Zvyšování školného v Anglii a ve Walesu

Středně vydělávající absolventi anglických univerzit budou platit víc

12. 10. 2010

V úterý mají být zveřejněny v Británii závěry analýzy bývalého ředitele ropné společnosti BP lorda Browna ohledně toho, jak dál financovat britské univerzity.

Podle deníku Guardian budou muset absolventi univerzit, vydělávající 35 000 - 60 000 liber ročně splácet za školu více než absolventi, kteří budou vydělávat nad 100 000 liber ročně.

Brown má navrhnout, aby bylo dovoleno univerzitám v Anglii účtovat studentům školné ve výši 6250 liber ročně. Absolventi s menšími příjmy mají být uchráněni - půjčky na školné se budou splácet teprve, pokud univerzitní absolvent začne vydělávat více než 21 000 liber ročně. Pokud po dobu třiceti let absolvent nikdy nebude mít vyšší plat než 21 000 liber ročně, nic za vysokoškolské vzdělání splácet nebude.

Potíž je, že liberální demokraté, kteří jsou v nynější britské vlády koalici s konzervativci, se před volbami zapřísáhli, že v žádném případě nebudou zvyšovat univerzitní školné. Očekává se proto, že celá řada liberálnědemokratických poslanců se proti tomuto návrhu vzbouří.

Vezmeme-li v úvahu, že kromě školného budou angličtí studenti muset platit ještě na své živobytí během studia, odhaduje se, že jejich dluh při absolutoriu dosáhne částky 35 000 - 40 000 liber (1,05 - 1,2 milionu Kč).

Konzervativní premiér David Cameron přiznal, že otázka zvyšování univerzitního školného je pro vládní koalici velmi problematická. "Musíme dosáhnout kompromisu, protože pravdou je, že všichni chceme jedno," řekl Cameron.

"Všichni chceme mít dobře financované univerzity, chceme, aby nadané děti z chudých rodin měly na univerzity přístup, chceme nejlepší univerzity na světě."

Aaron Porter, předseda Národního svazu studentstva, se vyjádřil, že Brownovo doporučení není možné považovat za pokrokové a naléhal na liberální demokraty, aby se proti zvyšování školného postavili. Proti vládě by muselo rebelovat 42 poslanců.

Hlavním problémem po zavedení školného na britských univerzitách je skutečnost, že zcela opustily akademické standardy a proměnily se v podnikatelské společnosti. Jediným měřítkem jejich činnosti je honba za penězi, připomíná Jan Čulík.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 12.10. 2010