DĚKUJEME, ODCHÁZÍME

Nechci, aby Hennerova neurologická klinika přestala fungovat

22. 12. 2010


Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Ministr zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

V Praze dne 19.12.2010

Vážený pane ministře,

před týdnem jsem z Vašich rukou převzal významnou Cenu za lékařský výzkum. Velice si tohoto ocenění vážím. Bohužel se však na Vás nyní musím obrátit v jiné závažné věci. Znepokojuje mne současná situace v našem zdravotnictví. Znepokojuje mne, kam až lékaři museli dojít, aby jejich požadavky a jejich zájem na řešení problémů českého zdravotnictví začaly být brány vážně. V rámci výzvy "Děkujeme, odcházíme" podává výpověď více než 70% lékařů z mé kliniky. Jsou mezi nimi zastoupeny všechny generace, od nejmladších kolegů ve specializačním školení přes zkušené a renomované odborníky až po vedoucí pracovníky, docenty a profesory.

Já si nepřeji, aby od 1. března 2011 Hennerova neurologická klinika přestala fungovat. Nechci, aby se rozpadly unikátní specializované týmy, z nichž jednomu jste udělil svou cenu. Zároveň si ale uvědomuji, že požadavky lékařů jsou oprávněné a chápu, že už nevěří vágním slibům, nereagují na účelově vyhlašované morální a profesní apely a nebojí se ani zastrašování.

Vím velmi dobře, že lékařům jde o víc, než jen o platy. Nechtějí odcházet, nepřejí si rozbití svého pracoviště ani zánik nemocnice, kterou mají rádi. Mzdy nemocničních lékařů jsou skutečně neadekvátně nízké, je to problém dlouhodobě přehlížený, problém, který se musí neodkladně vyřešit. Je to ale jen jeden z mnoha problémů, na něž lékaři ve své výzvě upozorňují. Pochopil jsem, že jim jde o vlastní profesní růst, proto je trápí nesmyslné chyby systému specializačního vzdělávání. Jde jim o to, aby svým pacientům mohli poskytovat špičkovou péči v odpovídajících podmínkách. Vidí však chátrání své nemocnice a na druhé straně slyší podivné informace o únicích prostředků ve zdravotnictví, o výstavbě zbytečných kapacit či o předražených nákupech přístrojů a zbytečně drahých lécích. Jsou proto přesvědčeni, že pokud by se zastavilo plýtvání a únik prostředků, na jejich platové požadavky by se našly prostředky bez nutnosti čerpat z celospolečenských rezerv. A doufají, že by to mohlo navodit zásadní obrat k lepšímu v celém českém zdravotnictví.

Vážený pane ministře, proto i já podporuji výzvu lékařů a věřím, že uspokojení jejich oprávněných mzdových požadavků bude jen prvním nezbytným krokem. Podle mého názoru by moudré vedení rezortu a moudrá vláda využily nevídané jednoty a zápalu lékařů ve prospěch potřebných reforem zdravotnického systému. Věřím, že se tak pod Vaším vedením skutečně stane.

S pozdravem a s přáním všeho dobrého


Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
člen České lékařské akademie
přednosta Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 22.12. 2010