"Levice se klaní falešnému prorokovi WikiLeaks"

22. 12. 2010

Novináři, kteří normálně ke všemu přistupují cynicky, s politickou celebritou jako Assange zacházejí s otrockou nekritičností. - Idiotská idolatrie Assangeho odhaluje hodně z toho, ce se dnes děje na liberální levici. Ukazuje, že odvrácenou stranou naprostého cynismu je stejně naprostá naivita. - Sekulární blahořečení Assangeho odhaluje naprostou slabost současného levicového projektu, který vkládá své naděje a aspirace do jediného muže, jenž nás - modleme se - přivede ke světlu. Je to přímočarý spasitelský komplex převlečený za radikální agitaci. - Když uctívači hovoří o Assangeovi jako o proroku pravdy, vracejí se k předosvíceneckému pojetí pravdy, k názoru na pravdu jako na cosi, co je nám odhalováno mocnými bytostmi, spíše než jako na to, co odhalujeme prostřednictvím politické angažovanosti, veřejné debaty a kritického myšlení.

KD│ Právě v čase Vánoc kult Juliana Assangeho dosáhl mesianistického crescenda. Tak jako se miliony křesťanů klaní božskému člověku, jehož považují za "cestu a pravdu a život", tak radikálové, kteří jsou normálně ve věcech čehokoliv, co vypadá nebo zní jako náboženství, tak povýšení, padají na kolena před "tím, kdo říká pravdu", to jest Assangem, píše editor časopisu Spiked Brendan O'Neill.

Zde je muž, který si prostě přeje odhalit nám Pravdu, říkají nám, a který je za to persekvován a dokonce vězněn.

"Pravda v řetězech", označil jeden literát milující WikiLeaks dočasné uvěznění Assangeho v Británii kvůli údajným sexuálním trestným činům spáchaným ve Švédsku - jakoby Assange sám byl pravdou, fyzickým vtělením všeho, co je správné a skutečné.

Stíhání Assangeho představuje "perzekuci samotné pravdy", říká americký žurnalista.

Tak jako jsou vánoce pro křesťany zabarveny smutkem, protože vědí, jak toto nově narozené dítě pravdy o velikonocích skončí, tak nás apoštolové Assangeho varují, že také on může skončit mrtev, zabit žárlivými a vzteklými úřady stejně, jako Kristus.

Jsme svědky "sekulárního ukřižování Juliana Assangeho", říká jeden blogger.

Přispěvatel Huffington Postu říká: "pro naši věc byl ukřižován, aby ukojil touhu pravičáků po krvi".

Liberální uctívání Assangeho se rychle stává znepokojujícím a nahání hrůzu. Seriózní Newyorčan jej považuje za spirituální sílu z jiného světa, která nás přišla zachránit - "s jeho přeludnými bílými vlasy, bledou kůží, chladnýma očima a rozšiřujícím se čelem, jako štíhlá bytost, která přistála na Zemi, aby lidstvu předala nějakou skrytou pravdu".

Tato myšlenka, že Assange je velkým odhalovatelem "skrytých pravd", jako Mojžíš přinášející z hory přikázání nebo Ježíš nabízející na hoře perly moudrosti, je v liberálních médiích široce rozšířena.

Veterán levicové žurnalistiky John Pilger o něm soustavně hovoří jako o "tom, kdo říká pravdu", což je ze strany údajně kriticky myslícího žurnalisty spektakulárně naivní a důvěřivý přístup.

Řada uctívačů WikiLeaks jako by věřila, že Assangeho motivy jsou nevinně čisté, naprosto počestné, a jako by v jeho promotion nebyla ani známka sebelásky a touhy stát se hvězdou coby jednočlenná armáda bojující proti Velkému Satanovi v USA.

Novináři, kteří normálně ke všemu přistupují cynicky, s politickou celebritou jako Assange zacházejí s otrockou nekritičností.

Britský Guardian chválí Assangeho "misionářský zápal" při "odhalování pravdy". Forbes o něm píše jako o prorokovi: "prorok nadcházejícího věku nedobrovolné transparentnosti".

A tak jako Ježíš, i toto je prorok, kterého doma nepřijímají. Jeho příznivci demonstrovali s transparenty nadepsanými prostě "pravdu".

V kultu osobnosti, který bude brzy konkurovat Kim Čong-ilovi, drželi černobílé fotografie zamyšlené tváře Assangeho, zatímco nadávali premiérce Gillardové, že nepřijala zpět a nechrání tohoto syna země Oz, tohoto moderního proroka, Svatého Juliána z Práskačů.

Pro moderní posměvače náboženství je papež krutým a falešným bohem, zatímco Assange je skutečný prorok seslaný na zemi "předat lidstvu nějakou skrytou pravdu".

Na potrhlé stránce AboveTopSecret.com věnované konspiračním teoriím, jejíž systém přesvědčení není od WikiLeaks příliš vzdálen, přispěvatel napsal: "Tak jako Ježíš Nazaretský, Julian Assange měl poslání odhalit pravdu. Teď, stejně jako Ježíš, čelí pronásledování a/nebo smrti na základě falešných a zinscenovaných obvinění."

Idiotská idolatrie Assangeho odhaluje hodně z toho, ce se dnes děje na liberální levici. Ukazuje, že odvrácenou stranou naprostého cynismu je stejně naprostá naivita.

Sekulární blahořečení Assangeho odhaluje naprostou slabost současného levicového projektu, který vkládá své naděje a aspirace do jediného muže, jenž nás - modleme se - přivede ke světlu. Je to přímočarý spasitelský komplex převlečený za radikální agitaci.

Je nápadné, jak doslova znehodnocenou se stala idea pravdy. Když uctívači hovoří o Assangeovi jako o proroku pravdy, vracejí se k předosvíceneckému pojetí pravdy, k názoru na pravdu jako na cosi, co je nám odhalováno mocnými bytostmi, spíše než jako na to, co odhalujeme prostřednictvím politické angažovanosti, veřejné debaty a kritického myšlení.

Je to pravda pseudonáboženského zjevení spíše než pravda jako výsledek pozorného zkoumání. Redukuje nás na pasivní bytosti očekávající s vytřeštěnýma očima a pokrytou hlavou hrdinského odhalovače pravdy Assangeho.

Ve skutečnosti pouze v konfrontaci se světem a jeho problémy, shromažďováním faktů a objektivní analýzou, můžeme dospět k pravdě hodné toho jména.

Pravda je odhalována a formulována v procesu zkoumání, odkrývána kritickým aktem objevování a myšlení, spíše než jakýmsi mystickým, vnějším "majitelem pravdy".

Čekání na to, až bude pravda odhalena, je vždycky příznakem bláznovství.

Všichni ti, jejichž kritické schopnosti jsou dosud neporušeny, a komu záleží na skutečné pravdě a skutečném vědění, by měli povstat a nahlas odsoudit nové sekulární náboženství Assangeho a jeho apoštolů.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 22.12. 2010