Lékaři děkují a odcházejí z dobrých důvodů

22. 12. 2010 / Petr Wagner

Média, jak se ostatně dalo přepokládat, se soustřeďují na nejsnáze napadnutelný aspekt výzvy, a sice finanční požadavky lékařů. Ve skutečnosti jde o zhruba čtyři okruhy problémů, které vadí a vedly k této protestní akci.

Asi nejpalčivější je rozvrácený systém postgraduálního vzdělávání. Usilovnou pílí náměstkyně Hellerové se podařilo zcela zlikvidovat systém, který nám doslova záviděl celý svět.Kromě toho se průběžně mění a upravuje cca každé dva roky. Prozatím vždy k horšímu.

Dalším okruhem je péče lege artis. Ta je tou, která by měla být pacientovi poskytována. Za dnešních podmínek ovšem je za její poskytnutí - takto přečerpání limitů postihován lékař nebo zařízení. Finančně. Za její neposkytnutí lékař či zařízení trestně právně nebo placením odškodného. Ve snaze omezit plýtvání se vytvořila odborná centra pro klíčové problematiky. Teď se ukazuje, že na jejich provoz nejsou peníze.

Třetím okruhem jsou nákupy. Podivně výhodné. Ovšem nikdy pro zařízení, natož zdravotnictví. Jak to chodí v praxi, sledujeme právě v přímém přenosu v kauze Drobil. Stran platů je manipulace zjevná. Proč, když se mluví o platech lékařů, uvádí se průměrný příjem, a proč, když o platech ústavních činitelů, základní plat, který je zlomkem jejich (legálního) příjmu? Sníží si základní plat o 3 000 Kč? No kdybych měl příjem 200 000, asi bych nad tím neplakal.

Celá atmosféra je navíc vyhrocená současnou rétorikou a konfrontací s "reál politikou" v Čechách. Když jde o tři miliardy pro lékaře, jsou to vyděrači. Když jde o desítky miliard, jde o čestné a poctivé odborníky, kterých se zastává i prezident.

Nedivme se mladým kolegům, že již nemají ani špetku solidarity s politickými elitami společnosti, která se takto chová. Není důvod. Na jedné straně bohatství, korupce v nepředstavitelných částkách, na druhé velmi tenký krajíc, nutnost šetřit, problematická možnost léčit, nemožnost se vzdělávat a přihlížet dalšímu rozkrádání veřejných peněz.

My bychom měli mladým pomáhat. Vychovat z nich naše nástupce.

Ale v těchto podmínkách a s těmito politickými elitami to nejde. Ty, jak se zdá, mají smysl jenom pro peníze a sílu (oboje pouze pro sebe) ničemu jinému nerozumí. Proto ať se nediví za podobnou reakci od našich kolegů. Nejúplnější oficiální informace jsou na webových stránkách LOK vlastní text ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 22.12. 2010