Knihy nejsou maso

18. 2. 2011

Mezinárodní Festival spisovatelů Praha a redakce literární.cz podporují prohlášení trojice českých nakladatelů proti zvýšení DPH za knihy. Česká nekomerční kultura je na úbytě a lhostejnost politických elit k jejím potížím jde ruku v ruce s trendem krátkozrakých plošných řešení. Myslet si, že s kulturou lze nakládat jako s kterýmkoli jiným segmentem trhu, je necitlivé. Knihy nejsou maso. Tento manažerský přístup plíživě likviduje všechny projevy kultury, které si na sebe nejsou schopny vydělat. Kulturní hodnota je penězi nevyčíslitelná a tlaky na ziskovost kultury jsou jen horším způsobem cenzury. Právě na toto téma apeluje trojice nakladatelů -- Martin Vopěnka, Michal Rybka a Pavel Nýč v souvislosti se zamýšleným navýšením daně z přidané hodnoty za knihy.

V době vládních škrtů slýcháme neustále v médiích politiky hovořit o úsporných opatřeních. Jakoby ona "úsporná opatření" byla nějakým druhem záchranného eufemismu, samospásnou mantrou. Je proti zdravému rozumu stavět otázku šetření nad ostatní systémová řešení.

Poslední vládní kroky motivované snahou zajistit dostatečné úspory, které mají doputovat hlavně na zpustošené konto příjmů sociálního pojištění, směřují k zavedení rovné daně z přidané hodnoty. To v případě knih znamená navýšení z deseti na devatenáct procent. Logickým argumentem nakladatelů přitom je, že výsledný dopad na státní rozpočet bude pravděpodobně nulový, vezmeme-li v úvahu, že příjmy z DPH se sice zvýší, ale zároveň dojde k poklesu zisku nakladatelů, odvodů daně z příjmů, velká část zaměstnanců knižního průmyslu přijde o práci, autoři a překladatelé o honoráře a svou obživu, polygrafický průmysl o zakázky a všichni budou šetřit a způsobí ekonomice mnohem větší újmu. Nehledě na to, že krásná literatura zůstane opět snem budoucnosti.

Trojice nakladatelů 13. února rozeslala ke zveřejnění dokument, v němž vyzývají politiky, aby se postavili za českou kulturu (celý dopis si můžete přečíst ZDE). Nejzajímavější částí dopisu je však přiložená tabulka, která nabízí srovnání toho, jak problematiku řeší ostatní evropské státy. Většina vyspělejší části Evropy drží daň kolem 5 % a zbytek pod 10 %. Velká Británie spolu s Irskem dokonce na knihy neuvalují DPH žádné. Státy, které v případě knih uplatňují větší než desetiprocentní daň, jsou pouze Lotyšsko (12 %), Bulharsko (20 %) a Dánsko (25 %). Z tabulky také vyplývá, že většina opravdu vyspělých evropských států má daňovou hladinu pro knihy nastavenou tak, že je nižší než u potravin a léků. Státní podpora kultury a vzdělávání by měla být základem každého vyspělého státu. Základem, který by nikdo neměl "škrtat" ani "úsporně opatřovat", neboť by se vše křehké, čeho bylo dosaženo, mohlo rychle zhroutit. Ostatní státy nás stále vnímají jako literární velmoc. A nyní bychom se měli ocitnout mezi nejzdaněnějšími, nejodřenějšími a nejzpustošenějšími knihovnami Evropy. Už dnes si knihovny nemohou dovolit kupovat knihy. Co teprve s dvojnásobnou daní? A co školy a studenti? Nebo vláda počítá s tím, že na učebnice bude jiná daň? Skončí tedy vše tak, že studenti budou lepit díry v důchodovém rozpočtu? Za Festival spisovatelů Praha a redakci literární.cz doufáme, že ne. Ministr Besser vyjádřil obavám nakladatelů pochopení a slíbil vyjednat na vládní úrovni pro knižní trh lepší podmínky. To je první pozitivní posun v boji proti vyššímu zdanění knih. Bohužel se dosud v podobném smyslu nevyjádřil nikdo ze zástupců koaličních stran. Otevřená podpora z pozice ministra je však jednou věcí a skutečná pravomoc rozhodnout o problému věcí dosti odlišnou.

17. 2. 2011 za Festival spisovatelů Praha a redakci literární.cz Václav Kovář

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.2. 2011