Koordinujme to, co děláme

31. 1. 2011

V Brně působí celá řada aktivistických organizací. Mnohé však mají omezenou členskou základnu a tím i organizační potenciál. Obvykle bojují s nezájmem a lhostejností z řad občanů i případných nových členů. Oblasti zájmů na první pohled odlišných hnutí se však často překrývají, což otevírá možnosti spolupráce, která by aktivity i růst jednotlivých organizací podpořila. Na toto téma pořádá mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí debatu zástupců všech skupin, píše Tomáš Vokoun.

Bude se konat ve čtvrtek 3. února od 17:30 v Místogalerii (Skleněná Louka) na Kounicově 23, Brno.

Stěžejním diskutovaným tématem budou možnosti kooperace jednotlivých organizací za účelem zvýšení celkové efektivity (vzájemná výpomoc a podpora veřejných prohlášení, sdílení kontaktů a informací, společně organizované akce, apod.).

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 31.1. 2011