Soudce lže a Páleník musí utajovat pachatele úniku informací z rozvědky - brání tak oba spravedlnosti?

15. 3. 2011 / Štěpán Kotrba

16:20 Existuje pouze jedno jediné vysvětlení pro to, že CIVILNÍ městský státní zástupce stíhá prostřednictvím CIVILNÍHO soudu "neznámého pachatele" ztráty utajených informací ve VOJENSKÉ rozvědce a soudce pověřuje VOJENSKOU policii provedením razie v CIVILNÍM objektu redakce zpravodajství České televize. Rozdělovník, ke kterému se váží oba "ztracené" udavačské dokumenty brigádního generála Adama, je nejspíše stále tajný stejně, jako předávací a přebírací protokoly, nebo jej rozvědka policejnímu orgánu bezdůvodně nepředala. Jinak by pachatel neoprávněného nakládání s utajovanými písemnostmi musel být ztotožněn porovnáním podpisů na předávacím protokolu ke ztracené listině a na jiných listinách. VOJENSKÁ rozvědka musí pachatele neoprávněného nakládání s utajovanou listinou znát, či mít podezření hraničící s jistotou a musí vědět, že jde o CIVILNÍ osobu, protože v opačném případě by věc šetřila Vondrova inspekce a ne městský státní zástupce. Nepředala ovšem CIVILNÍM orgánům činným v trestním řízení informace vedoucí k osobě pachatele, pravděpodobně proto, že tyto informace jsou i nadále UTAJENY.

Víme pouze, že jeden z těchto dokumentů si musela v době, kdy byl utajen, převzít ministryně obrany Vlasta Parkanová. A víme, že jedním z těchto dokumentů mohl od dubna 2007 do března 2009 disponovat nejspíš kdokoliv, včetně uklízeček, aniž to kdo z odpovědných pracovníků zjistil. To alespoň vyplývá z informací, kterými dnes disponuje soudce Kryštof Nový. A tváří v tvář těmto informacím nekoná, ale hloupě lže novinářům v domnění, že na jeho lži nikdo nepřijde a on z této "spřátelené" kovbojky vybruslí.

Víme také, že už 18. února Karel Rožánek odmítl příslušníkovi Vojenské policie vydat dokument s tím, že jde o rozhodnutí učiněné po poradě s šéfredaktorem zpravodajství, že jde o majetek České televize a že s dokumentem ani osobně nedisponuje. A odletěl v klidu 22.2. do Afghánistánu. Víme, že statutární orgán České televize - generální ředitel Jiří Janeček - byl vyzván k podání vysvětlení a vysvětlení 7. 3. poskytl. Řekl, že o dokumentu nic neví, ale že se zeptá Rožánka, až se vrátí. 10. 3. provedla Vojenská policie další "podání vysvětlení" s Janečkem a tentokrát ještě i s šéfredaktorem zpravodajství Novákem. Z tohoto "podání vysvětlení" příslušníkovi vojenské policie pro jeho protokol "vyplynulo", že tím, kdo by mohl "něco vědět", by mohl být editor zpravodajství Ouředník...

Pokud na základě tohoto záznamu postupu příslušníků vojenské policie pochybujete o jejich zdravém a právně nezamlženém rozumu, já také. Pokud si stále ještě myslíte jako oni, že originál onoho "dokumentu č. 2" se už v době vysílání první reportáže 9. 2. 2011 nacházel v Rožánkově kanceláři či dokonce v objektu ČT, musíte pochybovat o novinářské profesionalitě Rožánka. Já ne. Stejně jako nepochybuji, že ani příslušník vojenské policie, ani editor Jan Ouředník by nerozeznali barevnou kopii dokumentu od jeho originálu. Kameře je tento rozdíl ukradený také.

Nicméně víme, že editor zpravodajství ČT Jan Ouředník se nejspíše nezachoval profesionálně. Řekl a udělal víc, než s ohledem na § o ochraně zdroje vysílané informace dle vysílacího zákona udělat měl či musel. Vydal dobrovolně kopii kopie onoho hledaného dokumentu a o vlastní vůli udal osobu, která mu kopii kopie přinesla - redaktora Richarda Samka. Prý mu jej na okopírování přinesl z kanceláře Karla Rožánka a po provedení kopie si jej zase odnesl.

Policejní ohař se vydal po stopě. Hledej, Azore.

Jedna kancelář je přeci jen méně, než několik set kanceláří... Policejní ohař se nicméně nejspíš domnívá (podle sebe soudím tebe), že Rožánek nikam než k sobě do kanceláře nechodí a nikde než u sebe by tak důležitý dokument nenechal. Paradoxně mu nedošlo, že Richard Samko dokumentem disponoval a odnesl ho editorovi on, a nikoliv Rožánek. Paradoxně mu nedošlo, že ještě dřív měl poradu s šéfredaktorem. Orgán ale nemyslí, orgán koná. A orgán se rozhodl vyzvat k vydání "věci" generálního ředitele. To už mu musely nutně rupat nervy. Kancelář byla nepřístupná ("pejsek" ochranky budovy nejspíš dělal na některý z vyčnívajících orgánů orgána "haf") a Rožánek taky. I generální ředitel byl nepřístupný. Nebyl.

Rožánek se vracel z boji zmítaného Afghánistánu 10. 3. a už na letišti Ruzyně na něj čekal příslušník Vojenské policie, kterému Rožánek odpověděl opět kouzelnou formulkou vysílacího zákona o ochraně zdroje a odmítl s tímto odůvodněním vypovídat. Řekl mu nicméně, že i kancelář je majetkem České televize a tak sním tam nesmí policista vstoupit a příslušník Vojenské policie jeho vysvětlení vzal na vědomí a neučinil vůči němu žádné další právní kroky. Nechal ho jít se vyspat. Nicméně Rožánek nešel spát, ale odjel na Kavčí hory... To byl stále ještě čtvrtek.

Argumentace státního zástupce Vladimíra Mužíka, když Rožánek spal...

Pro státního zástupce je vysílací zákon, jak je Britským listům zřejmé z odůvodnění jeho žádosti o příkaz k prohlídce "jiných prostor" České televize, onou "umělou překážkou, která má vést k znemožnění vydání věci", kterou se rozhodl překonat stůj co stůj. I prostřednictvím samopalu a skokem plavmo přes televizní turniket. Bez mozku se intelektuální překážka překonat nedá. Soudci Novému sdělil, že "přitom ze strany orgánů činných v trestním řízení není snaha po zjištění informačního zdroje redaktorů, ale pouze o zajištění důkazu, který může objasnit otázku, kdo utajovanou písemnost z ministerstva obrany neoprávněně kopíroval". Státní zástupce také soudci sdělil, že do "současného dne" nebyl nalezen ani výtisk číslo 1, určený do rukou ministryně Vlasty Parkanové.

15. 03. 2011 Štěpán Kotrba: Parkanové se na ministerstvu obrany ztratila její vlastní kopie utajeného dokumentu ZDE

Právě to byl pro státního zástupce argument, proč má být provedena prohlídka jiných prostor, konkrétně kanceláře Karla Rožánka, a přitom "zajištěna nejen vlastní listina, ale i všechny další listiny, datové nosiče či jiné věci, které by mohly objasnit, jakým způsobem a kým byl výtisk číslo 2 získán".

Tuto informaci v této podobě soudce převzal, ztotožnil se s ní a na jejím základě vydal příkaz nijak rozsahem neomezené "prohlídky jiných prostor v budově České televize v kanceláři označené štítkem s popisem č. 145, středisko 411, domácí zpravodajství, s uvedenými jmény Luboš Rosí, Karel Rožánek, Richard Samko."

POSTSCRIPTUM 17:15: Podle šéfky pražského městského státního zastupitelství Jany Hercegové měl návrh na prohlídku, odeslaný státním zástupcem Vladimírem Mužíkem soudci Kryštofu Novému veškeré formální náležitosti, které měl mít, a nevzbuzoval žádné pochybnosti o svém účelu. Chybovala prý JEN vojenská police...

15.3. 2011 iDnes: Vojenská policie dle žalobce při razii v ČT chybovala, věci má vrátit ZDE

Sněmovna hlasy vládního tábora odmítla požadavky opozice, aby premiér Nečas nebo ministr Vondra vysvětlovali páteční zásah Vojenské policie v ČT.

Pavel Kováčik (KSČM):... Česká televize je občany z koncesionářských poplatků placenou veřejnoprávní institucí, pro kterou, mimo jiné, také platí zákony, které chrání informační zdroje novinářů, chrání celé to prostředí natolik, aby se mohlo alespoň občas říkat, že žijeme i v mediálním demokratickém prostředí. Sama vláda prostřednictvím zásahu Vojenské policie právě tuto pravdu, která je jinak vyhlašována ze všech stran, docela dost silně zpochybnila. My nechceme nic jiného, než slyšet věrohodné vysvětlení, za jakých okolností a proč se to stalo, a věřím tomu, že i čeští občané, občané České republiky, pak přestanou v některých krocích vlády spatřovat spíše než snahu dobrat se zákona snahu zastrašit, umlčet všechny, kdo mají jiný názor, zastrašit média, která píšou či vysílají jinak, než je oficiální linie. ....

stenoprotokol ZDE

Vítězslav Jandák: (ČSSD): ...Dámy a pánové, já bych se rád připojil k předřečníkovi a rád bych za náš klub požádal, aby byl zařazen bod, kdy by nás ministr obrany informoval o ozbrojeném zásahu v české veřejnoprávní televizi. Já bych k tomu dodal vtipně: popravdě - protože já jsem byl bohužel přítomen celému zásahu. ...

Hlasování pořadové číslo 3, přítomno 183, pro 73, proti 32. Tento návrh přijat nebyl. ZDE

Kdo lže, ten i krade, říkávala moje babička

"Já jsem vydal povolení na zabavení jednoho listinného důkazu, případně jeho kopií či třeba šanonu, v němž byl. A nikoliv k vystěhování celé kanceláře. Kladu si otázku, zda zasahující policisté projevili absolutní neznalost a ignoraci zákona, či zda úmyslně nezneužili příkaz soudu k prohlídce prostor kanceláře číslo 145, a to za situace, kdy věděli, že kancelář užívají tři redaktoři. Tedy nikoliv jen Karel Rožánek, který měl dokumentem disponovat," řekl MF DNES Nový.

iDnes: Vojákům jsem povolil odnést z ČT šanon, ne vystěhovat kancelář, říká soudce ZDE

Soudce úmyslně a prokazatelně lže, jestliže dnes "zděšeně" tvrdí, že vojenské polici nedovolil odstěhovat kancelář, ale "jen šanon". Dovolil jim vše. Kdyby si vzali i nábytek a obsah ledničky, bylo to vše na základě povolení soudce. Takový papír soudce podepsal.

"Očekával jsem, že přijdou do televize čtyři neozbrojení důstojníci v uniformách, prokážou se povolením soudu a pokusí se v poklidu zabavit jeden listinný důkaz. Pokud by jim nebylo vyhověno, tak zavolají státní policii. Místo toho se stalo to, co všichni viděli. Jsem z toho zaskočen. Za 19 let kariéry jsem tohle nikdy nezažil," říká soudce Nový.

Opět lež, i když je otázka, zda tentokrát není neúmyslná.

Soudce Kryštof Nový napsal do povolení, že "Obvodní soud pro Prahu 6 "přezkoumal spisový materiál a dospěl k závěru, že je zcela důvodný. V dané věci je třeba zajistit listinné a JINÉ důkazy jak shora specifikováno, které doposud nebyly dobrovolně vydány". Soudce napsal ještě i to, že "v případě této prohlídky jde o NEODKLADNÝ a NEOPAKOVATELNÝ úkon." Zabaven mohl být i tácek od buřtu se zbytky hořčice, protože co kdyby obsahoval mimo vyuzené vepřové DNA i zbytky DNA Karla Rožánka, která by se mohla najít na klice od dveří náčelníka vojenské rozvědky... Neodkladný je stále, ačkoliv dle informací, které měl soudce k dispozici, když povolení k prohlídce vydával, ho vojensko-policejní "orgán" odkládal od 18. 2.

Neopakovatelný je. V tom má soudce pravdu. Nemyslím si, že by se podobná akce dala opakovat vícekrát za sebou, například v kancelářích a v trezoru generálního ředitele ČT Janečka.

"Současný den" je nejlepší markant na pochopení inteligence státního zástupce Městského státního zastupitelství. Orgáni se do soudného dne česky nenaučí.

To, že soudce Nový pojal argumentaci státního zástupce "jako důvodnou", vypovídá o jeho19 let trvající soudcovské profesionalitě, za které se s takovým postupem vojenské policie nesetkal. To Rožánek jo. Takhle určitě zasahovala vojenská police v Afghánistánu, když hledala Talibance. Rožánek může být ještě rád, že mu nejprve nehodila do dveří od kanclu granát.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.3. 2011