Policie zadržuje v londýnských ulicích tisíce studentů

24. 11. 2010

Londýnská policie zadržovala ve středu v podvečer v ulicích anglického hlavního města metodou tzv. "kettling" (uzavření do konvice) tisíce studentských demonstrantů, kteří se snaží prorazit policejním kordonem.

Terčem útoků demonstrantů se stalo jedno policejní vozidlo, v ulicích byly rozdělány ohně a ve Whitehallu se studenti střetli s policií.

Studenti protestují proti rozhodnutí britské vlády zvýšit univerzitní školné na 9000 liber ročně a zrušit státní financování univerzitní výuky mnoha oborů.

Británie zavede drastické permanentní kvóty pro imigraci

24. 11. 2010

Británie hodlá v rámci snahy drasticky omezit imigraci limitovat počet osob nepocházejících z EU, které obdrží pracovní povolení, i víz pro zahraniční studenty. Oznámil to včera britský kabinet. Ministryně vnitra Theresa May řekla v Dolní sněmovně, že počínaje dubnem 2011 se počet pracovních povolení pro osoby mimo EU sníží na 22 000 - což je oproti roku 2009 pokles na jednu pětinu. Pro talentované vědce, akademiky a umělce bude ročně rezervováno jen 1 000 víz.

BRITÁNIE:

Omezení studentských víz povede k rozkladu britského školství, varují školské instituce

24. 11. 2010

Konzervativní ministryně vnitra Theresa May zakáže vstup do Británie pro 120 000 zahraničních studentů, kteří přijíždějí každoročně do té země studovat. Theresa May se totiž rozhodla od nynějška vpouštět do Británie jen ty studenty, kteří chtějí studovat v rámci kompletních univerzitních kursů pro dosažení univerzitního diplomu.

Univerzitní odborníci a studenti varují, že zákaz vstupu do Británie pro zahraniční studenty, kteří v Británii studií v přípravných kursech pro vstup na univerzity - tedy asi 40 procent všech zahraničních studentů - povede k naprosté finanční devastaci této části školského sektoru a bude to znamenat, že britští domácí studenti budou za vzdělání muset platit vyšší školné.

Každoročně do Británie přijíždí studovat cca 300 000 zahraničních studentů a rozhodnutí britské vlády zakázat vstup těm, kdo chtějí studovat jen v přípravných kursech - či třeba jen angličtinu - bude znamenat zákaz přístupu pro 40 procent studentů - asi 120 000 osob.

Zdroj v angličtině ZDE

300 britských univerzitních profesorů protestuje v předvečer zítřejších protestů proti "likvidaci britského univerzitního školství"

23. 11. 2010

Podporujeme den protestů proti univerzitnímu školnému, který se v Británii bude konat ve středu 24. listopadu, po nádherné demonstraci univerzitních studentů i studentů škol a univerzitních profesorů 10. listopadu. Jsme stoprocentně proti likvidaci široce založeného, kritického vzdělávání a jeho nahrazení vzděláváním pro trh, jak to doporučuje Brownova zpráva. Bráníme nejen svá povolání, ale také hodnoty, které nás přivedly do univerzitního sektoru, které odrážejí širší význam vzdělání pro společnost. Návrh vládní koalice ostře seškrtat financování uměleckých oborů, společenských věd a humanitních oborů zosobňuje riziko, že Británie přijde nejen o celou generaci nových umělců, ale také o generaci kritických a tvůrčích myslitelů.

Plánované zvýšení univerzitního školného znamená v podstatě likvidaci vysokoškolského vzdělávání pro lidi z řad normálních zaměstnanců (a podle Institutu pro fiskální studia má plánované zvýšení školného přinést minimální úspory státnímu rozpočtu). Zrušení sociálních grantů pro studenty prokazuje lživost tvrzení vládní koalice, že lidé s nízkými příjmy budou mít i nadále přístup k vzdělávání. Tito studenti si nebudou moci dovolit zůstat ve školství po dosažení 16 let a získat tak kvalifikaci, která jim umožní přihlásit se na vysokou školu. Nynější britská vládní koalice pro tuto svou ideologicky motivovanou třídní nadvládu nemá mandát. Hněv studentů není překvapením. Máme v úmyslu bojovat spolu s nimi ve svých institucích na obranu společenských věd, humanitních věd i uměleckých oborů a ochránit vyšší vzdělávání pro všechny.

Podepsáno: 300 britských univerzitních učitelů

Podpisy a podrobnosti v angličtině ZDE

Protiraketovou obranu je stále třeba odmítat

24. 11. 2010

Tisková zpráva Iniciativy Ne základnám

Ve dnech 19.--21. listopadu se v Lisabonu uskutečnil kontra-summit k zasedání NATO, které zde přijalo svou novou strategickou koncepci (NSK). Proti politice NATO a její nové politice demonstrovalo v ulicích Lisabonu na 20 000 lidí.

Paměť jako nástroj k odmítnutí přepisovačů historie

24. 11. 2010 / Václav Pavlíček

projev vedoucího katedry ústavního práva PF UK Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. při příležitosti Mezinárodního dne studentstva a dne boje za svobodu a demokracii před Hlávkovou kolejí dne 17.11.2010

".... Zápas o existenci národní a státní v této době nesmí být vytlačen různými přepisovači historie z paměti národa. Všem těm, kteří se o obnovu československé státnosti zasloužili - bez rozdílu jejich politické orientace nebo národní příslušnosti - patří naše vděčnost. Brzo po válce byly však osobní zásluhy a oběti v zájmu zachování národa a obnovení státu vesměs zapomenuty nebo opomenuty. Někteří z nich byli uvězněni, jiní odešli do exilu. Perzekuce postihla také ty, kteří stáli u zrodu tradic 17. listopadu v Londýně. Přesto zůstaly tyto tradice boje za svobodu a demokracii živé. "

UKÁZKA Z KNIHY

"Naděje se vzdát neumím": Osvětim

24. 11. 2010 / Miloš Pick

Miloš Pick: Naděje se vzdát neumím, nakladatelství DOPLNĚK, Brno 2010, 128 stran, ISBN 978-80-7239-248-3

Zatímco historici zabývající se druhou světovou válkou pracují nejraději a také nejčastěji se strohými, ověřenými fakty, pamětníci události naplňují vzpomínkami na konkrétní lidi a jejich osudy, na konkrétní místa, která jsou s jejich vzpomínkami neoddělitelně spjata. Mnohé události, které si uložili do své paměti, jsou však spojeny s takovými skutečnostmi, že musí uplynout dostatek času, aby překonali traumata a psychologické bariéry, které jim brání v tom, aby o nich hovořili, aby vzpomínali. Týká se to v prvé řadě těch, kteří stejně jako Miloš Pick zažili a přežili holocaust.

Jaroslava Milotová

Odjížděl jsem v dobytčím vagoně --- 50 lidí na vagon --- spolu s Frantou Grausem. Byli jsme formováni jako pracovní transport mužů od 16 do 55 let. Dělali kolem toho propagandu, že nejedeme na východ, ale někam do Berlína uklízet trosky po bombardování. To se zdálo být věrohodné, protože tam už skutečně bylo asi dvousetčlenné komando z Terezína někde na takzvaném barackenbau (výstavbě baráků). Věděli jsme, že na východě je to v každém případě špatné. Proto jsme doufali, že nejedeme na východ. Jenže když jel vlak tři dny a tři noci pořád na východ a ne na sever, tak jsme pochopili, že je zle.

Jak Kalousek k nactiutrhání přišel

24. 11. 2010 / Jiří Baťa

Nevím, zda má smysl rozebírat současný český "volný styl" politického povolebního "trhovnictví"; snad jen tolik, že většího svinstva v Evropě asi nenajdete. Možná proto, že to není hodno demokratického státu. Nicméně, jakkoliv můžeme odsuzovat takovéto praktiky, (mj. Praha nebyla jediná, kde se takto vytvořily koalice navzdory opačným volebním výsledkům), nejvíce na to doplatila právě TOP 09 a její voliči v Praze.

CIA ví všechno. Nejlépe

23. 11. 2010

ŠOK│LVI│ Mírné informační zpoždění několika měsíců, let i staletí má "renomovaná" třípísmenková agentura za bouřlivým vývojem politické situace v České republice.

STŘEDEČNÍ KRITICKÝ BLOC-NOTES:

Janáček je naše všechno... aneb Třikrát do stejné řeky

24. 11. 2010 / Josef Brož

Zdroje. Prý se kulturní síla pozná tím, že se nebojí emocí. Nevím, něco na tom bude: mne ale učili, že emoce jsou výrazem slabosti. Stejně jako gestikulace na veřejnosti. Přesto se nesnažím bránit ani emocím, ani gestům, protože je v nich obsažena síla, která nevyvádí pouze z míry. Nabízí totiž i očistný pramen, snad by se dalo říci přímo i zdroj síly -- bez níž nelze žít. To sdělení není jen banalitou pro kulturní snoby, ale přímo počátkem veškeré kultury.

Nové modely klimatického systému mohou zvýšit očekávaný efekt skleníkových plynů

24. 11. 2010

Současné klimatické modely předpovídají výrazné oteplení v důsledku nárůstu koncentrace skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, v zemské atmosféře. Tyto modely se však navzájem velmi liší pokud jde o předpokládaný rozsah oteplení. Rozdíly vznikají především kvůli různým reprezentacím oblačnosti. Některé modely počítají s hustější průměrnou oblačností v oblastech s teplejším podnebím a zvýšeným albedem, které by předpovídané oteplení omezilo. Jiné však předpovídají naopak sníženou oblačnost posilující oteplování.

Bezpečná vzdálenost

24. 11. 2010 / Ivo Antušek

Na silnicích se objeví nová dopravní značka zaměřená na bezpečnou vzdálenost mezi auty. Nedodržování správného rozestupu při jízdě je jednou z hlavních příčin nehod, zejména na dálnicích. Ceduli navrhla expertní komise ministerstva dopravy, nápad ještě posoudí další odborníci.

Chabé argumenty zastánců volební účasti

24. 11. 2010

"Nejdeš k volbám? Tak to dáváš svůj hlas Paroubkovi..." Jak často jsme tyto věty pár let zpátky slýchávali! Přitom jsme se nad relevancí těchto výroků většinou ani nezamýšleli. Brali jsme je jako empiricky doložený politologický zákon. Jak by však podobné teze obstály ve světle hlubšího rozboru?, ptá se Filip Šimeček.

Facka v lese

24. 11. 2010 / Petr Jánský

Krásný den, ptáci zpívají, jdete na procházku do lesa. V tom vám zastoupí cestu soused a vrazí facku, až si sednete. Nikdo to neviděl, na doktora to není, jdete na policii. Ta se zasměje, potvrzení lékaře nemáte, škoda nevznikla. Doporučí vám, ať se obrátíte na komisi veřejného pořádku při obecním nebo městském úřadě.

Z Indie a Číny pochází spousta falešných léků

24. 11. 2010

Reaguji na článek pana Hejnáka, který se týká cen léků v Indii. Je pravdou, že velká část léků je v Indii (a také v Číně) podstatně levnější než v tuzemsku. I proto se mnoho léků dostupných v ČR i v celé Evropě vyrábí v těchto dvou zemích, v Evropě se jen zabalí a prodává pod různými obchodními názvy. Indické firmy mají také již svá přímá zastoupení i u nás (např. Cipla, Ranbaxy Cadila, Torrent Pharmaceuticals). Indické léky tedy běžně k dostání v České republice jsou - ať už od evropských prodejců generik nebo přímo od indických firem, napsal MUDr. Jan Vachek.

Anketa Romano hangos:

Vláda už dávno pracuje, a... nic. Aspoň co se týká romské problematiky.

24. 11. 2010 / Pavel Pečínka

Štefan Tišer
Předseda Společenství Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje.
Hned po parlamentních volbách jsem avizoval, že pro Romy nastane bída, pravicová vláda totiž nemyslí na sociálně vyloučené ani na Romy. Romové a střední vrstva na tom budou ještě hůř, kvůli sociálním reformám, které tlačí obyvatele mnohem víc do chudoby. Pan Nečas nám stále hrozí, že jsme zadlužení. Ale není to tak horké, za námi se nacházejí státy, které jsou na tom mnohem hůř než Česká republika. Opozice nemá šanci něco prosadit, i když se snažila. Proto budou Romové trpět 4 roky a nebudou mít žádné sociální jistoty. Proto jsem chtěl, aby Romové šli volit a volili ty, kteří za ně budou bojovat. Pan premiér opravdu dělá mrtvého brouka, nevidí, neslyší nářky dětí a žen z nejchudších vrstev. Je mi to líto, ale takhle jste i někteří z vás rozhodli. Nyní vidíte, že mělo a má smysl chodit k volbám a volit ty, kteří to s námi (Romy) myslí dobře. S lítostí přeji lepší zítřek, lahčo džives tumenge.

V Indii jsou léky až dvacetkrát levnější než v ČR

23. 11. 2010

Chtěl bych přispět svými zkušenostmi do diskuze o českém zdravotnictví v porovnání s tím, jak funguje zdravotnictví v největší demokracii na světě, v Indii. Jelikož mě při pobytu v Indii zastihly zdravotní komplikace, měl jsem možnost porovnávat, píše Josef Hejnák.

Finanční pomoc Irsku končí v chaosu

23. 11. 2010

Finanční trhy zareagovaly velmi záporně na obavy, že v Irsku padne v nejbližší době vláda a to bude mít dopad na celou eurozónu. Oznámení, že Irsko má dostat finanční pomoc nejméně ve výši 90 miliard euro, uklidnily trhy jen dočasně.

Pokrytectví pražských médií

23. 11. 2010

Proč se v Praze tak pohoršují, když je na magistrátu vytvořena koalice ODS a ČSSD? Tedy tvoří ji strany, které se umístily na druhém a třetím místě ve volbách. I ČT tuto situaci v pondělí prezentovala jako aféru. Proč? Stává se to u nás standardem. Ne že bych s tím souhlasil.

Proč se stejní novináři nepohoršovali po celorepublikových volbách, které vyhráli socilání demokraté? Stejní novináři, kteří se dnes pohoršují z koalice na magistrátu po celorepublikových volbách oslavovali vznikající koalici ODS, TOP09 a VV, tedy koalici stran, které volby nevyhrály.

Co má říkat takový Fico na Slovensku? ptá se Petr Pospíšil.

Pozn. JČ:

Poslouchá ještě armáda KLDR Kim Čong-ila?

23. 11. 2010

Přibližně ve 2:30 odpoledne místního času začaly severokorejské granáty dopadat kolem ostrova Jeonpjeong jižně od sporné námořní mezikorejské hranice (Northern Limit Line, NLL). Údajně zatím došlo k vypálení až 200 granátů, z nichž některé zasáhly ostrov, zabily dva a zranily přinejmenším šestnáct jihokorejských vojáků, poškodily budovy a vyvolaly požár na horském úbočí. Jihokorejci odpověděli 80 granáty ze samohybných děl K-9, stíhacími bombardéry F-16 a vyhlásili bojovou pohotovost svým ozbrojeným silám. Protože pokračující a i na místní poměry nebývalá eskalace incidentu ostře protiřečí jiným aktivitám severokorejského vedení, jež například ještě včera poslalo k potvrzení seznam delegátů na jednání s Jižní Koreou, společnost Stratfor naznačuje, že by mohlo jít o případ chybné komunikace v systému řízení a velení nespokojených severokorejských sil, "pokud ne o něco horšího". Severokorejský vůdce Kim Čong-il před šesti týdny fakticky oznámil odchod z funkce a období předávání moci je považováno za nejkřehčí fázi v jinak rutinním provozu tamní diktatury.

Ať rozhodne plebiscit

Už zase se debatuje o zákonnosti stávky

23. 11. 2010 / Stanislav A. Hošek

Odboráři vyhlásili na osmého prosinec stávku celostátního rozsahu. Dalo se očekávat, že vláda bude "mít řeči". Vždyť je to již dvacet let staré divadélko pro "prostý lid", jak kdysi řekl klasik. Odbory vyhlásí stávku jako demonstraci odporu proti určitému konkrétnímu chování moci a moc ihned začne tvrdit, že taková stávka je protizákonná, nebo alespoň nezákonná.

Podáte-li trestní oznámení, dočkáte se žaloby za pomluvu

23. 11. 2010

Tisková zpráva "Ligy lidských práv"


POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ OKRESNÍHO SOUDU V NOVÉM JIČÍNĚ VE VĚCI TRESTNÍHO STÍHÁNÍ ZA POMLUVU


24. a 25. listopadu vždy od 8.15
v budově Okresního soudu v Novém Jičíně, na Tyršově 3,
v místnosti č. 38 ve 2. poschodí

Liga lidských práv si vás dovoluje upozornit na další díl nesmyslného soudního seriálu. Manželé Ľubovi v letech 2007 a 2008 upozornili některé úřady a média na možné nepravosti, které se děly v Dětském domově v Novém Jičíně a za něž by mohl být odpovědný tamní zástupce ředitelky Michal Pokorný. Ten ovšem s takovými tvrzeními nesouhlasil a na oba manžele podal trestní oznámení pro pomluvu. To nakonec vyústilo až v trestní řízení před soudem.

K tomu: Věra Říhová, "Paragraf 206 Trestního zákona č.140/1961 Sb. - Pomluva" ZDE

Tokio údajně žádá ozbrojenou odpověď na severokorejský útok

23. 11. 2010 / Karel Dolejší

Japonský premiér Naoto Kan údajně telefonoval americkému prezidentovi Baracku Obamovi a požadoval americko-jihokorejsko-japonskou ozbrojenou odpověď na ostřelování ostrova Jeonpjeong, při němž zahynuli dva jihokorejští námořníci a sedmnáct jich bylo zraněno, uvedl izraelský server Debka. Kan údajně žádal také okamžité svolání Rady bezpečnosti OSN. Stejný požadavek údajně adresoval v jiném rozhovoru jihokorejskému premiérovi Li Mjung-bakovi. Poté prý nařídil svým ministrům, aby se připravili na "neočekávané události". Civilní představitel v Pchongjangu v odpovědi na dotaz čínské agentury Xinhua ostřelování ostrova popřel; v jiném oficiálním vyjádření však představitelé KLDR tvrdili, že palbu ve skutečnosti zahájily jihokorejské jednotky; a armádní velení mezitím hrozí dalšími útoky, pokud by Jihokorejci překročili hranici "třeba jen o tisícinu milimetru".

Česká současnost a perspektivy

23. 11. 2010 / Milan Sova

Vláda právě dokončuje první fázi své ohlášené činnosti: hledání úspor. Druhá fáze má přijít v první polovině příštího roku: takzvané reformy směřující ke trvalé stabilitě rozpočtu. Asi málokdo pochybuje, že obě fáze směřují stejným směrem: osekat sociální výdaje a platy nejdříve tam, kde to jde bez změn zákonů, ve druhé fázi změnit tyto zákony.

KLDR údajně vede dělostřeckou palbu na jihokorejský ostrov Jeonpjeong

23. 11. 2010

Agentura AP informuje o tom, že severokorejské ozbrojené síly údajně z opevněných postavení na západním pobřeží Korejského poloostrova vypálily stovky dělostřeleckých granátů na jihokorejský ostrov Jeonpjeong. Vláda v Soulu informovala, že její bojové letouny F-16 odpověděly útokem na severokorejská postavení. Dělostřelba, která údajně zranila čtyři jihokorejské vojáky, pokračuje.

Dámy a pánové, nemáme je

23. 11. 2010 / Pavel Kopecký

Vešlo ve známost, že břeclavský okresní soud vzal do vazby tajemníka znojemské radnice. Muže jménem Krejčíř. Říkává se, že jméno spoluurčuje lidský osud. Takže vyvstává (samozřejmě nevážně míněná) otázka, jestli dotyčný konšel, jemuž orgány činné v trestním řízení připisují braní úplatků, nedoplatí na svého daleko slavnějšího jmenovce. Toho času podnikatele v Jihoafrické republice, kde byl zatčen na pokyn mnohými zkazkami opředeného ministra vnitra Langera, jenž se tehdy -- z dnešního pohledu dosti směšně -- chlubil větou převzatou od amerického mluvčího, když ten oznamoval zadržení Saddáma Husaina.

Nejopravdovější forma úcty

23. 11. 2010 / John Michael Greer

V tom je veliká přednost našeho druhu, a je to také naše největší slabina; v praxi to znamená, že stinnou stránku představuje nemožnost dosáhnout jistoty o tom, jak dobře je naše naučené chování uzpůsobeno požadavkům prostředí, zatímco světlou stránku představuje fakt, že pokud jsme vůči přírodě pozorní, můžeme si zvolit vhodné chování v malém zlomku času, který by vyžadoval vznik téhož na základě instinktu potvrzeného přírodním výběrem.

KD│ Už vícekrát jsem v těchto esejích komentoval nesoulad mezi historií, jak se děje, a historií, jak je nakonec zapsána. Události, které budí dojem, jakoby se v dějepisných knihách kupily jedna na druhou, jsou obvykle lidmi, kteří byli jejich současníky, zakoušeny coby řídká osnova látky utkané ponejvíce z obvyklých každodenních příhod. Dokonce i když drastické změny rozvrátí civilizaci, lidé, kteří jsou jimi zasaženi, musejí normálně strávit tolik času rvaním se o splnění svých cílů, že měřítko transformace se stane evidentním teprve při pohledu nazpět.

Požehnáním k nadstandardu?

22. 11. 2010 / Jiří Jírovec

"Je vědecky dokázáno, že pacičky universálního ptakopyska přinášejí daleko víc štěstí než pacičky zaječí." Jára Cimrman

"Víru je třeba obnovit, aby čelila hrozbě světskosti, která existuje ve Francii a v České republice, a také ve Španělsku." ZDE

Arcibiskup Duka nedávno požehnal Leksellův nůž na Homolce. Pomiňme českou malost velebníčka, kterého nenapadlo vyprosit uchránění české a moravské země před rakovinou, aby se nemusely vyhazovat miliony za takový přístroj. Ptejme se ale, zda se takový přístroj stane požehnáním tak nějak hodnotnějším, a zda ministr Heger nenavrhne na Homolce příplatek za nadstandard.

Neklaus

22. 11. 2010 / Michal Rubáš

Dělají to všichni. Touto větou se premiéru Nečasovi při obhajobě vládních rozpočtových opatření konečně podařilo vystihnout invenci a nápaditost, jakou museli při práci na jejich koncipování vynaložit naši špičkoví politici a experti, draze působící v poradních orgánech české exekutivy. Přenášet náklady a rizika, jež plynou ze systémově podmíněných finančních a hospodářských neúspěchů globálních investorů, na ty nejslabší a nejzranitelnější, se skutečně stalo všeobecně praktikovanou módou, již naši zodpovědní představitelé z nějakého důvodu považují za nevyhnutelnou.

Řekni mi, co posloucháš, a já Ti řeknu, jaký jsi ...

22. 11. 2010 / Václav David

Hlavní událostí uplynulého víkendu byl v českém prostředí sjezd KDU-ČSL ve Žďáru nad Sázavou, tedy na památném místě, kde byl před dvaceti lety zvolen lidoveckým předsedou Josef Lux. Protože jsem byl na celé akci přítomen v roli pořadatele (tedy nikoli delegáta), stručně shrnu své dojmy, především z volby nového předsedy a následných reakcí některých médií.

Peter Duhan

"Veřejná služba v médiích. Víme, co to je?"

19. 11. 2010 / Peter Duhan

Je dobře známo, že si pod veřejnou službou v médiích sice něco představujeme, ale víme současně i to, že tyto představy se od sebe liší. Máme sice oporu v zákoně, ale zákonná definice je z důvodu proměnlivosti společenské situace a oprávněných požadavků na média veřejné služby, značně obecná. Vycházíme tak z přesvědčení, že jádrem veřejné služby jsou především takové, společensky žádoucí mediální obsahy, které tržní prostředí rozvíjí jen pomalu a neochotně.

Jedna věc je praxe českých médií veřejné služby, často oprávněně kritizovaná, druhá věc je ideál veřejnoprávní služby, k němuž se společnost přihlásila po roce 1989 řadou kroků.

Dossier Literárních novin

ANALÝZA

Chceš-li mír, připravuj...?

22. 11. 2010 / Oskar Krejčí

Konec studené války přinesl podivný mír. Podle údajů Stockholmského institutu pro výzkum míru (SIPRI) stouply v tomto století světové vojenské výdaje téměř o polovinu, aby dosáhly těžko uvěřitelné hladiny 1,5 biliónů dolarů v běžných cenách. Jen samotný vítěz studené války, USA, zvedl své vojenské výdaje za léta 2000 až 2009 o 75,8 % – a přenáší závody ve zbrojení i do kosmu. Zdá se, že lidstvo stále věří klasickému rčení si vis pacem, para bellum – chceš-li mír, připravuj válku – a zbrojí. Dějiny ovšem ukazují, že se zbrojním lidstvo válkám nevyhnulo...

Zmatení myslí

Bělobrádek si samozřejmě může poslouchat, co chce

22. 11. 2010 / Jan Čulík

Aktivista KDU-ČSL Václav David si ve svém dnešním příspěvku v Britských listech stěžuje, že se nově zvolený šéf jeho strany Bělobrádek stal terčem kritiky za to, že je obdivovatelem skinheadské skupiny Orlík. "Dát někomu moc posuzovat, co se smí zpívat či reprodukovat a co ne, znamená omezit svobodu všem," píše Václav David.

To je nebezpečné posunutí argumentace.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za říjen 2010

7. 11. 2010

V řijnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 225 osob celkovou částkou 31 708.45 Kč. Příjem z reklamy byl 5000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.10. 2010 částku 121 491.74 Kč

. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 2113,85 euro. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.