Posuďte sami, pro koho pracuje vaše vláda!

14. 2. 2011 / Josef Mrázek

Skupina nejhůře placených lékařů (30 % nemocničních, to je méně než 10 % všech) požádala o přiměřenou opravu svých příjmů a pracovního přetížení plným právem a nebyl problém jim vyhovět. Ale místo slušného jednání byli provokováni sdělením, že se jim platy sníží o 10 %. Již to bylo podezřelé. Když později hrozilo, že nedohoda povede k vážné krizi, ustoupili lékaři ze svého střízlivého požadavku ještě o jednu třetinu. Schylovalo se k dohodě, ale do jednání vstoupil premiér Nečas s tím, že se třetina snížené částky použije pro sestry.

Sestry rozumně chápaly, že požadavky lékařů jsou oprávněné, a kdyby nedošlo k dohodě, samy by přišly o práci. A tak podpořily lékaře spontánní iniciativou SOS zdravotnictví. To se zřejmě nehodilo premiérovi a tak použil bývalou ministryni Juráskovou, která již předtím lékaře neprávem napadla jakoby za sestry, ale těch je v její Asociaci jen asi šestina ze všech a ani ta s názory Juráskové nesouhlasí. Nečas ignoroval většinovou iniciativu sester a Juráskové slíbil půl miliardy. Přesto, že taková částka se dala uvolnit bez zásahu do státního rozpočtu a sestry nechtěly, aby se ubrala lékařům, trval na tom, že ji lékařům ubere.

Pokud by se podařilo tímto způsobem rozbít dohodu, rozpadl by se sytém nemocniční péče a došlo by zřejmě i k úmrtím pacientů. Byla by to vina vlády, protože ta podle Ústavy ČR odpovídá za dostupnost zdravotní péče a je její povinností hledat dohodu. Proti vládě mluví i to, že dosáhnout dohody bylo snadné a byla schválně mařena. Lékaři mají právo dostat za práci spravedlivou odměnu. Avšak místo úsilí o dosažení dohody se dělaly různé krizové scénáře, na první pohled neschopné odvrátit podstatu katastrofy. Do jednání v této fázi vstoupily energicky všeobecné i zdravotnické odbory a donutily vládu ke zdánlivému ústupu k původně slíbeným dvěma miliardám.

Vláda (prostřednictvím poslušného ministra Hegera) se ani po intervenci odborů nevzdala úmyslu překazit dohodu a trvala na těch částkách pro jednotlivé lékaře, které by odpovídaly jedné a půl miliardě. A hned vzápětí vyhlásili téměř reklamním způsobem (za pomoci veřejnoprávní televize !!!) známí privatizátoři, že "pomohou" a rozeberou si oslabené nemocnice do soukromého vlastnictví. Tím se potvrdilo podezření, že cílem úsilí o nedohodu je právě předání našeho společného majetku za babku do předem známých soukromých rukou a následné zdražení zdravotní péče po americku. A to vše cestou utrpení obyvatelstva a asi i ztrát na životech. Za jak velké hlupáky nás vláda považuje!

Josef Mrázek,

vicepresident Svazu pacientů ČR

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.2. 2011