé o vízum jsou na českém velvyslanectví v Pekingu ponižováni Radim  Dvořák
2. 7. 2002 Integrace, izolace nebo raději likvidace? Pavel  Bráborec
1. 7. 2002 Je větším zločinem zabíjet lidi úmyslně anebo je systematicky usmrcovat slepě?   
1. 7. 2002 Deprimující svatba: Evropa proměnila rozšiřování EU v dřinu, vykonávanou s nechutí   
1. 7. 2002 Martina Navrátilová: "V USA bývá takový útlak, jako byl za komunismu v Československu"   
1. 7. 2002 Český velvyslanec: Na velvyslanectví ČR v Pekingu se nechováme velkopansky Tomáš  Smetánka
1. 7. 2002 Na filmovém festivalu v Trenčianských Teplicích dostal hlavní ceny Čech Jakub Sommer Jan  Čulík
1. 7. 2002 Ministerstvo zdravotnictví informuje o finanční zátěži pacientů u dobrovolných vyšetření Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku   
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Jak nás mystifikují překladatelé v knihách i médiích Daniela  Pilařová