FCIC k příčinám finanční krize: Dramatická selhání v řízení korporací a ve zvládání rizik

14. 2. 2011

Velmi zestručněné závěry 633 stran "Angelides Report" FCIC - zprávy Americké národní komise vyšetřující finanční krizi. Dne 16. února 2011 bude zpráva projednána na Finančním výboru Kongresu USA.

TIV│

1. Finanční krizi se dalo zabránit. Byla "man-made" - vytvořená jednotlivci. Kapitáni financí a lídři ménění veřejnosti ignorovali varování a nezkoumali, nechápali a nezvládli rizika systému, důležitého pro blahobyt Američanů.

2. Rozšířená selhání finanční regulace a dozoru devastovaly stabilitu finančních trhů národa. Strážci nebyli na svém místě pro široce přijatou víru v samoregulaci trhů a schopnost finančních institucí uhlídat sama sebe.

3. Dramatická selhání v řízení korporací a ve zvládání rizika v systematicky důležitých institucích byly klíčovou příčinou této krize. Existoval názor, že instinkt sebezáchovy velkých finančních firem je ochrání od fatálního riskování bez potřeby přítomnosti regulující ruky, jež by, dle názoru firem, tlumila inovaci.

4. Kombinace nadměrného půjčování, rizikové investice, a nedostatek transparentnosti položilo finanční systém na kolizní dráhu s krizí. Je jasné, že zranitelnost byla závislá na selhání v řízení korporací a regulaci, ale je sama o sobě významná natolik, aby zde byla hodna naší pozornosti.

5. Vláda byla stěží připravena na krizi a její nedůsledné reakce přispěly k nejistotě a panice finančních trhů. Část našeho úkolu bylo prozkoumání činnosti vlády v odezvě na vyvíjející se krizi a ne jen opatření, jež jí předcházely, abychom určili, zda dané akce pomohly nebo zhoršily krizi.

6. Došlo k systémovému selhání v zodpovědnosti a etice. Zdraví a prosperita finančního systému naší země spoléhá na férové jednání, zodpovědnost a průhlednost.

7. Došlo ke kolapsu standardů v hypotéčním půjčování a linka sekuritizace hypoték zažehla a rozšířila plamen nákazy a krizi. Tato zpráva uvádí korozi standardů hypoték a sekuritizace, jež dopravila toxické hypotéky z Ameriky investorům na celé zeměkouli.

8. Přímé deriváty (over-the-counter derivatives) přispěly významně k této krizi. Nařízení z roku 2000 o zákazu regulace federální vládou a státními vládami byl klíčovým obratem v pochodu k finanční krizi.

9. Selhání úvěrových ratingových agentur byly podstatné zuby v ozubeném kole finanční destrukce. Tři úvěrové ratingové agentury byly klíčovým faktorem umožňujícím finanční kolaps (meltdown).

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.2. 2011