Petice "SOS zdravotnictví"

26. 1. 2011

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni dlouhodobě se prohlubující krizí hodnot v českém zdravotnictví. S vědomím mimořádné závažnosti současného stavu vyzýváme Vládu České republiky a jí pověřený orgán Ministerstvo zdravotnictví, aby konečně začaly se zástupci zdravotnické veřejnosti konstruktivně jednat.

S plným zněním dokumentu se můžete seznámit ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 26.1. 2011