Jak Nečas před Ústavním soudem prokázal, že je šlechtického původu, o kupeckých počtech a jak to všechno asi dopadne

17. 2. 2011 / Petr "Vlk"

Ústavní soud zahájil jednání ohledně stížnosti poslanců sociální demokracie na Noc dlouhých nožů v parlamentu, kdy byly restrikční zákony protlačeny parlamentem a senátem v legislativní nouzi.

Od rána veškeré zpravodajské servery jely on line. V podstatě jednání u ÚS přenášely v přímém přenosu. Takže zájemce o dění před soudem si mohl celkem reálně vytvořit dost věrný obrázek o situaci v soudní síni.

Žalující soc dem vytáhla s očekávanými a logickými argumenty -- zneužitím institutu legislativní nouze, účelové hlasování tzv. "starého" senátu.

Pak přišla nečekaná, dramatická a velká pauza -- scházel žalovaný -premiér Petr Nečas. Nestíhal. Když asi s hodinovým zpožděním přijel a dostal slovo, hájil hrubé použití síly v parlamentu i senátu tak, jak se dalo čekat.

Prý hrozily škody nedozírného dosahu, prý ČR také hrozilo snížení úvěrového ratingu. A prý opozice chtěla zdlouhavým projednáváním blokovat přijetí reformních zákonů.

Jen si to představte - opozice chtěla projednávat zákony normálním standardním postupem! Ta drzost!

Chtěla zásadní zákony podrobit parlamentnímu zkoumání, normálnímu projednání ve výborech, s plným připomínkovým řízením. Neslýchané!

Ono toho neslýchaného bylo podstatně více. Mimo jiné pozorný divák musel zjistit, že Petr Nečas není jen tak někdo. Nýbrž - že je nepochybně šlechtického původu.

Dokonce je potomkem velmi známého a starobylého rodu. Že jste o tom dosud nikdy neslyšeli a že na levobočka nevypadá?

Inu, baron Prášil byl evidentně nesmírně plodný muž a zanechal nám spoustu potomků...

Takže svůj nově získaný predikát hájil skutečně udatně, jak se na majitele modré krve sluší a patří. Soudkyni Wagnerové například tvrdil, že stát by byl přišel o 45 miliard. Viz záznam z jednání http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=690439 v čase 11:40.

Kupodivu sdělovací prostředky referují jen o miliardách 35 a to v okamžiku , kdy Klaus podepsal čtvrtý z redukčních zákonů - viz http://byznys.lidovky.cz/podpora-stavebka-klesne-na-pulku-klaus-podepsal-usporny-zakon-p7z-/statni-pokladna.asp?c=A101126_111721_statni-pokladna_kik

Podobně je tomu ohledně snížení ratingu v čase 12:20, kdy Nečas jedním dechem říká, že: prý věci byly diskutovány, písemný dokument neexistuje, ale vláda prý vycházela i z dokumentů ratingových agentur!

Něco podobného skutečně může tvrdit jen opravdu přímý potomek legendárního barona! A věřit jen skalní příznivec téhle vlády nebo Pepek Vyskoč!

Pokud vím, poslední úprava ratingu země proběhla asi před 5 roky a od té doby se rating ČR, ani u jedné ze tří hlavních agentur, nezměnil a je opatřen predikátem - stabilní výhled. Jen Moodys' loni začátkem léta naznačila, že by jej mohla o stupeň zvýšit... Takže šlechticovo slovo první - hrozí nám snížení ratingu je stejně nesmyslné jako jeho slovo druhé -- vycházeli jsme z dokumentů ratingových agentur.

Toto prostředí trošku znám. A neumím si představit, že by KTERÁKOLI z oněch tři AGENTUR poskytla Nečasově vládě JAKÉKOLI SVÉ INTERNÍ DOKUMENTY!

Prapraprapradědeček se za svého potomka skutečně nemusí stydět. Povedl se mu.

Vypadl z role jen jednou- když opět soudkyně Wagnerová položila Nečasovi záludnou otázku -- kdy by asi došlo ke schválení zákonů, pokud by vše šlo normální cestou?

Odpověď --v parlamentu začátkem prosince.... Že logika věci je jasná? Také si myslím. Nicméně nejspíš jak komu.

Proto přidám pár jednouchých výpočtů, které ukáží naprostou neudržitelnost tvrzení o škodách velkého rozsahu, pokud by zákony putovaly normální legislativní cestou.

Přijmu Nečasovo tvrzení o ohrožených 45 miliardách, jakkoli to neodpovídá zveřejněným informacím hned po proválcování zákonů oběma komorami parlamentu.

Ale nešť!

Tak tedy 45 miliard bylo ohroženo...

Hmm... Jak že je velký státní rozpočet? Řádově 1200 miliard. Kolik že je oněch 45 miliard % z rozpočtu? Celých 3,75%....

Ne dosti na tom. I se všemi možnými obstrukcemi opozice nemohlo prohlasování normální cestou trvat rodině 118 déle než měsíc navíc takže by tytéž zákony platily od 1.2.2011...

Oněch "ztracených" 45 miliard se redukuje na 1/12!! Z 3,75% ohroženého rozpočtu máme kolik? 0,31 %.

Kolik že to je v miliardách? 3,75.. říkáte velké číslo? No když uvážíme, že redukce státního příspěvku na stavební spoření mělo přinést 6,5-8,5 miliardy a že příspěvek se vyplácí až v dubnu, tedy dávno po schválení oněch drakonických zákonů, redukujme zmíněných 45 miliard o tuto položku.

Volme nejnižší hranici -6,5 miliardy.. Kolik to dělá teď? 3,2 miliardy.. Říkáte pořád velké číslo?

Jak se to vezme. Z celkového rozpočtu jde nanejvýš o 0,27 %.....

Chce někdo tvrdit, že je schopen státní rozpočet plánovat a dodržet s takovouhle filigránskou přesností?

Podle mne je to naprosto nemožné i pro nejtvrdšího finančníka na světě.. A u takového Kalouska dokonce absolutně vyloučené.

Stačí vzpomenout na jeho rozpočet 2009. Kdy se netrefil jen o nějakých 200 miliard.

A abych miliardy přiblížil ještě normálnímu smrtelníkovi naprosto dokonale, přidám výpočet, jak by taková diference byla velká v normálním rodinném rozpočtu.

Představme si normální rodinu. Dva dospělí, dvě děti. Rodinu relativně dobře situovanou. Oba rodiče berou průměrnou mzdu - 23 000 hrubého měsíčně.

Každý z nich bere tedy hrubého 276 000 Kč ročně, čistého pak 214 728 Kč.

A předpokládejme, že jejich výdaje se rovnají jejich příjmům -- tedy 429 456 Kč.

A představme si, že tato rodina je ve stejné situaci jako ČR, pokud by došlo k normálnímu schvalování oněch zákonů bez legislativní nouze.

Jistě by i ona musela být přímo zdeptána oním neplánovaným výpadkem v lednu. Když situace opravdu byla tak dramatická, jak popisovala rodinka a jak dnes tvrdil šlechtic Nečas.

Takže naše hypotetická rodina je ohrožena neplánovaným výpadkem příjmů v lednu ve výši 0,27% celkových čistých příjmů... Kolik že to je v penězích? 1159,53 Kč..

Ano vážení -- z lednového rozpočtu by oné rodině nečekaně vypadlo necelých dvanáct stovek!

Posuďte sami, zda to onu hypotetickou rodinu na zbytek roku ohrozí či nikoli, když má celoročně k disposici skoro 430 tisíc korun čistého příjmu.

Nevím zda má Petr Nečas už erb. Nevím ani, jaký erb má rod Prášilů. Já navrhuji, aby, pokud si jej teprve bude pořizovat, šel s dobou a dal si do něj kalkulačku.

Samozřejmě zlatou do modrého pole.

Pokud si ústavní soudci provedou výše zmíněný propočet, musí rozhodnout zcela jednoznačně. Pokud..

Osobně tomu moc nevěřím. Jednání bylo odročeno na 22.února. Dotazy vedle soudkyně Wagnerové a předsedy soudu Rychetského už vznesli jen další dva soudci.

Jako bych viděl rozhodování téhož soudu ohledně zdravotnických poplatků.

Který většinou 8:7 seznal, že když je v ústavě věta že.... "Zdravotní péče je u nás bezplatná na základě zdravotního pojištění", znamená to, že poplatky jsou v souladu s ústavou a bezplatností zdravotní péče. Takže očekávám obdobný verdikt se stejnou většinou a velmi komplikovaným zdůvodněním toho, že hrubé zneužití síly je ve sněmovně vlastně normální a také v souladu s ústavou.

Takže ho lze kdykoli zopakovat.

Při tom je jasné, že celá aféra má velmi jednoduché pozadí - jednak kolize schvalování rozpočtu a doprovodných zákonů s podzimními volbami a jednak naprostá a brutální neochota vládní rodiny 118 nechat hovořit opozici k oněm zákonům, tak aby volič konečně prohlédl co mu symbióza ptáka, knížecí fajfky a antidinosaura provádí s peněženkou. A co provádí vůbec.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 17.2. 2011