Univerzitní odbory na Glasgow University znovu vyhlašují hlasování o stávce

31. 1. 2011

Funkcionáři odborů informovali členskou základnu, že vedení univerzity usiluje o podstatné snížení penzijních benefitů v soukromém univerzitním důchodovém zabezpečení a není za daných okolností ochotno s odbory v této věci vyjednávat. Zároveň vedení univerzity odmítlo poskytnout odborům záruky, že nedojde k násilnému propouštění univerzitních zaměstnanců.

V obou záležitostech tedy hodlají univerzitní odbory uspořádat podle zákona volby členské základny. Budou se jí dotazovat, zda členové odborů souhlasí s vyhlášením stávky.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 31.1. 2011