O korupci

3. 2. 2011 / Karel Hoff

Jestliže i téměř 22 let po slavném neokapitalistickém převratu je boj proti korupci tmelícím heslem de facto téměř stejných politických stran a totožných politiků akoráte měnících názvy svých partají vytvářejících dvoj- až trojšikové koalice, pak musí být někde chyba. Slovník cizích slov, Státní pedagogické nakladatelství, 1966 praví: korupce ž (lat.) mravní úpadek, rozklad; úplatkářství, podplácení; prodejnost veřejných činitelů.

Co vznikla civilizace, existuje korupce, a to v nejrůznější podobě. Myslím, že nejkurióznější případ úplatkářství vykazuje Čína. Když filosof Lao-c' = Starý mistr dospěl k náhledu, že už stačí, a rozhodl se odejít do samoty, byl na hranicích zastaven strážcem průsmyku Jin Hinem a propuštěn dále až poté, co pro strážce napsal spis Tao te ťing (Knihu o Tao a ctnosti) o dvou dílech a pěti tisíci a několika slovech. Teprve potom mohl odejít a zemřít, aniž by kdo věděl kdy a kde. To se nám stát nemůže. I kdybychom měli geniální filosofy, které nemáme, jinak by tento stát Č opouštěli, tak jako Lao-c' prchal ze státu Čou, nic by to nebylo platné, poněvadž hranic není a cizineckou policii jsme pro jistotu rozpustili, zda by se ovšem mezi našimi policejními chlapci našel Jin Hin, těžko přetěžko spekulovat. Přitom by v boji proti korupci našim politikům stačilo řídit se příkladem jiného Číňana jménem Čchu Jüan (asi 340 -- 278 př.n.l.). Tento poctivý ministr v provincii Čchu, vyhnaný svými zkorumpovanými kolegy spáchal rituální sebevraždu na protest proti korupci skokem do řeky. Představte si, jak by se nám všem ulevilo a jak by to prospělo státní kase. Pochybuji, že by se lidé pokoušeli zachraňovat Míru K., tak jak to činili staří Číňané v případě politika a básníka Čchu Jüana. Ani hasiči by si nesmočili nožky, a kdyby do řeky padl John, asi by mu policisté vzkázali, že tím směrem nejede žádný vlak a benzínu není. Marná snaha čínských vesničanů aspoň vedla ke vzniku závodů dračích lodí. Ale nic víc, korupce v Číně kvetla a kvete vesele dál. Nicméně si myslím, že by naši politikové měli dějiny Číny studovat, poněvadž není vyloučeno, že na Dálném východě se klube další nový Velký bratr, jehož generální tajemník KSČ možná projeví zájem koupit si Česko jako předzahrádku. Za pár milionů euro či doláčů do kapsy nezkorumpovatelných kluků z TOP 09, ODS a VV žádný problém, aspoň by zabral Karlovy Vary i s Rusákama!

Tož co s tím? Ministr vnitra předložil kroky své nápravné, zde psané kurzivou, o nichž teď hodíme pár slov: Co se týče obcí a krajů: Krajští a obecní politici ponesou osobní odpovědnost za škodu způsobenou špatným hospodařením. Zastupitelé a radní budou hlasovat veřejně a bude zpětně dohledatelné, pro co kdo zvedl ruku. V dozorčích radách a vedení státních nebo polostátních firem budou experti, jejich příjmy budou zveřejňovány. Obecní a krajští politici (zejména opoziční) budou mít garantovaný přístup k materiálům a dokumentům kraje či obce. Radniční periodika budou muset být vyvážená, nebudou smět sloužit jako hlásná trouba aktuálního vedení obce.

Nelze popřít, že zvláště onen první bod je značně sympatický, je však s podivem, že má být realizován po 22 letech vládnutí tzv. demokratických stran. Toto mělo napadnout už taťku českého neokapitalismu Klause, leč dodržování tohoto bodu by jej zbavilo podstatné části narychlo a často nečistě (slabé slovo) nabudované kapitalistické třídy. Kdo by nás pak volil? To samé platí o veřejném hlasování zastupitelů, ovšem nejsem si jist, jak se zaručí, že zápisy o tom, kdo, kdy a jak hlasoval, budou odpovídat realitě. Není zde otevřeno nové pole pro korupci? Hele, Franto, je ti jasné, že jsme oba hlasovali pro firmu Abrakadabra, která s naším požehnáním rozfofrovala obecní majetek? Udělá se retro zápis, autor starého zápisu nutně potřebuje pozemky u Odbočky. Co je to za hlavu? To je ale hlava! Starosto, ty si ale hlava, co vím, potřebuje ty pozemky do té míry, že je ochotný zaplatit skutečnou cenu. Všecko bude v cajku a my vypadneme z původního zápisu, poněvadž jsme přece, co si vzpomínám, na inkriminovaném zasedání vůbec nebyli, vždyť jsme marodili. Doktor nebude proti, dobře jsme udělali, že jsme ho nebonzli, že chlastá jak duha. To si pamatuj: V každém svém činu musíš vidět budoucnost!

A co policie?

Změní se využití stávajícího institutu spolupracujícího obviněného, aby ve výjimečných případech nejzávažnější organizované kriminality mohl stát nabídnout korunnímu svědkovi beztrestnost. Zpřísní se sazby za korupci. Policie znovu bude moci nasazovat agenty a odposlechy na korupční kauzy a bude moci využívat údaje z daňového řízení. Vznikne analýza, zda nezavést institut účinné lítosti, který je znám z oblasti daňových deliktů, i do oblasti korupčních trestných činů. Protikorupční policie bude posílena, zvlášť s ohledem na zajišťování výnosů z korupční trestné činnosti. Trestní řízení by mělo být co nejrychleji elektronické. Policisté dostanou manuál, jak se chovat, pokud jim někdo úplatek nabídne, v Boji proti korupci budou stejně jako úředníci celoživotně vzděláváni. U policie vznikne funkce ombudsmana, kterému budou lidé moci nahlásit korupci v řadách policistů.

Hezky se to čte, ale už k prvnímu bodu podotkl advokát, tuším JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., že žádný gang hodný toho jména nepromine zradu a stát bude muset korunnímu svědkovi zabezpečit doživotní ochranu, což v některých případech může být dražší než zisk z rozbití organizované bandy. Další body tohoto bloku nejsem schopen relevantně posoudit, tak se posuneme k dalším námětům regláže (konečné seřízení hodinek) boje proti korupci: soudci, státní zástupci:

mění se systém přidělování státních zástupců k případům a k dozoru a dohledu, tak aby byly systém nezávislejší a zvětšila se odpovědnost zástupců za konkrétní případy.

Úřední osoby budou za uplácení a korupci trestány přísněji než ostatní.

Korupci v místní samosprávě bude vyšetřovat jiná než místní policie, která nemusí věc vyšetřit nezávisle.

Stát chce najít cestu, jak se v daňovém nebo civilním soudním řízení dostat k majetku, jehož původ nedovede vlastník vysvětlit, ale u kterého se nepodařila prokázat korupce.

Ministerstvo spravedlnosti bude v otázce korupce více dohlížet na soudní znalce a tlumočníky, exekutory, notáři a insolvenčními správci. Laiku lze namítati ničeho.

Politici: Politické strany mají mít ze zákona povinnost vést průhlednější financování a účetnictví. Ale že to trvalo.Úspěch však nejistý, neboť politické strany prázdny lidí charakterních, ale plny lidí všehoschopných.

Stát chce zřídit centrální registr oznámení podle zákona o střetu zájmů s cílem zjednodušit přístup veřejnosti k těmto informacím na internetu.

Přes už existující rozhodnutí Ústavního soudu, mají být zákonem zakázány přílepky. To jest "přilepené" paragrafy, které poslanci schválí v rámci nesouvisejícího zákona. Zaplať pánbůh

Trestně odpovědné budou napříště i právnické, nejen fyzické, osoby. Zaplať pánbůh podruhé!

Stát chce zákonem upravit a omezit lobbing. Tož na to su zvědavý!

A závěrem: Úředníci: Zákon o úřednících má zamezit odchodu kvalifikovaných lidí z úřadů při změně politické garnitury.

Zákon upraví přijímání darů či celoživotní vzdělávání úředníků.

Úředníci budou procházet testy spolehlivosti. nebudou ke korupci provokováni, ale agenti budou sledovat, zda si o úplatky neříkají.

Nejvyšší kontrolní úřad bude mít posílené kompetence. Bude moci kontrolovat například hospodaření krajů a některých institucí. A proč ne všech?

Vznikne centrální registr přestupků, který umožní sledovat, kdo jaký přestupek spáchal a zda mu trest za přestupek úředník například opakovaně neodpustil.

Státní orgány musí zjednodušit svobodný přístup k informacím, který už teď zaručuje zákon. Jak zajištěno, že to bude fungovat, když to nezajistil ani zákon.

Úředníci se budou vzdělávat v boji proti korupci. To nejspíše dopadne jak x-školení kantorů o odhalování a předcházení šikany.

Všechny úřady musí na internetu zveřejňovat, jaký majetek se chystají prodat, aby se dosáhlo nejlepší ceny.

Stát bude chránit lidi, kteří se rozhodnou oznámit korupci ve svém úřadě nebo firmě.

Stát chce dál provozovat protikorupční linku 199, stránky proti korupci a podporovat protikorupční nevládní organizace.

Do veřejných zakázek se budou moci přihlásit jen firmy s jasnou majetkovou strukturou, v některých případech bude povinné pro státní instituce nakupovat zboží nebo služby v internetových dražbách a využívat centrální nákupy.

Změní se centrální adresa, aby na ní byly k nalezení veškeré informace týkající se prodejů a pronájmů majetku státu nebo územních samospráv, veškeré údaje o veřejných zakázkách veřejných zadavatelů a poskytnuté dotace a granty.

Dejme tomu, ale kolik to všecko bude stát? Obávám se, že na boj proti korupci shora už pozdě, neboť dole morálno natolik narušeno činěním vrchu, že smrad rybí hlavy nerozeznatelný od smradu těla hlavou nakaženého.

Pojďme k aneb, neboť do uší mně z tv buší, co zase prošustrovalo ministerstvo obrany, že Vondra vondruje, ale nevandruje do pryč, poněvadž o ničem nevěděl, a Topolánek bonzuje, že marně mlží, poněvadž věděl o všem. Tedy Vondra! A to se jedná o pár desítek milionů (150 mil.?) korun, což prkotinou vzhledem k miliardám kolem letadel gripenů, obrněnců pandurů, automobilů tater a kšeftů s majetkem státu, který spravovala armáda. Co vyšetřeno? Nic! Kdo zavřený? Nikdo! Řádila korupce? Vypadá to, že nikoli. Miliardy v čudu, ať žijí noví kapitalisté mezi či spíše nad námi!

A právnická fakulta Plzeň? Takový bordel, jaký byl tam, není s ničím srovnatelný. Studium na doktora za čtyři měsíce místo čtyř let. Získat titul Ph.D. za rok a pouhých pět týdnů po přijetí ke studiu složit státní zkoušku, je to vůbec možné bez marasmu korupce? Vypadá to, že ano. Zřejmě nešťastným omylem ustavená univerzitní komise jednomu soudci vyčítá, že získal diplom za rekordní dva dny. "Podle záznamů fakulty byl přijat k rigoróznímu řízení 14. října 2002 a 16. října 2002 složil státní rigorózní zkoušku a práci obhájil před zkušební komisí." "Nevybavuji si, že bych cokoliv dostal zadarmo. Tedy že bych si na fakultu obrazně řečeno jen přijel pro diplom. Takhle to určitě nebylo. Řádně jsem odevzdal práci, obhájil ji před komisí a zúčastnil se promoce," říká dotyčný genius. Že by to bylo za hubičku? Či za genialitu? Je neskutečné, jak si z nás tato vládnoucí garnitura dělá zadek. Fakulta vydávala tituly dokonce ještě před tzv. zkouškami. A co se stalo? Nachytaní kluci a děvčata se dokonce cítí dehonestováni (poníženi, uráženi) a hrozili žalobami. De gustibus non, est disputandum, o chutích se nelze přít, chuti jsou různé čili proti gustu žádný dišputát. S případem nic nenadělala ani právnická hvězda ODS JUDr. Jiří Pospíšil, jenž byl na PPF dosazen a pak zvolen za děkana. Akorát prohlásil: "Ano, je prokázáno, že desítky lidí studovaly nestandardně." Dokonce nahrávku mf Dnes o mafii raději opsal takto: "Já bych použil termín mimořádně nadstandardně rozvinuté principy klientelismu a vzájemného provázání." A že vše další je v rukou policie, nádherná a vskutku degutantně (nechutně, odporně) obehraná obezlička o orgánech činných v trestním řízení. Však také z rodné alma mater utíkal do ministerského křesla, až se mu hlava třepala. Kdo komu kolik, to nevíme dodnes.

Já těm žvástům o boji proti korupci prostě nevěřím, UFO se mně jeví býti reálnějším a hejkal s vodníkem tutovkou! Je to jak dialog z jednoho trezorového filmu: "Ale tady žádný most není!" "Nekecej a plav!" K tomu snad jediné slůvko "Národe."

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.2. 2011