Nesmíme si všímat pouze příznaků, ale...

11. 10. 2010 / Jan Čulík

Cenný je příspěvek Karla Dolejšího, který poukazuje na to, že nestačí pouze říkat, že "Češi jsou rasističtí", je třeba analyzovat příčiny - tedy, pokud tomu tak skutečně je.

Nedomnívám se však, na rozdíl od Karla Dolejšího, že kritické poznámky Fabiana Golga (či např. historičky Mary Heimannové) jsou motivovány jakousi apriorní "nenávistí" vůči Čechům. Chová-li Golgo tak úhlavní nenávist vůči Čechům, proč sakra opustil svou rodnou zemi a usadil se zrovna v Česku? Má-li Mary Heimannová tak úhlavní nenávist vůči Čechům, proč sakra studovala patnáct let český jazyk a českou historii? Myslím, že bychom se měli snažit zbavit se předsudku, že kdokoliv řekne něco kritického o Češích, jeho jedinou motivací je Čechům škodit, a protože je tedy nepřítel, nemusíme se jeho připomínkami zabývat.

Totéž platí o souboru názorů cizinců, kteří s překvapením zjišťují, že se v české společnosti setkávají s intenzivním rasismem. Ani oni nepřistupují k české společnosti s touhou jí škodit - prostě tady zjišťují lidé zvenčí, bez osobního zaujetí (lidé, kteří jsou spíš pozitivně nakloněni vůči české společnosti), s překvapením, že určité chování české společnosti je jiné než jinde. Často tento poznatek prezentují jako překvapení a formulují ho jako otázku. Ptají se, "Může někdo vysvětlit, proč tomu tak je?"

Nejsem si jist, zda zaznamenanou xenofobii mohou vysvětlit či omluvit zhoršující se sociální podmínky české společnosti - ony konec koneců ani podmínky jinde nejsou o nic moc lepší.

Motivaci xenofobie a rasismu v Čechách by měli zkoumat sociologové a měli by o tom vyvolávat veřejnou diskusi. Je fakt, že v Británii asi málokdo řekne "Nejsem negr, jsem normální." Je to dost podstatný rozdíl v myšlení lidí. Samozřejmě, takové výroky se nedají zakazovat, bylo by nutno spíš vysvětlovat, proč jsou neférové a nepřijatelné. Tragédií je, že lidé, kteří něco takového říkají, vůbec netuší, že je na tom něco neférového. (Sociální deprivací takové postoje ale asi nebudou.)

V každém případě je myslím užitečné, že by lidi v ČR měli vědět, co si asi tak o nich nezávislí pozorovatelé zvnějšku myslí. Možná, že na tom, co si o nich myslí, nezáleží. Tyto informace by nicméně v češtině měly být k dispozici.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.10. 2010