Další uvažování o tom, jak učit

26. 1. 2011 / Jan Čulík, Miroslav Čapek

1) Zaujetí studentů: souhlasím, funguje to, dělám to. Velmi se mi osvědčily fotografie či krátká videa, které studenta uvádí do děje. Někdy též kladu na úvod otázky, které se pak snažíme společně během hodiny vyřešit, ale to nefunguje vždy, protože to od studentského intelektu vyžaduje aktivnější úsilí než jen pasivní sledování videa.

Co je velmi obtížné je udržení pozornosti po delší úsek. Studenti jsou dnes NEUVĚŘITELNĚ zformováni INTERNETEM. Je to fenomén, který podle mého není vůbec dostatečně prozkoumán, i když nějaké studie jsem už na toto téma četl.

Hodina na vysoké škole

26. 1. 2011 / Milan Kohout


Učím žáky:
V jeskyni se míhají po stěně stíny
a obyvatelé věří svým očím
V jeskyni se míhají po stěně stíny
a za ohněm si tře politik nahřáté ruce

Učím žáky:
To je prvni esej o televizi
napsaná před dvaceti čtyřmi staletími

Jeden z mých amerických žáků:
To už byla v tý době televize?

Zvací dopis (č.2)

26. 1. 2011 / Miloslav Štěrba

Vaše blahorodí, naši vzácní slovanští bratři a sestry v Ruské federaci (zvláště lékaři),

obracím se vás s naléhavou výzvou o pomoc! Nejdříve se omlouvám za chování některých svých spoluobčanů, kteří v pomýlenosti nedokázali přijmout vaši internacionální pomoc v roce 1968. Čas však pohnul oponou, a dnes jsme znovu ohroženi - na zdraví a životech.

Exekuce -- kde jsou skutečné problémy

26. 1. 2011 / Helena Svatošová

Je namístě, aby IuRe, jako organizace, která se nešvary a nezákonnostmi při exekucích zabývá již pět let, vyjádřilo v aktuální, a bohužel často hysterické, diskusi o exekucích (s výjimkami jako mj. velmi rozumně postavený příspěvek dr. Křečka). Že máme k věci co říct, snad svědčí to, že naši analýzu problémů u exekucí citoval Ústavní soud ve svém plenárním nálezu, zabývali jsme se desítkami kauz exekutorské svévole (a co je horší -- nevůlí nezákonnosti napravit), přes desítku připomínek jsme dlouhodobým úsilím v legislativním procesu nakonec vtělili do dvou novel exekučního řádu a právní úprava tak došla - i díky dalším změnám - během minulých dvou let změny k lepšímu.

Šalda o Česku

26. 1. 2011 / F. X. Šalda

Kdyby žil dnes F.X. Šalda, jistě by neponechal bez povšimnutí dění politické a jeho odraz v tisku, či, jak dnes říkáme, v médiích. V roce 1930 komentoval Šalda ve svém Zápisníku tzv. Dvořákovu aféru. MUDr. Arnošt Dvořák, dramatik a vojenský lékař byl obviněn, že uznal jako lékař neschopnými vojenské služby 4 brance, a to neoprávněně. Obhajován u soudu JUDr. Kamilem Reslerem, byl při procesu osvobozen. Šalda k tomu pod nadpisem "Demokracie a úcta k osobě občanově", píše František Řezáč:

Budeme všichni obchodovat s energií?

26. 1. 2011 / Tomáš Hyjánek

Ekologické organizace v Česku nedávnou nekritickou podporou solárních dotací nesmírně zproblematizovala budoucí nutnou společenskou debatu o energetické otázce. Základní problém vidím v tom, že způsob realizace dotací společnost rozdělil na dvě ostře protikladné skupiny: Na jedné straně producenti dotované energie ( a další napojené firmy, v to počítaje advokátní kanceláře), na druhé straně všichni spotřebitelé. Zájmy těchto dvou skupin jsou v naprostém protikladu -- jde o typickou hru s nulovým součtem. Dotovaní producenti se snaží dodat maximum energie za dotované ceny, bez ohledu na její okamžitou potřebu. Spotřebitelé platí v konečném ohledu vždy -- ať už obnovitelnou energii spotřebují, či nikoliv.

REKLAMA

Termovizní měření - spolehlivá analýza úniků tepla

24. 1. 2011

Tento článek je reklama

Řada starších budov i novostaveb trpí některou z konstrukčních závad, které se projevují nehospodárným nakládáním s tepelnou energií, tvorbou plísní, snížením tepelné pohody a životnosti zdiva, zhoršením statiky apod.

Jednou z vážných a poměrně běžných konstrukčních závad budov jsou například tepelné mosty, které jednak zhoršují celkovou energetickou bilanci stavby (vyvádějí z budovy teplo a zhoršují tepelnou akumulaci zdiva), jednak jsou nepřijatelné z hygienických důvodů, protože mohou vytvářet vhodné prostředí pro tvorbu plísní. Tyto plísně navíc rostou nejen na viditelných místech, kde je lze vizuální kontrolou odhalit a následně zahubit chemikáliemi, ale i na skrytých místech, kde jsou sice nenápadné, ale na mikroklima budovy mohou mít katastrofální vliv.

Obamovo poselství o stavu Unie: USA čelí podobné výzvě, jako v roce 1957

26. 1. 2011

Výroční poselství o stavu Unie přednášené před společným zasedáním obou komor Kongresu a nejvyššího soudu se neslo ve znamení varování, ale i optimismu. Prezident Obama hovořil o hrozbě americké ekonomické moci a globálnímu vlivu kvůli vzestupu Číny a vyzval Republikány, aby upustili od požadavků na rozsáhlé rozpočtové škrty a podpořili největší vládní investiční program od doby, kdy Spojené státy soupeřily v kosmonautice s někdejším SSSR.

Koutek reklamní tuposti 9 -- Na na na

26. 1. 2011 / Štefan Švec

Předložka "na" je běžnou součástí češtiny, jenom je jaksi nečekaně progresivní a vyskakuje leckde, kde bychom to nečekali. Tak už nějaký čas bydlíme "na Praze 8", zboží si můžeme vyzvednout "na prodejně", případně dokonce koupit "na e-shopu", a jak to tak vypadá, brzo budou věci i "na pronájem" místo "k pronájmu". I když někteří pronajímatelé si tím ještě nejsou úplně jistí... (Za námět a fotografii s pronájmy děkujeme Jiřímu Nermuťovi).

5th CRCEES Postgraduate Research Methodology Summer School

Politics of Language: Approaches to Nations, Communities and Cultures in Contemporary Central Europe

20. 1. 2011

New York University, Prague, Monday 11th -- Wednesday 20th July 2011

Centre for Russian, Central and East European Studies (CRCEES), UK New York University, Prague, Czech Republic

The 2011 CRCEES Summer School is open to research and taught postgraduate students from UK and overseas CRCEES partners whose research interests fall within the remit of the summer school programme. CRCEES will pay the full costs of registration, accommodation and excursions for students from its partner institutions, and will also provide funding towards their travel costs. Participants will be expected to pay for their own meals (lunch and dinner), unless otherwise indicated in the programme.

Zahraniční vysílání BBC vyhodí 650 novinářů

26. 1. 2011

Sekce BBC World Service, která má na starosti vysílání do zahraničí, oznámila, že kvůli nutnosti ušetřit na těchto aktivitách 50 milionů liber mimo jiné skončí na dlažbě 650 novinářů - více než čtvrtina současného personálu.

Malibu

26. 1. 2011 / Milan Kozelka

"My sme tu defakto pracovně," konstatuje Ivan
Langer během krátké polední pauzy na předku
uranového dolu, který katastrálně spadá pod
jáchymovský lágr Malibu. "Nemám s tím žádnej
problém," přitakává Alexandr Vondra. "Vidím to
stejně," souhlasí Miroslav Kalousek. Po celodenní
šichtě následuje dietní večeře a po ní hromadná
rozcvička. Každý vězeň dělá povinně 300 dřepů
a 200 kliků, poté absolvuje 500 metrů kolébavé
chůze v podřepu, s rukama sepjatýma za hlavou.
"Děláme to pro svý zdraví," konstatuje Langer.
"Je důležitý si zdokonalovat fyzičku," přitakává
Vondra. "Udržuje nás to v kondici," souhlasí
Kalousek. Za ostnatými dráty se točí kola těžních
věží, na špačkárnách pokuřují bachaři, štěkají psi.

Operní pěvkyně Naděžda Kniplová odmítla cenu Thálie

26. 1. 2011 / Nikola Slabáková

Naděžda Kniplová, světově proslulá česká operní pěvkyně, odmítla přijmout navrženou cenu Thálie za celoživotní mistrovství, na níž byla pro tento rok nominována. K tomuto rozhodnutí vedly prof. Kniplovou tyto skutečnosti: "Na toto ocenění jsem měla být navržena mezi prvními, tj. v rámci skupiny národních umělců. Dalším důvodem byl odmítavý postoj jedné členky odborné poroty vůči mojí osobě. V této době je toto ocenění pro mě milodarem a já jsem milodary v životě nikdy nepřijímala."

"A na co to těm děckám bude?" -- úvaha o výuce cizích jazyků

26. 1. 2011

Dovolím si ještě jednu poznámku týkající se dnešního školského a vzdělávacího (často nejde o totéž) systému, ke které mě přiměl článek kolegy Štěrby a nedávné články o prachbídné úrovni jazykových znalostí našich studentů. Nedávno jsem seděl s několika kolegyněmi ve školní jídelně našeho gymnázia a diskutovali jsme nad tématem výuky jazyků, napsal čtenář Michal Jánský.

O špičkách ledovců a limitech hluku

26. 1. 2011

Jako spoluorganizátorovi předvánočního happeningu Minuta hluku mi to nedá, abych se nezamyslel nad fenoménem hluku a jeho širšími aspekty. Samotný happening, ale i záměr vlády zvýšit povolené limity hluku, vnímám především jako špičku ledovce, odkaz na mnohem rozsáhlejší problém, který se pokusím postihnout ve větší rozmanitosti, píše Pavel Holubec.

Fórum s mottem : Je čas přejít od slov k činům!

26. 1. 2011

Poměrně málo známé občanské sdružení Reforma Společnosti (RS) a známější Alternativa Zdola (AZ), s podporou Českého sociálního fóra, svolávají, respektive vyzývají k setkání organizací, spolků a sdružení k debatě nad příčinami krize ve společnosti a jejich řešením. Toto setkání se bude konat jako

1.fórum Ekonomických a společenských alternativ 2011

v Praze dne 12. února (místo bude dodatečně a včas upřesněno).

Celodenní setkání cca 10:00 - 20:00.

Petice "SOS zdravotnictví"

26. 1. 2011

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni dlouhodobě se prohlubující krizí hodnot v českém zdravotnictví. S vědomím mimořádné závažnosti současného stavu vyzýváme Vládu České republiky a jí pověřený orgán Ministerstvo zdravotnictví, aby konečně začaly se zástupci zdravotnické veřejnosti konstruktivně jednat.

S plným zněním dokumentu se můžete seznámit ZDE

Programované vzdělávání

26. 1. 2011 / František Augusta

V současnosti žijeme obklopeni kromě jiného i sdělovací technikou. Dá se říci, že nás ovlivňuje nejen doma, ale i v práci. Za nejvíce rozšířené můžeme považovat mobily, které vlastní téměř každý občan počínaje dětmi až po seniory. Jediné místo, kde je jejich používání bráněno, je škola. Ale i ta by měla využívat výchovné působení sdělovací techniky při výchovně vzdělávacím procesu, při výuce. Zatím se dostává do rozporu mezi běžným životním a školským prostředím. Různé pokusy o reformy školství jsou, podle mého názoru, neúspěšné především pro nevyřešení tohoto rozporu.

Vláda v otevřené společnosti

25. 1. 2011 / Egon T. Lánský

Taková vláda by měla splňovat určité požadavky. Vedle zákonů zmíněné společnosti jsou to určité dobrovolně přijaté závazky vůči voličům a jejich požadavkům zahrnující také vztahy uvnitř vlády. Tyto závazky a požadavky mohou, ale nemusejí být formulovány veřejně známým programovým prohlášením, v případě vlády koaliční také koaliční smlouvou. Od pádu totality existovala v Česku po krátkou dobu jedna nepříliš významná strana, která začala razit heslo: "Normální je nelhat". Pro onu stranu to asi nejlepší nebylo, krátce poté, co se zmíněným heslem na veřejnost přišla, sama zanikla. Třeba to pro ČR její vládu, či občany, normální nebylo, nebo byla normalita tehdy v ČR nevítaná. A jak je to dnes?

(Autor je bývalý místopředseda vlády ČR)

PITVA MEDIÁLNÍ MANIPULACE

Mediální pasáci II: "Důvod? Kvalita práce!"

25. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

Dalšími pasáky novinářů, včetně těch z médií veřejné služby, je PR agentura Focus Agency, která "aktivně pracuje s novináři, poskytuje informace formou tiskových zpráv, redakčních článků, zajišťuje odborníky pro vyjádření a zastřešení témat - rozhovorů, komentářů, citací na dané téma." Nejdůležitější je znalost mediálního prostředí, fungování a práce redakcí. Díky dlouhodobé spolupráci této agentury s médii a zkušenostem jejich PR manažerů se na ně "můžete s důvěrou obrátit". Stejně jako se na ně obrátil výrobce acylpyrinu, zajisté nadšen jejich sloganem "Důvod? Kvalita práce!"...

Míchejte a nepřestávejte!

25. 1. 2011

Aby zabránili chemické explozi nebo řetězové reakci, technici plánují použít v zařízení v Hanfordu ve státě Washington "pulzní tryskové promíchávače". Jen tak prý lze předejít hromadění nebezpečného vodíku či ještě nebezpečnější akumulaci plutonia. Něco podobného však nebylo nikdy v praxi testováno - ani ve srovnatelném měřítku, ani u podobné kombinace nebezpečných látek.

Pondělní chaos na pražském Masarykově nádraží

25. 1. 2011 / Oldřich Adamec

V mé dětské paměti nádraží, tehdy se nazývalo Praha-Střed, ale lid pražský mu stejně říkal Masaryčka, bylo přívětivé místo. Byla tam velká vytápěná čekárna, místnost pro kojící matky s přebalovacím pultem, restaurace a okénka s občerstvením. Dodnes se mi sbíhají sliny, když si vzpomenu na výborné bramboráky a k tomu limonáda v pytlíku s brčkem. Ó, to byla pochoutka. Vchod byl z Hybernské, proti tramvajové zastávce. Protože v té době nebyli žádní bezdomovci, byly všude lavičky a teplo.

POZVÁNKA

Diskuse: Reformy a my - jaké máme šance?

25. 1. 2011

Úterý 25. ledna od 19.00 hodin, Cross Club, Praha.

Dotknou se nás všech - studujících, pracujících, nezaměstnaných i seniorů. O dopadu vládních opatření na naše peněženky se píše, jak nám ale zhorší podmínky i v politickém smyslu? Proč k nim dochází, proč na ně nejsou kroky odborů a postoje levicových občanských iniciativ adekvátní odpovědí a jaké možnosti dává současná situace nám samotným?

Půjdou nemocnice cestou vodáren?

25. 1. 2011 / Ivo Bubeník

Před více než deseti lety přišla do ČR francouzská firma Vivendi (nyní Veolia), aby získala za hubičku co nejvíce vodárenského majetku. Tehdy se bojovalo o každou akcii, které vlastnily vesnice a města. Díky náhončím a úplatkům spadlo Veolii do klína několik společností v různých částech země, ale i Pražská vodárenská. Francouzská firma Veolia vlastní v Čechách a na Moravě značný kapitál, který jen jí přináší docela slušný zisk na rozdíl od občanů, kterým vzrostla cena vody do závratných výšek a ještě poroste.

Proč házet perly sviním aneb co je možné ve škole

25. 1. 2011 / Miloslav Štěrba

< Kniha o cestách zlínských studentů gymnázia

Kdysi jsem učil na gymnáziu, podobně jako aktuální diskutující v BL. Něco pamatuji, na něco se snažím léta zapomenout. Protože jsem určitě nepatřil k ozdobám školství, jak před 89. rokem, na což jsem hrdý, tak i po 89., kdy jsem však už neměl dostatek času a klidu na slušnou pedagogickou činnost.

Objem britské ekonomiky koncem roku 2010 poklesl o šokujícího 0,5 procenta

25. 1. 2011

V posledním čtvrtletí roku 2010 poklesl objem britského hospodářství o 0,5 procenta. Podle britského statistického úřadu to bylo prý do značné míry způsobeno tím, že neočekávaně napadl sníh. Bez zimního počasí by zřejmě britská ekonomika v posledním čtvrtletí r. 2010 ani nevzrostla, ani nepoklesla.

V nynějí situaci hrozí, že britské hospodářství znovu upadne do hluboké recese.

Drastický pokles objemu ekonomiky koncem roku 2010, ruku v ruce s inflací, která v prosinci dosáhla 3,7 procent, vyvolává novou kritiku vládního programu škrtů.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2010

7. 1. 2011

V prosinci 2010 přispělo finančně na Britské listy 253 osob celkovou částkou 92 969,45 Kč. Příjem z reklamy byl 11 570 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.12. 2010 částku 77 014,72 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní