Zelené rouhání, tunely, a umění politiky

11. 10. 2010 / Petr Frish

Byla jednou jedna zemička a ta měla spoustu uhlí, ale žádné jiné koncentrované zdroje energie. Měla ovšem také zdroje rozptýlené, které přímo či nepřímo pochází ze slunce, ale musí se sbírat a koncentrovat.

A lidé v té zemi měli dlouholetý spor o to, které zdroje užívat, k topení, dopravě a provozu domácností a průmyslu. V té zemi, jako v Česku, lidé nevěřili na globální oteplování, ale měli tenhle problém s uhlím:

Oni neužívali uhlí přímo. Dováželi ho do koksáren, kde se z něho vyráběli užitečné suroviny, asfalt na dálnice, svítiplyn pro domácnosti i průmysl a jiné chemikálie. Zbytek, tedy koks, neuměli užít, a tak ho odváželi na skládky jako odpad. A v tom byl ten problém. Odpadu bylo spousta a nebyl biologicky odbouratelný. Zůstával v zemi po tisíciletí. Tedy opravdu jen od počátku průmyslové revoluce, ale taková byla projekce do budoucnosti.

U nich, jako v Česku, jedna domácnost spotřebovala v průměru 22 kWh denně, což si vyžádá 4 kg uhlí denně, pokud se spálí všechno. Ale oni nespálili všechno. Z 10 kg uhlí se pyrolisací (zahříváním v atmosféře bez kyslíku, jako při výrobě dřevěného uhlí) vyrobí 7 kg koksu a většina energie (přes 60%) zůstane v tom koksu. ZDE

Tak měli dělat?

Vytvořili dvě hnutí a dvě lobby, jedno, to zelené, volalo po zrušení koksáren a po přechodu na solární energii. Opačné lobby, které mělo víc peněz, ale méně vášně, namítalo že by to zdražilo energii, ochromilo průmysl a způsobilo nezaměstnanost. V té době už lidé nikomu nevěřili, zvláště ne vládám, ani vědcům či inženýrům a to bylo dobře, že už nebyli naivní, protože vlády jim lhaly. To bylo po tom co Mr Bush&spol napadli Irák s odůvodněním, že Irák se už, už chystá shodit na USA atomovou bombu. A bylo to po té, co v Evropě, nejen v Česku, vlády schválily velké dotace na solární elektrárny, a poslali účet domácnostem a podnikům.

Ovšem v Česku to udělali "tisíckrát překrásněji" než jinde v EU, protože velkou část těch dotací, a tím garantovaného zisku, shrábly bohaté firmy s akciemi vlastněnými majiteli, kteří měli konexe a dověděli se o té maně z nebe nejdřív. A pak, když se lidé začali zlobit, tak se politici pustili v tisku do oblíbené hry zvané

"Jejej, jak se tohle stalo?" a "Kdo za to může?"

To je to umění politiky: nasměrovat hněv mas na protivníka.

"Tento zákon schválila ČSSD, lidovci, unionisté i většina komunistů. ODS byla proti."

"Zákon přijala po roční debatě r. 2005 poslanecká sněmovna." ZDE

Ale vláda Mirka Topolánka, která nastoupila půldruhého roku po přijetí kritizovaného zákona, měla příležitost zasáhnout a nezasáhla, patrně protože potřebovala Zelené k udržení koalice...

Zatímco dnešní vláda se snaží špatné dotace omezit, ČSSD dotace výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stále podporuje a zelené lobby (CZEPHO) prohlásilo "Podle našich výpočtů elektřina zdraží [JEN] o sedm až osm procent ZDE

Bohužel, vláda se snaží špatné dotace omezit špatně, tím, že zavede speciální daň z takového zisku, a jen pro malé provozovatele. Vláda 'opravdu' nemá právo zavádět speciální daň (třeba daň na černé boty, ale ne na hnědé) bez dobrého důvodu. Takový zákon by asi byl protiústavní. Snaha takový špatný zákon vylepšit, třeba tím, že by se omezil jen na větší čísla, a že by se uvalila mimořádná daň ze zisku výrobců hnědých bot, by asi byla ještě víc protiústavní. Také je otázkou, zda poslanci mají právo uložit takovou libovolnou daň na dobu (15 let), která překračuje jejich mandát, a to vše bez veřejné debaty. Pokud je zákon protiústavní, měl by se zrušit, a odborníci, kteří ho doporučili, by měli být pokutováni za špatnou práci.

Ale o žádných takových odbornících se neví. Naopak. Odborníci před tím varovali,

stejně jako odborníci (J.Wilson, Hans Blix) varovali kdysi před propagandou Mr. Bushe.

Celková škoda vládních podvodů mnohonásobně převyšuje bezprostřední škodu. V případě pana Bushe, 10 bilionů dolarů (to je E13 v inženýrské notaci), které USA vydaly na okupaci Iráku, bledne ve srovnání s důsledky ztráty důvěry lidí ve vládu i v souvislosti se ztrátou důvěry zemí, jako jsou Írán či Korea, že Západ bude dodržovat Chartu OSN, a že tedy nemusejí vyvíjet vlastní jaderné zbraně. Porušení Charty OSN, která zakazuje preventivní války, posvětil nejen pan Blair, ale i celá skupina vasalů, tzv. "Koalice poslušných" .

Takže všechny ty země dnes vědí, že síla, atomové zbraně, jsou jedinou zárukou jejich suverenity. Žádné mezinárodní smlouvy. Stejně jako v 19. a ve 20. stoleti.

Podobně, tunel se solární elektřinou způsobil mnohem větší škodu než jen zdražení elektřiny. Posílil přesvědčení těch, kteří si myslí, že všechny řeči o CO2 a globálním oteplování jsou částí světového spiknutí, jak o tom mluví i president Klaus. Musím se mu omluvit. V minulých článcích jsem ten jeho názor kritizoval.

Stále si myslím, ze Klaus nerozumí klimatologii, ale rozhodně rozumí politice, zvláště té české, líp než já. Správně napsal, za 'zeleným náboženstvím', se skrývají temné síly, které si chtějí namastit kapsy. Ovšem v tomto případě, těmi majiteli lukrativních akcií asi nejsou ani Al Gore, ani Ilumnati či bilderbegerové a klimatologové. Spíš asi místní čeští tuneláři ze všech politických stran.

Ovšem ne všichni příslušníci zeleného hnutí jsou podvodníci.

Někteří jsou fanatici, skutečně věřící v zelené náboženství (v Česku třeba asi pánové Beránek a Tutter) a někteří jsou zelení kacíři. Ti jsou zajímaví a o těch se teď budeme bavit.

Dobrým příkladem zeleného kacíře je Stewart Brand, který v letech šedesátých vydal jakousi bibli hipíků a environmentalismu zvanou "Whole Earth catalog". Jeho čtyři kacířská rouhání si můžete přečíst ZDE, a to i v češtině. Jak využít českých překladů takových přednášek, tak zvaných TED talks, je popsáno ZDE

Tento 'talk' má český název:

Stewart Brand vyhlašuje 4 ekologická 'kacířství'

První a asi největší rouháním je, že podporuje jadernou energii. Ukazuje obrázky malých elektráren, které považuje za ekologické.

A co jaderný odpad, se můžete zeptat?

Pro odpověď se můžete vrátit na začátek tohoto článku. Tak zvaný jaderný odpad je totiž něco jako koks. Je to palivo budoucnosti. Jen se musíme naučit postavit pece a kotle, s vyšší než obvyklou teplotou, které je dokáží využít.

Samozřejmě že pravověrní zelenáči s ním nesouhlasí. Třeba v tomto TED talku, (zatím jen v angličtině):

Debata: Does the world need nuclear energy? Potřebujeme jadernou energii?

Brandův oponent Mark Z. Jacobson tvrdí, že jadernou energii nepotřebujeme. Profesor Jacobson užívá počítačové modely a píše o tom vědecké (peer-reviewed) články. Když vše sečetl, vyšlo mu, že nukleární energie vypustí víc CO2 než větrníky a solárky a způsobí víc úmrtí. Ne že by úplně kecal, je to vše v předpokladech, které se do počítače vloží. Do smrtí počítá možný výbuch atomové bomby (protože podle něho reaktory umožňují šíření atomových zbraní). Do CO2 počítá to, že trvá 17 let postavit jadernou elektrárnu (a zatím se musí topit uhlím).

Těch 17 let, to byla pravda pro jaderné elektrárny druhé generace - což je většina elektráren dnes v provozu. Moderní reaktory se ale budou vyrábět v továrně v podobě ocelového válce, který se na místo užití doveze náklaďákem. Tam zůstane 30 let, zakopaný v zemi, než se všechno palivo spálí. Je to automatické a bezpečné. Když se začaly vyrábět parní kotle, tak také často vybuchovaly. To se může stát i dnes, ale není již moc pravděpodobné. Ani pro dnešní parní kotle, ani pro reaktory nové generace.

ZDE je obrázek generací reaktorů a ZDE je obrázek takového reaktoru. Jediný problém je v tom, že zatím nejsou na trhu, jen na rýsovacím prkně. Jsou to reaktory čtvrté generace.

Ovšem Greenpeace je proti. Tvrdí, že tento lék (pálit jaderný koks) je "lékem horším než nemoc" a jako argument cituje studii MIT, která ale tvrdí pravý opak. Podporuje využití nukleární energie a spalování 'odpadu', ale říká že se tím spalováním má počkat, až technologie uzraje. Mezitím se může 'odpad' uložit. Uranu a Thoria je prý dost.

Studie MIT doporučuje, aby se vlády nesnažily uhodnout, která technické řešení bude nejlepší, a ponechaly to rozhodnutí trhu. Trh dokáže podpořit inovaci ve výrobě energie a nelézt ta nejlepší řešení v ukazatelích, jako je cena, bezpečnost a ochrana prostředí a krajiny. (Je skutečně přesvědčivé, že bezhlavá volnotržní honba za ziskem povede k optimálnímu řešení ve všech těchto oblastech? Zkušenosti ze současné finanční a ekonomické krize to poněkud zpochybňují, pozn. red.) Vybrat jednu metodu, ať je to jaderná nebo solární, vede k způsobu rozhodování, jaký tu byl za totality, kdy soudruzi na ÚV rozhodovali kde se má postavit nová cihlárna. Vlády ovšem musí zaručit spravedlivou regulaci průmyslu. Atmosféra je náš společný zdroj, nejen zdroj kyslíku, ale i místo, kam se teď vypouští CO2 a jiné škodliviny. Je to zdroj konečný, a pokud na jeho znečisťování nebude daň, budou ti kteří ho nadužívají mít velkou výhodu a povzbuzení v tom pokračovat. To je to jediné, co je třeba zdanit, a je to jediné co ETS zdaňuje.

Emission Trading System (EU ETS) byl vynalezen v Americe pod názvem 'cap and trade' a úspěšně užit k potlačení kyselého deště, jak je to popsáno ZDE a ZDE

To, že se ETS užije ke snížení emisí ETS je již závaznou normou Evropské unie (na rozdíl od doporučení na podporou obnovitelných zdrojů, které je jen 'direktivou'.)

ETS a trh, které podpoří technologickou inovaci, je vše co je potřeba k vyřešení problému výroby čisté energie.

ETS a European Emissions Allowances (EUA)

ETS je poplatek či daň za vypouštění oxidu uhlíku plynu CO2 do atmosféry. Každý, tedy v první řadě elektrárny na uhlí si musí koupit na každou tunu povolenku zvanou EUA.

Obavy, že ETS nebude účinný, jsou způsobeny tím, že povolenky se doposud udělovaly tak štědře, že je dnes cena nízká -- 15

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.10. 2010