Ústavní soud jako koňský handlíř

15. 3. 2011 / Petr "Vlk"

V Brně před několika hodinami padl dlouho očekávaný verdikt ohledně stížnosti sociální demokracie na vládní zneužití institutu legislativní nouze.

Celou kauzu jsem pro osud alespoň té formální demokracie, co v ČR ještě máme, považoval za naprosto zásadní, a proto jsem jí věnovala BL hned dva materiály:

Jak Nečas před Ústavním soudem prokázal, že je šlechtického původu, o kupeckých počtech a jak to všechno asi dopadne

a

Česká "vláda rozpočtové odpovědnosti" způsobila v lednu a v únoru 2011 velký rozpočtový schodek.

Po vyhlášení verdiktu jsem rád, že jsem se v odhadu výsledku spletl.

Předpokládal jsem totiž, že se nejspíš nenajde celých devět soudců, kteří shledají postup válcovací mašinérie 118 a zneužití legislativní nouze za odporující ústavě. Po minulých zkušenostech s kolegiem ÚS bych byl očekával nanejvýš výsledek 8:7, ale spíše 7:8...

Chce se mi říci - Bůh žehnej ústavním soudcům. Že jich devět pochopilo, že to, co předvedla v průběhu listopadu šťastná rodinka 118, opravdu demokracií může být tak nanejvýš v současné Číně nebo v Libyi a že ze všeho nejvíc se ten parlamentní proces podobal říjnové revoluci, co byla také v listopadu. Tedy po česku. Jen salva z Primátora Ditricha od Karlova mostu scházela... Němcová vyhlášením nouze totiž zdařile napodobila námořníka Železňaka, který kdysi ruskou dumu rozpustil se slovy, "že parlamentní stráž je unavena"....

Nicméně další část usnesení soudu mne vrátila na zem, do našich českých poměrů. Způsob přijetí 17 zákonů byl shledán protiústavním, nicméně zákony jsou přesto suspendovány až k 31.12.2011.....

Pro mne výrok hodný nikoli Koloběžky 1. nebo Chytré horákyně, ale verzírovaných koňských handlířů.

Nejsem právník, ale mám skutečně hodně zkušeností s obchodními smlouvami nejrůznějšího druhu. A vím, že pokud by běžný soud shledal, že nějaká smlouva byla sjednána protizákonným způsobem, jak to u 17 zákonů v legislativní nouzi dovodil brněnský ústavní senát, zcela jistě by taková smlouva ztratila platnost. A to od samého počátku. A co je smlouva dvou či více subjektů proti zákonu, který postihuje 10,5 milionu obyvatel, a to mnohdy až fatálně?

Ten konečný výrok nemohl uspokojit nikoho, kromě těch, jejichž jednání je pravomocně ústavě odporující. Ti totiž dostali, co potřebovali -- jejich protizákonnou procedurou převálcované zákony platí a mají dost času zválcovat sněmovnu znovu. Tentokrát za dodržení všech nutných formálních procedur a termínů.

Uvědomili si vůbec soudci v senátu, o čem hlasují a co a jak rozhodli? Na ty, co porušili zákon, udělali bububu! To je pravda, ale šli jim jinak dokonale na ruku.

A tady je největší slabina rozsudku - pokud není nezákonné a protiústavní jednání sankcionováno vysazením konkrétních zákonů z platnosti, co příště asi tak zabrání opakování celého procesu, když to tahle, či jiná vláda sezná za vhodné?

S tím, že vědomě zvolí opět legislativní nouzi, prohlasují, co potřebují a následně nechají zválcovanou menšinu, ať si jde stěžovat na lampárnu --pardon do Brna. Zákon bude platit. A neumím si představit, že příště by ÚS nedal opět lhůtu k "nápravě"! Popřel by sám sebe a svůj dnešní verdikt. Cyničtí technologové moci typu Kalousek, Nečas, Drábek, Bárta mají dnes opravdu dost dobrý důvod k napití!

Jakkoli chápu, že uvedený kompromis byl pravděpodobně maximem možného, aby alespoň většina senátu shledala porušení ústavy, nemohu akceptovat vysvětlení soudkyně Wagnerové, které si jinak velmi vážím a jež odvedla právě v této kauze stěžejní práci, že zákony nebylo možno suspendovat se zpětnou platností neboť by vznikl chaos a byli by poškozeni příjemci dávek!

Není to pravda. Chaos by asi vznikl, ale to je problém vládní garnitury, která si počínala nezákonně. Příjemci dávek by poškozeni nebyli. Dávky totiž byly k 01.01.2011 snad ve 100% případů sníženy či zrušeny. Jejich příjemci by z vrácení na původní stav jen profitovali.

A propos- napadlo soudce, že ti příjemci jsou daňoví poplatníci? Tedy majitelé rozpočtu? A že vlastně jsou poškozeni? Ale to odbíhám. Prostě příjemci dávek by naopak byli v takovém případě preferováni. Problém by měla státní administrativa. To ano. Však se v tomto směru také vyjádřil Drábek v Radiožurnálu.

Jak prý by stát například zpětně řešil situaci, kdy podle starého zákona vyplácel zaměstnavatel nemocenskou zaměstnanci jen dva týdny a nyní by ji musel vyplácet týdny tři? Opravdu gordický uzel! Možná pro Drábka a podobné. Leckoho by napadlo, že holt stát onen přebytečný týden zúčtuje jako předplatbu organizace na budoucí odvody zdravotního pojištění . Nic neřešitelného!

Nicméně nabízelo se i jiné, kompromisní řešení -- suspendace oněch 17 zákonů například až od 01.04. 2011 nebo dokonce ještě o měsíc později. To by státu mělo stačit na technickou úpravu postupů. Pokud stihl po legislativní nouzi v listopadu vše upravit do nynějšího stavu k 1.01.2011, jistě by nebyl žádný problém upravit systémy zpět ve stejném časovém horizontu!

Neobstojí ani jiné vysvětlení, které jsem dnes ohledně přijatého verdiktu slyšel - totiž , že ÚS postupoval v této kauze stejně, jako například v podobném případě stěžovatele, který napadl způsob vyměřování důchodů pro zaměstnance s vyššími platy.

Srovnávání těchto dvou případů je naprosto liché. V případě kauzy o důchodech Ústavní soud přezkoumával řešení konkrétní situace a dopad konkrétního zákona, přijatého naprosto korektním způsobem a řešil situaci, na kterou podle nich zákonem nedostatečně pamatoval. V kauze legislativní nouze šlo o protiústavnost procesu přijímání normy! Proto lhůta na doplnění zákona o nález ústavního soudu je v prvém případ ě plně na místě, v druhém pak jen věcnou verifikací bezpráví.

Ústavní soud se zachoval, bohužel, jako koňský handlíř. Odsoudil zválcování oposice de jure, posvětil je de facto. Jak Chytrá horákyně, tak princezna Koloběžka totiž při svých chytristikách ctily zákony a nařízení sice formálně, ale své konání naplnily obsahem, tak říkajíc -v obecném zájmu.

U verdiktu Ústavního soudu je tomu naopak. Rozhodně alespoň, co se výsledku týče. V obecném zájmu by snad mělo být nějaké postižení těch, co hrubě porušili základní demokratické principy. Ovšem Kalousek, který to všechno vymyslel, dnes jistě bude mimořádně spokojeně usínat.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.3. 2011