300 britských univerzitních profesorů protestuje v předvečer zítřejších protestů proti "likvidaci britského univerzitního školství"

23. 11. 2010

Podporujeme den protestů proti univerzitnímu školnému, který se v Británii bude konat ve středu 24. listopadu, po nádherné demonstraci univerzitních studentů i studentů škol a univerzitních profesorů 10. listopadu. Jsme stoprocentně proti likvidaci široce založeného, kritického vzdělávání a jeho nahrazení vzděláváním pro trh, jak to doporučuje Brownova zpráva. Bráníme nejen svá povolání, ale také hodnoty, které nás přivedly do univerzitního sektoru, které odrážejí širší význam vzdělání pro společnost. Návrh vládní koalice ostře seškrtat financování uměleckých oborů, společenských věd a humanitních oborů zosobňuje riziko, že Británie přijde nejen o celou generaci nových umělců, ale také o generaci kritických a tvůrčích myslitelů.

Plánované zvýšení univerzitního školného znamená v podstatě likvidaci vysokoškolského vzdělávání pro lidi z řad normálních zaměstnanců (a podle Institutu pro fiskální studia má plánované zvýšení školného přinést minimální úspory státnímu rozpočtu). Zrušení sociálních grantů pro studenty prokazuje lživost tvrzení vládní koalice, že lidé s nízkými příjmy budou mít i nadále přístup k vzdělávání. Tito studenti si nebudou moci dovolit zůstat ve školství po dosažení 16 let a získat tak kvalifikaci, která jim umožní přihlásit se na vysokou školu. Nynější britská vládní koalice pro tuto svou ideologicky motivovanou třídní nadvládu nemá mandát. Hněv studentů není překvapením. Máme v úmyslu bojovat spolu s nimi ve svých institucích na obranu společenských věd, humanitních věd i uměleckých oborů a ochránit vyšší vzdělávání pro všechny.

Podepsáno: 300 britských univerzitních učitelů

Podpisy a podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 23.11. 2010