Ideálem ČR není protekce a papalášství

17. 2. 2011 / Michal Škop

Ivan David píše, že protekce je v politickém rozdělování veřejných peněz normou. Jak kde. Je normou ve vašem městě? V českých veřejných zdravotnických zakázkách to asi normou je, to mu samozřejmě věřím. Ale není to západoevropskou normou. Za zneužití veřejných peněz chodí do vězení i poslanci. Například Bývalý poslanec odsouzen za falešné účetnictví na půldruhého roku do vězení.

Pánové Heger i David, oba nedávní ředitelé velkých nemocnic, jistě vědí, že bez "přímluvců" by leccos u nich v nemocnici nebylo. Ale ředitelé jsou v tomto nehospodárném výdeji veřejných prostředků ta slabší strana. Jejich chování je pochopitelné, logické. Ale šokujícím se stává v okamžiku, kdy se stanou ministrem zdravotnictví. Není normální (v západoevropském slova smyslu), aby ministr jen tak prohlásil: "Bez protekce v politickém rozdělování neuspějete." Aby nenásledovala věta: "Ale již mám rozběhlý plán, který tomu zamezí - do roka a do dne." Není normální, aby skutečně takový plán ještě neměl.

Popis "výběrového řízení" je opět bezpochyby pravdivý, věřím, že bývalý ministr Ivan David ví, o čem mluví. Ale dá se proti tomu něco dělat a leccos i vcelku snadno. Například vše přehledně zveřejňovat. Na Slovensku od letoška není platná veřejná smlouva, dokud není zveřejněná na internetu. Jistě podstatná část potencionálně předražených zakázek se tím řeší. Jednoduché opatření "za pár euro".

David ironicky píše: "Chtěl bych vidět prezidenta republiky, který by při plánovaném vyšetření jeho manželky nezatelefonoval řediteli nemocnice (byť i prostřednictvím tajemnice)." Ale to přesně ten problém.

Já skutečně očekávám, že prezident nebo jakýkoliv jiný úředník či politik se bude chovat normálně v západoevropském slova smyslu. Beru za samozřejmé, že úředník či politik nebude zneužívat prostředků, které mu poskytujeme k práci. Že nebude zneužívat svého postavení k protekci. Že nebude "papalášem". Že jeho sekretářka nebude vyřizovat osobní věci za veřejné peníze (její čas, telefon). Ostatně pan David je placen z veřejných peněz -- vyřizuje si snad on sám soukromé věci za veřejné peníze? On si snad neplatí svoje soukromé telefony sám?

Není normální v západoevropském slova smyslu, aby "firma postavila krom budovy pro veřejné účely ještě nějakou menší pro soukromé účely". To se možná "dělalo za starověku", tento princip jistě byl normální v Československu před rokem 1990. Možná to z Prahy, kde je bezpochyby zneužívání veřejných peněz v ČR nejrozšířenější, není tak vidět. Ale osobně vidím, že plno lidí tento princip prostě nebere jako normu. A nechtějí se s tím jen tak smiřovat ani u jiných, kteří by rozhazovali peníze, které jim svěří.

Ideály novodobé ČR jsou založeny na západoevropské kultuře. Ne na latinsko-americké nebo (jiho-)italské. Jsou dobře shrnuty v prvním novoročním projevu Václava Havla z roku 1990 (tedy ještě z doby před jeho "proměnou"). Například:

"[...] politika by měla být výrazem touhy přispět ke štěstí obce, a nikoli potřeby obec podvést nebo ji znásilnit".
Ostatně i o protekci ve zdravotnictví mluvil:
"Žádné lepší potraviny či nemocnice už nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíc potřebují."

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 17.2. 2011