UNIVERZITNÍ ŠKOLNÉ V BRITÁNII:

Univerzity by měly mít právo účtovat studentům jakkoliv vysoké školné

12. 10. 2010

Úterý 9.00: Anglické vysoké školy by měly dostat právo účtovat studentům neomezeně vysoké školné, uvedl lord Brown ve své analýze financování britského vysokého školství. Nový systém financování by umožnil univerzitám přijímat o 10 procent více studentů, než dosud (tedy cca 50 procent mladé populace).

Absolventi začnou splácet své dluhy za školné, až jejich příjem dosáhne 21 000 liber ročně (52 500 Kč měsíčně).

Vysoké školy, které budou za studium studentům účtovat více než 6000 liber ročně, budou muset část školného věnovat na podporu chudších studentů. Univerzity, které budou účtovat velmi vysoké školné, budou muset dokázat, že zlepšily své metody výuky a že mají spravedlivou přijímací politiku.

Brownova analýza doporučuje, aby byl nynější limit školného ve výši 3290 liber ročně odstraněn.

Britská koaliční vláda nemá povinnost přijmout Brownovo doporučení. Přijetí jeho doporučení by vyvolalo konflikt s liberálními demokraty, kteří odmítají zvýšení univerzitního školného. Proti návrhům na zvýšení školného je připraveno hlaovat až 30 liberálnědemokratických poslanců.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 12.10. 2010