Monbiot: Protijaderná lobby přehání nebezpečí radiace

11. 4. 2011

Zjistil jsem, že když se jí fakta nehodí, protijaderná lobby používá stejných pošetilostí a kamufláže, jaké normálně odsuzují, píše známý britský ekologický aktivista George Monbiot.

Protijaderná lobby šíří falešné informace o dopadu radiace na lidské zdraví. Tato tvrzení nejsou vědecky potvrzena, nejsou zdokumentována a jsou drasticky chybná.

Protijaderní aktivisté tvrdí, že v důsledku havárie v Černobylu zemřelo 985 000 osob. Toto tvrzení je falešné.

Z pracovníků, kteří se snažili zlikvidovat havárii v Černobylu utrpělo 134 osob akutní radiační syndrom, 28 z nich posléze zemřelo. 19 dalších osob zemřelo později, nikoliv však na nemoci spojované s radiací. Zbývajících 87 utrpělo další komplikace, včetně čtyř případů rakoviny a dvou leukémie.

V ostatním obyvatelstvu bylo zaznamenáno 6848 případů rakoviny štítné žlázy u dětí - což bylo téměř úplně způsobeno tím, že Sovětský svaz nezabránil lidem pít mléko kontaminované jódem 131. Jinak "neexistují přesvědčivé důkazy, že by nějaké jiné choroby ve všeobecné populaci byly způsobeny jejím vystavením radiaci."

Kniha, přeložená z ruštiny a vydaná institucí Annals of the New York Academy of Sciences je jediným dokumentem, který vypadá vědecky a zdá se podporovat divoká tvrzení, která činí ekologové o Černobylu, totiž, že tam zemřelo 985 000 osob. Zdrcující recenze v časopise Radiation Protection Dosimetry však poukazuje na to, že tato kniha usuzuje, že všechny počty zvýšených úmrtí na celou řadu nemocí - včetně mnoha nemocí, které nejsou způsobovány radiací - způsobila havárie v Černobylu. Studie se nesnaží výskyt nemocí nijak vztáhnout k vystavení obyvatelstva radiaci. Vydaná kniha nebyla před publikací recenzována vědeckými odborníky.

Máme povinnost zakládat své úsudky na nejlepších možných informacích, jaké jsou k dispozici. Není to jen proto, že máme povinnost vůči jiným prezentovat otázky férově, ale také proto, že vděčíme sobě samým povinnost, abychom neplýtvali svým životem na pohádky. Ekologické hnutí v této věci udělalo velké chyby. Musíme to napravit.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.4. 2011