Kapitalismus je takový, jaká je společnost

11. 7. 2015 / Boris Cvek

Pan Stříteský píše v reakci na rozhovor Jana Čulíka s Ondřejem Slačálkem, že "kapitalismus se neptá, jestli je ekonomické rozhodnutí prospěšné pro společnost". Ano, pochybuji o tom, že kapitalismus má vůbec schopnost se ptát, ba že něco jako osoba nebo věc "kapitalismus" existuje. Kapitalismus je určitý ekonomický systém, který existuje v nějakém právním rámci.

Pokud by kapitalista porušoval veřejný zájem, daný zákonem, třeba by vyráběl jedy a nedodržoval by předepsaná bezpečnostní opatření, nebo by podváděl spotřebitele, společnost by měla mít prostředky, jak ho potrestat a veřejný zájem si vynutit.

Kapitalismus je takový, jaká je společnost, je to systém, kterým ona sama funguje, není to nic společnosti vnějšího - je to chování lidí v rámci nějakých společenských norem, které jsou více či méně nastavovány a vynucovány ve veřejném zájmu.

Pokud se na veřejný zájem rezignuje, kapitalismus dostává podobu, kterou lze přirovnat k džungli nebo mafii, ale tak dopadne bez zákonného prosazovaní veřejného zájmu každý ekonomický systém, včetně tzv. reálného socialismu.

Emancipace poddaných, dělníků, žen, zdravotně postižených, barevných, homosexuálů probíhala právě změnou zákonného rámce a společenského konsensu na tom, co je veřejný zájem, a to dokonce právě zejména v kapitalistických společnostech - ve společnostech "reálného socialismu" právo a veřejný zájem anihilovaly ve diktatuře politické strany, která definovala, co veřejnost má chtít bez možnosti svobodné veřejné debaty a veřejné kontroly stranického vládnutí ze strany svobodného tisku nebo nezávislé státní správy nebo svobodné justice.

Vytisknout

Související články

Kapitalismus už skončil

23.7. 2015 / Bohumil Kartous

Někteří lidé, jako ekonom Paul Mason, předpovídají konec kapitalismu pod tlakem společenských a technologických změn. Někteří lidé, jako třeba Karel Dolejší, se domnívají, že podobné předpovědi jsou v podstatě periodicky se opakujícími projevy nekrit...

Obsah vydání | Pátek 10.7. 2015