George Monbiot: Proč Fukušima způsobila, že jsem přestal mít starosti a začal jsem mít rád jadernou energii

11. 4. 2011

Jaderná katastrofa v Japonsku by byla závažnější, kdyby existovaly méně škodlivé alternativy. Atomová energie je součástí nabídky

Nebudete překvapeni, když se dovíte, že události v Japonsku změnily můj názor na jadernou energii, píše známý britský ekolog a komentátor George Monbiot. V důsledku jaderné katastrofy ve Fukušimě už nezastávám neutrální postoj k jaderné energii. Nyní tuto energii podporuji.

Velmi špatnou starou jadernou elektrárnu s nedostatečnými bezpečnostními opatřeními zasáhlo neuvěřitelně silné zemětřesení a obrovská cunami. Přestala fungovat dodávka elektrického proudu a z provozu bylo vyřazeno chladicí zařízení. Reaktory začaly explodovat a tát. Z katastrofy vyšlo najevo, že elektrárna byla špatně navržena a postavena a při její stavbě se nepřípustně šetřilo. Ale, pokud víme, nikdo dosud nebyl obětí smrtící dávky radiace.

Někteří ekologové silně přehánějí nebezpečí radioaktivního znečištění. Kdyby jiné formy výroby energie neškodily, dopad havárie v jaderné elektrárně ve Fukušimě by byl závažnější. Avšak energie je jako léky: Pokud neexistují vedlejší dopady, zřejmě to nefunguje.

Jako většina ekologů podporuji radikální expanzi obnovitelné energie. Také jsem schopen sympatizovat se stížnostmi jejich oponentů. Nejde jen o to, že lidem vadí větrníky, ale i nové stožáry a vedení elektrického napětí.

Dá se ale očekávat, že obnovitelné zdroje energie nahradí současné jaderné elektrárny? Čím více budeme požadovat, aby energii produkovaly obnovitelné zdroje, tím větší bude jejich dopad na krajinu a tím obtížnější bude veřejnost v jejich prospěch přesvědčovat.

Ve vysokých zeměpisných šířkách, v jakých je Británie, je výroba solární energie naprosto ztrátová. Výroba solární energie v Británii je obrovským plýtváním omezených zdrojů. Je beznadějně nevýkonná a nedokáže reagovat na poptávku. Větrná energie v obydlených oblastech je většinou k ničemu. Je to částečně proto, že jsme vybudovali svá sídliště v krytých místech, částečně i proto, že turbulence, způsobená budovami, narušuje proud vzduchu.

Ano, stále ještě nenávidím lháře, kteří stojí v čele jaderného průmyslu. Ano, dal bych přednost likvidaci celého tohoto sektoru, kdyby existovaly neškodné alternativy. Avšak ideální řešení neexistuje. Každá energetická technologie něco stojí, něco stojí i absence energetických technologií. Atomová energie byla právě podrobena jednomu z nejtvrdších testů a dopad na lidi i na planetu byl malý. Krize ve Fukušimě mě přesvědčila, abych začal podporovat jadernou energii.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.4. 2011