Když už, tak už!

16. 2. 2011 / Jiří Baťa

V souvislosti s projednáváním návrhu zákona v Parlamentu ČR se mi dostal do rukou i návrh Zákona o účastnících protikomunistického odboje a o účastnících odporu proti komunismu. Pominu-li subjektivní nesouhlas s některými navrhovanými pasážemi, chci poukázat na několik faktických nedostatků, které tento zákon obsahuje.

V první řadě si nemyslím, že v titulu návrhu Zákona je správné používat terminologii "komunismus". O existenci, resp. neexistenci "komunismu" bylo již mnoho fundovaného napsáno, nicméně jistí lidé (předkladatelé zákona) tento fakt nehodlají respektovat. V konkrétním případě se domnívám, že by mělo být správně v titulku uvedeno ...a o účastnících odporu proti komunistickému režimu, nikoliv proti komunismu. Autoři návrhu zákona používají nesourodě jednou pojem komunismus, jindy pojem komunistický režim, stejně jako komunistický totalitní režim, přičemž jde obsahově o jedno a totéž. Takovéto rozdílné pojmenovávání jedné a téže skutečnosti je irelevantní a chaotické.

Rovněž podmínky pro vydání "Osvědčení" jsou značně problematické, ale velmi nepatřičné se mi jeví především přiznání statutu "válečného veterána". To je ve srovnání s válečnými veterány, skutečnými účastníky válečných událostí, značně přitažené za vlasy, ale prosím! Samozřejmě mohu souhlasit s výjimkami, kdy se zcela evidentně prokáže, že osobě, požívající ocenění "Osvědčení" jako účastník protikomunistického odboje je přiznán statut "válečného veterána" jestliže se prokazatelně se zbraní v ruce stavěla proti komunistickému režimu. To ovšem za předpokladu, že jak praví § 3, odst. 7 navrhovaného zákona, že: ...nebylo postupováno zavržení hodnou pohnutkou, nebo zavržení hodným jednáním, směřujícím k popření individuálních lidských práv a svobod a tomuto jednání se v rámci akcí ...bylo možno vyhnout! Kromě toho zde hraje i svou roli skutečnost, že k tomu, aby mohla osoba požívat statut válečného veterána, nesměla by spáchat trestné činy z pohnutek nízkých a nečestných. V tomto případě narážím na "hrdinné činy a následné (uvažované) vysoké (snad i státní) ocenění (vyznamenání) statečnosti a jiných superlativů na činnost bratří Mašínů" (dále netřeba rozvádět).

Jako poněkud abstraktní, resp. problematické se pak jeví vydávání statutu válečného veterána na podmínky Zákona o válečných veteránech č. 170/2002 Sb. Problematické potud, pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že v návrhu zákona je pouze odkaz na Zákon o válečných veteránech č. 170/2002 Sb., jehož znění je aplikováno na podmínky válečných veteránů z řad příslušníků armády, nikoliv z řad účastníků protikomunistického odboje nebo odporu. V návrhu Zákona tedy chybí podmínky a specifikace postupu pro udělování statutu válečného veterána, což je dle mého soudu dost značný nedostatek, neboť markantních rozdílů mezi oběma kategoriemi (příslušník armády versus účastník odboje či odporu) je více než dost Když už návrh, tak pořádný a dokonalý! Paskvilů už bylo dost.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 16.2. 2011