Katedra udržitelného lidství aneb pokus o úvodní hologram této citlivé doby

11. 10. 2010 / Petr Babič

Motto:

Hologram určitého předmětu má tu zajímavou vlastnost, že absence kterékoli jeho části ještě nemusí znamenat ztrátu celkového obrazu, protože při použití správného světla hrozí jen větší či menší rozostření kontur. - Hologram je jako lyrika: kritikou dílčích "chyb" (případné matoucí či příliš odvážné příměry, znásilnění běžného pojetí slov či gramatiky, absence té jedině správné morálky, nepraktičnost, nevyváženost) nelze jednoduše "prokázat" její neužitečnost. Sebevětší nedostatky poetického textu stále ještě nemusí vadit intimnímu účelu, jako je kupříkladu evokování určitých pocitů či pohledů za hranice všedních dnů u "potřebné" osoby.

Historizující úvod

Již v devatenáctém století vzniklo nebo se netušeného rozmachu dočkalo mnoho užitečných institucí, spadajících do oblasti kultury, zdraví, dopravy a techniky vůbec. Ale současně s tím i byla zaseta semena pro posunutí zabíjení na vyšší úroveň, pro nadměrnou koncentraci peněz a výrobních prostředků ve stále menším počtu rukou. Zdokonalilo se též surovinové, hospodářské i personální vysávání zbytku světa, takže jsme si v Evropě i v severní Americe po jistou dobu nadprůměrně užívali blahobytu a rezervních prostředků pro další rozvoj a ještě větší informační, technologický, vojenský, ekonomický a jiný předstih.

Tato pumpa funguje dál, byť sofistikovaněji. Po druhé světové válce již není třeba cizí zemi pokořit vojensky, stačí ji převzít ekonomicky, tlakem ohromného převisu volných financí, jež úvěrující banky vyrábějí doslova z ničeho. Ostatně jsme si tento typ přebírání médií, podniků, nemovitostí a klíčových politiků zažili poměrně nedávno i v tuzemsku a zažíváme stále.

Co lze vidět nyní

My, podílníci moderní globalizující se civilizace, jsme salámovou metodou obratně obírání o kdejakou složku lidství. Rostoucí mírou regulace (tj. omezování svobody a možností volby) téměř všech stránek našich životů, systematickým zvyšováním ekonomických a existenčních nejistot i gradací časového, chemického, energetického, legislativního a vůbec informačního zatížení jsme stále více vzdalování naší původní přirozenosti z dob, kdy na leccos "lidského" byl ještě čas, energie a vůle.

Znečištěno je vše -- vzduch, voda, půda, kdysi přínosné instituce i mezilidské vztahy. A dokonale zastřen je i pohled lidí na sebe sama, na individuální úděl, na všelidské možnosti a skryté síly každého jednotlivce, na naši přímo kosmickou sounáležitost a na smysl našeho života jako celku. Pohříchu dnes už ani moc nepočítáme s myšlenkou, že by naše pobývání na Zemi nějaký "vyšší" smysl vůbec mělo. A kdo by nám tu v gradujícím sledu virtuálních i opravdových krizí stihl vyprávět o našem lidství?

Novověká věda (v dojemné synergii s učením všech tří abrahamských náboženství) nás ujišťuje, že žijeme jen jednou a že je tu přirozený výběr (resp. nevyzpytatelná leč spravedlivá Prozřetelnost), takže kdo si co stihne urvat na zemi (či v nebi), to má. Školství, to má jiné starosti; a média vstřícně pějí písně jen těch, jejichž chleba redaktoři jedí. Národní státy jsou v likvidaci. Státní, metropolitní nebo oborové instituce i jednotliví vzdělanci nám poskytují stále méně inspirace a účinné pomoci proti gradující kulturní, genetické i fyzické genocidě.

Prognóza

Znovuobjevení i následná kultivace našeho lidství je samozřejmě na překážku probíhající přeměně lidí v krátce žijící pracovité termity bez zbytečné individuality. Útlak nadnárodních institucí, jenž dosud nemá viditelnou adekvátní protiváhu, tedy ještě poroste.

Na programu je rafinovaná totalita typu "Co není povoleno (nyní celosvětově), je zakázáno". K potlačení čehokoli tradičního pak budou stačit likvidačně vysoké (pro malovýrobce) náklady na povolení (přesněji: na certifikaci, údajně k ochraně našeho zdraví).

Na odstřel nejsou jen žárovky, rtuťové teploměry, domácí spotřebiče apod., ale vbrzku budou protizákonné dokonce i celosvětově NECERTIFIKOVANÉ byliny a jiné přirozené přípravky a léky, rovněž klasické potraviny a potravinové doplňky. (Vitaminy i minerály budou - a v řadě případů již jsou - volně dostupné jen ve směšných množstvích a za stále vyšší ceny). A pro kejvaly v parlamentech pak bude už brnkačka, aby se schválila kriminalizace samozásobení nejen u léčivého konopí jako nyní, ale třeba i heřmánku, měsíčku či šalvěje.

A nadto, informovat někoho jiného o tom, co je a není opravdu zdravé, bude již vbrzku trestné (zprvu nikoli samo s sobě, ale "zákonný" postih bude za to, že byly "prokazatelně" poškozeny zisky některých farmaceutických gigantů). Příslušná legislativa je bratříčkem drakonických "protipirátských" zákonů, kdy za stažení hudby hrozí jednotlivci miliónové pokuty.

Co s tím

Musíme si holt pomoci SAMI. A to od základů a odspodu, coby jednotlivci, skupiny nebo obce. Tak jako kdysi v neolitu. Pomocí cíleného sebevzděláním o zdrojích našeho fyzického, psychického, duchovního a sociálního zdraví. Ale též o účinné obraně těchto zdrojů!

Jde o určitý návrat ke kořenům. Je to podobné onomu úsilí o přirozenou energetickou a potravinovou soběstačnost v lokálním měřítku, jež blisty nabízejí v podobě kvalitních překladů série skvělých tezí Greera o "zeleném čaroději".

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.10. 2010