Bezpečná vzdálenost

24. 11. 2010 / Ivo Antušek

Na silnicích se objeví nová dopravní značka zaměřená na bezpečnou vzdálenost mezi auty. Nedodržování správného rozestupu při jízdě je jednou z hlavních příčin nehod, zejména na dálnicích. Ceduli navrhla expertní komise ministerstva dopravy, nápad ještě posoudí další odborníci.

Nápad je to vynikající, zejména pro výrobce dopravních značek. Většina řidičů pravidla silničního provozu zná, spočítat dostatečný odstup pomocí dvou vteřin dojezdu na místo, jímž projelo auto vpředu, či dle počtu vložených aut podle desítkového čísla rychlosti už z autoškoly umí, ale stejně to nedodržuje. Nová značka by jim to připomněla a určitě by rozestup hned upravili. Také před křižovatky by se měla dát cedule, že se nemá pokračovat v jízdě, když za ní už auta stojí. Těch značek by se v zájmu dopravní bezpečnosti mohlo najít i mnohem více, vždyť všichni víme, jaká je v dopravě džungle.

Protože ani chodci nechodí vždy na zeleného panáčka, bylo by podle stejné zásady vhodné umístit na všechny přechody ceduli s nápisem: Choďte na zelenou. Také v metru před pohyblivými schody se občané nestaví řádně do fronty, tak by je mohla poučit nová značka: Stavte se do fronty. Podobné označení by se uplatnilo i na poště či ve velkých obchodech před pokladnou.

Jak již jsem řekl, nápad je to vynikající i pro národní hospodářství. Současní výrobci by nestačili rychle takový počet značek vyrobit, a tak by spontánně vznikly nové výrobny a nové pracovní příležitosti. Pokud by ovšem nějaký zkorumpovaný úředník nezadal výrobu zahraniční firmě za tučný úplatek.

Teď jde o to, jak takový zákon rychle uvést v platnost. Navrhoval bych proto legislativní nouzi, protože když jde o život a zdraví občanů, žádná z politických stran by zcela jistě nezaváhala, aby neztratila přízeň voličů.

Teď jen doufám, že ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu mé návrhy náležitě ocení nějakým dobře placeným místem v komisi na posuzování návrhů.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 24.11. 2010